Μουσικός Λόγος

Εξαμηνιαία Επιθεώρηση Μουσικής

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ταυτότητα

 

Επικοινωνία

Τρέχον Τεύχος

Συνδρομές

Προηγούμενα Τεύχη

 

Συνδέσεις

 

Ο Μουσικός Λόγος, περιοδική έκδοση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχει ήδη καταστεί έγκυρο βήμα της ελληνικής και ελληνόφωνης μουσικολογικής σκέψης και έρευνας, εντός και εκτός του Τμήματος που τον στεγάζει. Ο έλεγχος από ειδικούς αναγνώστες που προηγείται της τελικής επιλογής των άρθρων, η φροντίδα για την πρώτη δημοσίευση πηγών και η επικέντρωση σε θέματα ορολογίας, καθώς επίσης το αίτημα της διεπιστημονικότητας και το ενδιαφέρον για τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, προσδιορίζουν το στίγμα του περιοδικού και τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα ύπαρξής του στον χώρο των ελληνικών επιστημονικών εκδόσεων για τη μουσική.

English Version

Άλλες Εκδόσεις του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής