ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Τριμηνιαίο Δελτίο

Το Τριμηνιαίο Δελτίο του ΕΕΜ φιλοδοξεί να καταστεί, όχι μόνο μέσο ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, αλλά και ένα γόνιμο βήμα διαλόγου μεταξύ των ερευνητών της ελληνικής μουσικής ιστορίας.

Το δελτίο στην έντυπη μορφή του διανέμεται δωρεάν και επίσης διατίθεται και από το διαδίκτυο. Όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν την έντυπη μορφή του μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του Εργαστηρίου.

2007

III / 2007 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007
II / 2007

Απρίλιος-Ιούνιος 2007

Ι / 2007

Ιανουάριος-Μάρτιος 2007

2006

ΙV / 2006

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2006

ΙII / 2006

Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006

II / 2006

 

I / 2006

 

Από τον Σεπτέμβριο του 2008 το Δελτίο μας έγινε τετραμηνιαίο και απέκτησε το νέο τίτλο Μουσικός Ελληνομνήμων. Η διάθεσή του γίνεται δωρεάν με την κοινοποίηση από μέρους σας σε εμάς της ταχυδρομικής διευθυνσή σας στο eremus@ionio.gr .