Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μιχάλης Αγάθος

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης

Μιχάλης Αγάθος


Αρχική
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Δημοσιεύσεις
Διδακτική Εμπειρία
Πόροι
Επικοινωνία

ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο (1997-2003). Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας (Τ.Α.Β). Βαθμός: 7.68

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2005-2006). Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας (Τ.Α.Β). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Πληροφορίας με κατεύθυνση «Υπηρεσίες πληροφόρησης σε ψηφιακό περιβάλλον». Βαθμός: Άριστα 8.78

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

2008- Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:"Διερεύνηση πρακτικών παραγωγής και διαχείρισης μεταδεδομένων ιστορικών κτηρίων - Μελέτη σχημάτων κωδικοποίησης τους"

Useful Links

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης


Αρχική | Ερευνητικά Ενδιαφέροντα | Δημοσιεύσεις | Διδακτική Εμπειρία | Πόροι | Επικοινωνία