ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Π.Μ.Σ. "Επιστήμη της Πληροφορίας"

Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008

Διδάσκοντες: 

Κατεύθυνση Κέρκυρας: Χρήστος Παπαθεοδώρου, Μανόλης Γεργατσούλης,


 

... ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ....

Α. Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:


Β. Υλικό του Μαθήματος:

    (.... θα συμπληρώνεται με την εξέλιξη των μαθημάτων ...)

    Β1. Υλικό για επανάληψη


 

Γ. Τρόπος εξέτασης:

Η εξέταση του μαθήματος βασίζεται στην εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών εκ μέρους των φοιτητών.

 

1η εργασία:

Η πρώτη εργασία στοχεύει στην εμπέδωση των αρχών σχεδίασης βάσεων δεδομένων και την εξοικείωση με τα σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

2η εργασία:

Η δεύτερη εργασία είναι ατομική. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει, και να αναπτύξει ένα από τα προτεινόμενα θέματα που δίνονται στη συνέχεια. 

Ο φοιτητής θα πρέπει να αναπτύξει το θέμα σε μορφή άρθρου (περίπου 10-15 σελίδες), να σχεδιάσει την παρουσίαση του θέματος με εργαλείου κατασκευής διαφανειών (π.χ. Powerpoint)  και να παρουσιάσει το θέμα σε ένα από τα τελευταία μαθήματα του εξαμήνου.


Δ. Ανακοινώσεις:

... Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις ...


Ε. Χρήσιμες Ιστοσελίδες:

(.... θα συμπληρώνεται με την πρόοδο των μαθημάτων ...)


Βιβλιογραφία

(.... θα συμπληρώνεται με την πρόοδο των μαθημάτων ...)


Τελευταία Ενημέρωση: 2 Δεκεμβρίου 2007