Αυτή είναι η ελληνική μετάφραση του εγγράφου "Κάνοντας τον Δικτυακό σας Τόπο Έγκυρο: ένας Βήμα-προς-Βήμα Οδηγός".
Το πρωτότυπο έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.w3.org/QA/2002/09/Step-by-step.

Μετάφραση: Αντρέας Γιαννακουλόπουλος και Βασίλης Ανδρικόπουλος
Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜME - ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ

Η παρούσα ελληνική έκδοση βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.media.uoa.gr/~andreas/web/steps/.

Copyright
© 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio), με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Ισχύουν οι κανόνες του W3C σχετικά με τη νομική ευθύνη, το σήμα κατατεθέν, τη χρήση του εγγράφου και την άδεια του λογισμικού.

Κάνοντας τον Δικτυακό σας Τόπο Έγκυρο: ένας Βήμα-προς-Βήμα Οδηγός.

Γενικά

Σε αυτό το άρθρο θα φανταστούμε μία κατάσταση στην οποία ένας webmaster ( ειδικός δικτύου) θέλει να κάνει έναν ολόκληρο δικτυακό τόπο να ακολουθεί τα δικτυακά πρότυπα ( επικυρωμένη (X)HTML, επικυρωμένα CSS, κλπ.). Αυτό το άρθρο περιγράφει τους συνήθεις τρόπους προσέγγισης αυτού του προβλήματος και επίσης προτείνει μία ανώδυνη προσέγγιση χρησιμοποιώντας ένα νέο εργαλείο που κατασκευάστηκε από την δραστηριότητα του W3C QA.

Κατάσταση

Αυτό το άρθρο έχει παραχθεί στο πλαίσιο των εργασιών του W3C Quality Assurance Interest Group του W3C [Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού]. Παρακαλείστε να στείλετε οποιαδήποτε δημόσια ανατροφοδότηση στο άρθρο στην δημόσια αρχειοθετημένη λίστα ηλεκτρονικής επικοινωνίας public-evangelist@w3.org ή για ιδιωτική ανατροφοδότηση στο ot@w3.org.

Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες.

Βελτιώνοντας έναν υπάρχοντα δικτυακό τόπο: μία δύσκολη απόφαση

Η κατασκευή ενός δικτυακού τόπου -- ο οποίος να ακολουθεί τα πρότυπα όπως η HTML, τα CSS, ή Οι Οδηγίες Διαδικτυακής Προσβασιμότητας --, είναι η σωστή επιλογή , αλλά και κερδοφόρα.

Οι οδηγίες και τα εργαλεία είναι διαθέσιμα για να σας βοηθήσουν να κατασκευάσετε έναν δικτυακό τόπο που ακολουθεί τα δικτυακά πρότυπα, εγγυάται ευρέως φάσματος κοινό, συμφέρουσα σχέση κόστους- αποτελεσματικότητας στην κατασκευή και ευκολότερη συντήρηση.

Αλλά η απόφαση του πώς θα μετατρέψετε έναν ήδη υπάρχοντα δικτυακό τόπο σε διάταξη ακολουθίας προτύπων είναι δύσκολη. Ο δικτυακός σας τόπος μπορεί να έχει κληρονομιά, έγγραφα που δεν έχουν συντηρηθεί σε αρκετά formats ή μπορεί να διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό εγγράφων, τα οποία μπορεί να κάνουν δύσκολο τον εκσυγχρονισμό του. Ο δικτυακός σας τόπος μπορεί να υποστηρίζεται από καλό σχεδιασμό και ευέλικτες τεχνολογίες, που θα απλουστεύσουν τη διαδικασία, όμως σε κάθε περίπτωση ο εκσυγχρονισμός του δικτυακού τόπου απαιτεί δέσμευση στους πόρους.

Παρόλαυτα, η μέθοδος που θα επιλέξετε για τον εκσυγχρονισμό καθορίζει πόσους πόρους θα χρειαστεί να αφιερώσετε, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα τους αφιερώσετε.

Υπάρχουν δύο κλασσικοί τρόποι για να κάνετε έναν υπάρχοντα δικτυακό τόπο να ακολουθεί τα πρότυπα: ξεκινάτε τελείως από την αρχή ( ο λάθος τρόπος), ή επικυρώνετε την κάθε σελίδα ( ο δύσκολος τρόπος). Για διευθυντές IT , κανένας από τους δύο δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικός, άρα η απόφαση να μεταβείτε σε έναν δικτυακό τόπο που ακολουθεί τα πρότυπα γίνεται δύσκολη: απλώς δεν φαίνεται να αξίζει την ποσότητα της δουλειάς που χρειάζεται.

Αφού δούμε τις λεπτομέρειες των δύο αυτών προσεγγίσεων ( αναλύοντας γιατί είναι λάθος), θα δούμε μία τρίτη, καλύτερη: συστηματικό εκσυγχρονισμό ενός τμήματος τη φορά.

Ο λάθος τρόπος: Ξεκινώντας πάλι από το μηδέν

Ο λάθος τρόπος να βελτιώσετε την ποιότητα ενός ήδη υπάρχοντα δικτυακού τόπου είναι να διαγράψετε ό,τι υπάρχει και να ξεκινήσετε πάλι τον τόπο από το μηδέν.

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι δελεστική λόγω της ελευθερίας που παρέχει και της ευκαιρίας να χρησιμοποιήσετε ένα καθαρό πεδίο εργασίας από την αρχή. Όμως επιπρόσθετα στο κόστος ενός πλήρους επανασχεδιασμού, επανασύνταξης και αφαίρεσης ιών του δικατυακού τόπου, η προσπάθεια διόρθωσης από την αρχή μέχρι το τέλος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, αρχίζοντας από κατεστραμένους συνδέσμους.

Ο δύσκολος τρόπος: Όλη η δουλειά

Ο συνήθης τρόπος είναι συγχρόνως και ο δύσκολος : ο επιτηρητής του δικτυακού τόπου κάνει μία λίστα με όλους τους διαθέσιμους συνδέσμους ( εφόσον οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται το καθιστούν δυνατό), και τους θέτει σε λειτουργία, είτε τον καθένα ξεχωριστά, είτε ταυτόχρονα, μέσω " επικυρωμένων" τεχνολογιών, όπως η επικύρωση της HTML , η επικύρωση των CSS, η διόρθωση ορθογραφικών λαθών, ή μέσω διορθωτικών φίλτρων ( όπως το HTML Tidy).

Αυτή η προσέγγιση έχει πολλά πλεονεκτήματα και δεν περιέχει κάποιο συγκεκριμένο κίνδυνο όπως είχε η προηγούμενη μέθοδος. Όμως, ειδικά για δικτυακούς τόπους με χιλιάδες έγγραφα, απαιτεί ένα τεράστιο ποσό δουλειάς και δεν μπορεί να επιτευχθεί, ούτε στο ελάχιστο, χωρίς εξαιρετική οργάνωση. Απλά το " από που θα ξεκινήσω;" είναι, από μόνο του, ένα δύσκολο ερώτημα όταν έχεις να διορθώσεις έναν ολόκληρο δικτυακό τόπο.

Μία προτεινόμενη εναλλακτική λύση

Μπορεί να μην υπάρχει ένας τέλειος τρόπος να φτιάξεις έναν ολόκληρο δικτυακό τόπο, αλλά κάποιοι είναι καλύτεροι, ή πιο εύκολοι, από άλλους. Χρησιμοποιώντας εργαλεία που παρατείθενται πιο κάτω, θα εξηγήσουμε μία σχετικά εύκολη μέθοδο που πιστεύουμε πως είναι καλή. Αυτή η μέθοδος έχει, δυστυχώς, τα όριά της: είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται με στατικό περιεχόμενο, ή δυναμικό/ παραγόμενο περιεχόμενο αν έχετε έλεγχο στις φόρμες ( templates).
Εάν δεν έχετε έλεγχο σε αυτές και παράγουν μη επικυρωμένο markup, τότε σας ενθαρρύνουμε να στείλετε μία αναφορά σφάλματος ( bug report) στους παρόχους του software, ή στον πάροχο υπηρεσιών που διευθύνει το περιεχόμενό σας.

Προσέγγιση Βήμα προς Βήμα

" Ο Δύκολος Τρόπος", θα ήταν σίγουρα η καλύτερη μέθοδος για το φτιάξιμο ένος υπάρχοντα δικτυακού τόπου για κάποιον που μπορεί να αφιερώσει απεριόριστους πόρους στο έργο αυτό. Στον " πραγματικό κόσμο", εκτός εάν ο δικτυακός τόπος έιναι πολύ μικρός, αυτή η προσέγγιση δεν είναι ρεαλιστική, εκτός αν κάνετε τη διαδικασία βαθμιαία και διατεταγμένη.

