Αριθμός

Τίτλος

Είδος

Αρχ. Τονικ.

Ρυθμός

Σύσταση

Γλώσσα

Αφιέρωση

Opus 1

Il Primo Sospiro

Romanza

Σολ μείζ.

Vivace, Andantino

Φωνή και Πιάνο

Ι

alla signotita Elisabetta R. Mourray

Opus 2

-------

Barcarola

Μι ελ.

Moderato,

Allegro Moderato

Φωνή και Πιάνο

Ε

a N. P.

Opus 3

Η Προδοσία

Arietta a due voci

Λαb μειζ.

Andante Sostenuto

2 Φωνές και Πιάνο

Ε

a Maria

Opus 4

Δημοτικόν Άσμα

-------

Μιb μειζ.

Andante

2 Φωνές και Πιάνο

Ε

προς την κυρίαν Ε.Κ.Μ.

Opus 5

Χίλιες φορές, αγάπη μου

Romanza

Ρε μειζ.

Andante

Φωνή και Πιάνο

Ε,Ι

alla signora A.M.

Opus 6

Anastasie

Nocturne

Φα μειζ.

Andantino

2 Φωνές και Πιάνο

Ε

---------

Opus 7

Η Ανάμνησις

Άσμα

Λα μειζ.

Andantino

Φωνή και Πιάνο

Ε

Στην Ε.Κ.

Opus 8

--------

Barcarole

Σολ ελ.

Allegretto

Φωνή και Πιάνο

Ε

a madame N. Le Mesurier

Opus 9

Ωσάν όνειρο η αγάπη μου εστάθη

Άσμα

Ρε μειζ.

Moderato

Φωνή και Πιάνο

Ε

στον Γεώργιο Παλατιανό

Opus 10

Η Τυφλή Ανθοπώλις

-------

Λα μειζ.

Allegro Brillante

Φωνή και Πιάνο

Ε

στην κυρία Γεωργίνα Δε Ρίσση

Opus 11

La Tradita

Romanza

Σολ ελ.

Andantino

Φωνή και Πιάνο

Ι

alla signora G.D.R.

Opus 12

Denise

Nocturne

Μιb μειζ.

Andantino

2 Φωνές και Πιάνο

Ε,Ι

---------

Opus 13

Η αγάπη σου με μαραίνει

Άσμα

Λα μειζ.

Andantino Mosso

Φωνή και Πιάνο

Ε

στον φίλο Ερ.(;) Δ.(;)

Opus 14

Το Μνήμα της Αγάπης

Romanza

Μιb μειζ.

Andante

Φωνή και Πιάνο

Ε,Ι

διαγραμμένη

Opus 15

---------

Elegia per Canto e Violino

Λα μειζ.

Andantino

Φωνή, Βιολί (παιδική φωνή) και Πιάνο

Ε,Ι

a A.D.B.

Opus 16

Το ύστερόν μου σου στέλνω τραγούδι

-------

Ρε μειζ.

Andantino

2 Φωνές και Πιάνο

Ε,Ι

a madame E.C.

Opus 17

Το Πλάσμα της Φαντασίας

Άσμα

Μι μειζ.

Andantino

Φωνή και Πιάνο

Ε

στον φίλο Μ.Μ.

Opus 18

Κόρη, είσαι ωραία

Canzone Greca

Ντο μειζ.

Allegretto

Φωνή και Πιάνο

Ε

---------

Opus 19

Amelia

Romanza

Ρε μειζ.

Andante

Φωνή και Κιθάρα

Ε

Σ. Βάρδης (υπ. εξωφ.)

Opus 20

Τα βλέμματά σου

Arietta Greca

Λα ελ.

Andantino

Φωνή και Πιάνο

Ε

διαγραμμένη

Opus 21

Όνειρον και Όρκος

Μονωδία

Ρε μειζ.

Andante

Φωνή και Πιάνο

Ε

----------

Συντμήσεις

Ε = Ελληνικά

Ι = Ιταλικά

υπ. εξωφ. = υποσημείωση εξωφύλλου (της πρωτότυπης παρτιτούρας)