Με προσεκτικό σχεδιασμό και ένα επεκτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, μπορείτε τελικά να καθαρίσετε τον δικτυακό τόπο. Όμως, αυτή η διαδικασία απαιτεί προσεκτική διεύθυνση, έτσι ώστε ένας δεδομένος αριθμός φακέλων να καθαρίζεται σε τακτικά διαστήματα και όλοι οι νέοι πόροι να είναι επικυρωμένοι.

Κάντε την πράξη

Ο αριθμός πόρων που θα καθαρίσετε σε κάθε περίοδο εξαρτάται από τον όγκο του περιεχομένου ( και την αναλογία μη επικυρωμένων εγγράφων). Κάντε στον εαυτό σας τις εξής ερωτήσεις όταν κατανέμετε τους πόρους:

Υπάρχει προθεσμία;

Δεν έχουμε αναφέρει προθεσμίες για αυτή τη δουλειά καθαρίσματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλλον δεν έχετε καμία ιδέα για το ποια είναι η αρχική αναλογία μη επικυρωμένου περιεχομένου που έχετε και μπορεί να μην ξέρετε καν το πόσα έγγραφα έχετε. Χωρίς αυτέσ τις πληροφορίες, πώς μπορείτε να εκτιμήσετε πόσο χρόνο θα σας πάρει;

Φυσικά, όπως κάθε σχέδιο έτσι και αυτό το σχέδιο καθαρισμού χρειάζεται όρια και προθεσμίες. Ένα όριο που μπορείτε να θέσετε πρωτού ξεκινήσετε είναι : " ποια είναι η επιτρεπτή μη επικυρωμένη αναλογία για τον δικτυακό μου τόπο;" Εάν έχετε έναν μικρό ή μεσαίου μεγέθους δικτυακό τόπο, " το μηδέν" ίσως πρέπει να είναι η απάντησή σας, όμως προτείνουμε να επιλέξετε έναν πιο σεμνό αριθμό εάν έχετε μεγάλο δικτυακό τόπο, 10% για παράδειγμα.

Αφού έχετε θέσει το όριο και τους πόρους που θα αφιερώσετε στο σχέδιο του καθαρισμού, οι λίγοι πρώτοι γύροι της " βήμα προς βήμα μεθόδου" θα σας δώσουν μια ιδέα του πόσο χρόνο θα σας πάρει να φτάσετε το όριο. Τότε θα μπορείτε να ξανασκεφτείτε το πόσο χρόνο θα αφιερώσετε αν χρειάζεται, ή την " αναλογία ποιότητας" που θέσατε ως στόχο.

Προσέγγιση βάσει κυκλοφορίας ( traffic-based approach)

Εδώ έχουμε ένα απλό παράδειγμα για να εξηγήσουμε την προσέγγιση βάσει κυκλοφορίας.

Φανταστείτε ότι έχετε 4 έγγραφα σε έναν δικτυακό τόπο ( θα τα πούμε 1,2,3 και 4), τα οποία αναλογούν στο, 40%, 30%, 20% και 10% της κυκλοφορίας του δικτυακού αυτού τόπου αντίστοιχα.

Τώρα φανταστείτε ότι τα έγγραφα 1 και 4 είναι μη επικυρωμένα. Αυτό είναι το 50% των εγγράφων, και 50% της κυκλοφορίας, και αυτό είναι κακό. Εάν έχετε χρόνο να φτιάξετε και τα δύο έγγραφα, έχει καλώς, αλλά αν έχετε χρόνο να φτιάξετε μόνο ένα;

Η συνήθης προσέγγιση θα ήταν να φτιάξετε μόνο ένα, ώστε μόνο το 25% των εγγράφων να είναι μη επικυρωμένα. Η προσέγγιση κυκλοφορίας σας λέει να διλαέξετε το έγγραφο 1, να το φτιάξετε, και να έχετε το 90% της κυκλοφορίας επικυρωμένο.

Αυτή είναι μια προσέγγιση με καλή σχέση κόστους- αποτελεσματικότητας : με έναν μικρό δεδομένο αριθμό πόρων, πρέπει να εστιάσετε στις βελτιώσεις που θα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Εκτιμώντας την Ποιότητα ενός δικτυακού τόπου με χρήση της προσέγγισης κυκλοφορίας

Η προσέγγιση βάσει κυκλοφορίας είναι επίσης ένα πιο ακριβές εργαλείο για την εκτίμηση της ποιότητας ενός ιστοτόπου. Όπως θα δούμε στο παρακάτω τμήμα, δοθέντος ενός δικτυακού τόπου ( με άγνωστο αριθμό εγγράφων που χρησιμοποιούνται, αλλά γνωρίζοντας τα logs για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο), ο LogValidator (Log Επικυρωτής) ταξινομεί τα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την περίοδο βάσει δημοτικότητας ( κυκλοφορία), και μετά προσπαθεί να βρει X μη επικυρωμένα έγγραφα μέσα στα πιο δημοφιλή.

Τώρα, ασ φανταστούμε μια κατάσταση που έχουν χρησιμοποιηθεί 100 έγγραφα. Το εργαλείο πρέπει να κοιτάξει 20 έγγραφα για να βρει 2 ( θέτουμε X=2 για το παράδειγμα) τα οποία ήταν μη επικυρωμένα έγγραφα HTML. Αυτά τα 20 έγγραφα αναλογούν στο 45% της κυκλοφορίας. Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις εκτιμήσεις για την ποιότητα του δικτυακού τόπου ( χάρη στην εγκυρότητα της HTML), μέσω " προσέγγισης φακέλων" και μέσω " προσέγγισης κυκλοφορίας".

Με χρήση προσέγγισης φακέλων Με χρήση προσέγγισης κυκλοφορίας
Χαμηλότερη εκτίμησηΥψηλότερη εκτίμησηΧαμηλότερη εκτίμησηΥψηλότερη εκτίμηση
Πρωτού επικυρωθούν τα 2 έγγραφα 18%98% 40.5%
(45*18/20)%
95.5%
((45*18/20)% +55%)
Αφού επικυρωθούν τα 2 έγγραφα 20%100% 45%100%

Οι εκτιμήσεις βάσει " προσέγγισης φακέλων" είναι ανακριβείς, ενώ οι εκτιμήσεις βάσει κυκλοφορίας είναι πιο ακριβείς. Αφού έχετε φτιάξει 2 έγγραφα και ξαναρχίσετε αυτή τη διαδικασία, οι εκτιμήσεις βάσει κυκλοφορίας γίνονται ακόμη πιο ακριβείς ( και υψηλότερες, καθώς όλο και περισσότερη κυκλοφορία είναι επικυρωμένη!).

Πρακτική υπόθεση: Χρήση του LogValidator και άλλων εργαλείων για το καθάρισμα του markup του δικτυακού σας τόπου

Εδώ θα περιγράψουμε ένα πρακτικό παράδειγμα αυτής της " στρατηγικής καθαρίσματος" χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο σετ ( δωρεάν) εργαλείων για την επικύρωση της HTML ενός ιστοτόπου. Όπως έχουμε προαναφέρει, η HTML είναι απλά ένα παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τεχνικές που περιγράφουμε ( και κάποια από τα εργαλεία) για πολλές άλλες υποθέσεις.

Πάρτε τα εργαλεία

Ο LogValidator θα είναι το βασικό ( αν όχι το μόνο) εργαλείο που θα χρειαστείτε. Μπορείτε να το κατεβάσετε ( download) δωρεάν και ελέυθερα και να το εγκαταστήσετε σε οποιοδήποτε σύστημα που λειτουργεί Perl ( ο διακομιστής δικτύου σας σίγουρα το έχει).

Επίσης θα χρειαστείτε και μερικά άλλα εξαρτήματα από τα οποία εξαρτάται ο LogValidator για να λειτουργεί ομαλά. Μπορείτε να τα κεταβάσετε και να τα εγκαταστήσετε όλα δωρεάν.

Εάν δεν είστε ειδικός της HTML, και το καθάρισμα κώδικα δέν είναι το χόμπυ σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το tidy για να το κάνει για εσάς. Είναι ένα ( ημι-) αυτόματο εργαλείο καθαρισμού markup και είναι διαθέσιμο για πολλές πλατφόρμες.

Ο LogValidator θα ελέγξει τα έγγραφά σας μέσω του δικτυακού Markup validator στο W3C. Εάν έχετε μεγάλο δικτυακό τόπο, ή θέλετε να σώσετε έυρος ζώνης, μπορείτε επίσης να τον εγκαταστήσετε τοπικά.

Λειτουργώντας τον LogValidator

Θα υποθέσουμε ότι έχετε εγκαταστήσει τουλάχιστον τον LogValidator, και ότι διαβάσατε τουλάχιστον το Εγχειρίδιο προσεκτικά.

Πρώτα πρέπει να φτιάξετε ένα φάκελο διαμόρφωσης για να ταιριάξει με τη διαμόρφωση του διακομιστή σας. Για να το κάνετε αυτό χρειάζεστε ( βασικά) πρόσβαση σε ένα φάκελο log για τον διακομιστή δικτύου σας ( αυτό θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό των στατιστικών κυκλοφορίας). Μπορείτε εύκολα να κατασκευάσετε τον φάκελο διαμόρφωσης αντιγράφωντας τον δειγματικό φάκελο διαμόρφωσης που διανέμεται με το εργαλείο και να τον επεξεργαστείτε όπως εξηγείται στο Εγχειρίδιο.

Μόλις γίνει αυτό, μπορείτε να λειτουργήσετε τον LogValidator. Μην θέσετε πολύ υψηλό αριθμό αποτελεσμάτων, 10 είναι αρκετά για αρχή.

Θα σας δώσει μία λίστα με τα 10 " πιο δημοφιλή" μη επικυρωμένα έγγραφά σας. Πάρτε λίγο χρόνο για να τα αναλύσετε. Μπορείτε να τα περάσετε από τον Markup Validator για να ελέγξετε που βρίσκεται η λάθος HTML. Αν χρησιμοποιείτε templates, φαίνεται να έχουν κάποιο πρόβλημα; Μπορείτε να τις ελέγξετε με τον επικυρωτή;

Στη συνέχεια, φτιάξτε τα πρώτα έγγραφα της λίστας. Να θυμάστε, αυτά είναι τα πιο δημοφιλή μη επικυρωμένα έγγραφα στον δικτυακό σας τόπο, άρα είναι ένα σημαντικό βήμα! Αυτό το πρώτο βήμα μπορεί να είναι δύσκολο, ειδικά αν " μεγάλα" έγγραφα είναο στη λίστα. Το tidy μπορεί να σας βοηθήσει να καθαρίσετε τον κώδικά σας. Επίσης μπορείτε να ψάξετε στο διαδίκτυο για οδηγίες για το φτιάξιμο ιστοσελίδων και να βρείτε άτομα που θα σας βοηθήσουν.

Για παράδειγμα, αν δεν καταλαβαίνετε τις εκροές/ τα αποτελέσματα του επικυρωτή, ελέγξτε τα έγγραφά του ή επικοινωνήστε με την δημόσια λίστα επικοινωνίας www-validator@w3.org.

Τελειώσατε? Συγχαρητήρια! Μπορείτε τώρα να θέσετε τον LogValidator να λειτουργεί κάθε εβδομάδα, μέρα, ή μήνα ( δείτε τις συμβουλές για να το κάνετε αυτό), και αρχίστε πάλι με άλλα έγγραφα...

Συνεχίστε την καλή δουλειά. Εάν έχετε έναν πολύ μεγάλο δικτυακό τόπο με στατικά έγγραφα, λογικά δεν θα φτάσετε το 100% των επικυρωμένων σελίδων, αλλά δεν πειράζει. Μετά από λίγο καιρό, οι μη επικυρωμένες σελίδες που θα απομείνουν θα αντιστοιχούν σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του δικτυακού σας τόπου.

Εύσημα

Πολλά ευχαριστώ στην Kim Nylander για την πλήρη επιθεώρηση αυτού του εγγράφου και πολλές πολύτιμες συμβουλές.
Ευχαριστώ τους Karl Dubost και Dominique Hazael-Massieux, W3C, για τα σχόλια και τις προτάσεις τους.

Επικοινωνία

Olivier Thereaux, W3C : <ot@w3.org>

Valid XHTML 1.0!

Created Date: 2002-06-24 by Olivier Thereaux
Last modified $Date: 2008/01/15 03:17:25 $ by $Author: ot $

Copyright © 2000-2003 W3C® (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Your interactions with this site are in accordance with our public and Member privacy statements.