Πρόσφατα άρθρα

 1. Garneli, V. and Chorianopoulos, K. 2019. The effects of video game making within science content on student computational thinking skills and performance. Interactive Technology and Smart Education 0, 0, null.
 2. Merkouris, A., Chorianopoulou, B., Chorianopoulos, K., and Chrissikopoulos, V. 2019. Understanding the Notion of Friction Through Gestural Interaction with a Remotely Controlled Robot. Journal of Science Education and Technology 0, 0.
 3. Garneli, V. and Chorianopoulos, K. 2018. Programming video games and simulations in science education: exploring computational thinking through code analysis. Interactive Learning Environments 26, 3, 386–401.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Chorianopoulos, K. 2018. A Taxonomy of Asynchronous Instructional Video Styles. The International Review of Research in Open and Distributed Learning 19, 1.
 2. Chorianopoulos, K. and Talvis, K. 2016. Flutrack.org: Open-source and linked data for epidemiology. Health Informatics Journal 22, 4, 962–974.
 3. Chorianopoulos, K. 2014. Community-based Pedestrian Mapmaking. The Journal of Community Informatics 10, 3.
 4. Chorianopoulos, K. and Giannakos, M.N. 2014. Design Principles for Serious Video Games in Mathematics Education: From Theory to Practice. International Journal on Serious Games 1, 3, 51–59.
 5. Chorianopoulos, K. 2013. Collective intelligence within web video. Human-centric Computing and Information Sciences 3, 1, 10.
 6. Koutsourelakis, C. and Chorianopoulos, K. 2010. Icons in mobile phones Comprehensibility differences between older and younger users. Information Design Journal 18, 1, 22–35.
 7. Banakou, D. and Chorianopoulos, K. 2010. The effects of Avatars Gender and Appearance on Social Behavior in Online 3D Virtual Worlds. Journal of Virtual Worlds Research 2, 5.
 8. Chorianopoulos, K. 2008. User Interface Design Principles for Interactive Television Applications. International Journal of Human-Computer Interaction 24, 6, 556–573.
 9. Chorianopoulos, K. and Spinellis, D. 2006. User interface evaluation of interactive TV: a media studies perspective. Universal Access in the Information Society 5, 2, 209–218.

Βιβλία

 1. Χωριανόπουλος, Κ. 2016. Ο Προγραμματισμός της Διάδρασης: Από τον επιτραπέζιο στον κινητό και διάχυτο υπολογισμό. .
 2. Cesar, P. and Chorianopoulos, K. 2009. The Evolution of TV Systems, Content, and Users Toward Interactivity. .

Επιμέλεια βιβλίων

 1. Chorianopoulos, K., Divitini, M., Hauge, J.B., Jaccheri, L., and Malaka, R., eds. 2015. Entertainment Computing-ICEC 2015: 14th International Conference, ICEC 2015, Trondheim, Norway, September 29-Ocotober 2, 2015, Proceedings. Springer.
 2. Willis, K.S., Roussos, G., Chorianopoulos, K., and Struppek, M., eds. 2010. Shared Encounters. Springer.
 3. Cesar, P., Geerts, D., and Chorianopoulos, K., eds. 2009. Social Interactive Television: Immersive Shared Experiences and Perspectives (Premier Reference Source). IGI Global.
 4. Eckardt, F., Geelhaar, J., Colini, L., Willis, K.S., Chorianopoulos, K., and Hennig, R., eds. 2008. MEDIACITY. Situations, Practices and Encounters. Frank & Timme GmbH.
 5. Cesar, P., Chorianopoulos, K., and Jensen, J.F., eds. 2007. Interactive TV: A Shared Experience. Springer.
 6. Lekakos, G., Chorianopoulos, K., and Doukidis, G. and, eds. 2007. Interactive Digital Television: Technologies and Applications. IGI Publishing.

Επιμέλεια περιοδικών

 1. Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., Ronchetti, M., Szegedi, P., and Teasley, S. 2014. Video-Based Learning and Open Online Courses. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 9, 1, 4–7.
 2. Chorianopoulos, K. and Geerts, D. 2011. Introduction to User Experience Design for TV Apps. Entertainment Computing.
 3. Yu, Z., Lugmayr, A., Chorianopoulos, K., and Mei, T. 2010. Introduction to the special issue on multimedia intelligent services and technologies. Multimedia Systems 16, 4-5, 215–217.
 4. Chorianopoulos, K. 2008. Personalized and mobile digital TV applications. Multimedia Tools and Applications 36, 1-2, 1–10.
 5. Chorianopoulos, K. and Lekakos, G. 2008. Introduction to Social TV: Enhancing the Shared Experience with Interactive TV. International Journal of Human-Computer Interaction 24, 2, 113–120.
 6. Cesar, P., Chorianopoulos, K., and Jensen, J.F. 2008. Social television and user interaction. Computers in Entertainment 6, 1, 1.
 7. Cesar, P., Bulterman, D.C.A., Chorianopoulos, K., and Jensen, J.F. 2008. Multimedia systems, languages, and infrastructures for interactive television. Multimedia Systems 14, 2, 71–72.
 8. Chorianopoulos, K. and Lekakos, G. 2007. Methods and Applications in Interactive Broadcasting. Journal of Virtual Reality and Broadcasting 4, 8.
 9. Chorianopoulos, K. and Lekakos, G. 2007. Learn and play with interactive TV. Computers in Entertainment 5, 2, 4.

Περιοδικά

 1. Garneli, V. and Chorianopoulos, K. 2019. The effects of video game making within science content on student computational thinking skills and performance. Interactive Technology and Smart Education 0, 0, null.
 2. Merkouris, A., Chorianopoulou, B., Chorianopoulos, K., and Chrissikopoulos, V. 2019. Understanding the Notion of Friction Through Gestural Interaction with a Remotely Controlled Robot. Journal of Science Education and Technology 0, 0.
 3. Garneli, V. and Chorianopoulos, K. 2018. Programming video games and simulations in science education: exploring computational thinking through code analysis. Interactive Learning Environments 26, 3, 386–401.
 4. Chorianopoulos, K. 2018. A Taxonomy of Asynchronous Instructional Video Styles. The International Review of Research in Open and Distributed Learning 19, 1.
 5. Merkouris, A., Chorianopoulos, K., and Kameas, A. 2017. Teaching Programming in Secondary Education Through Embodied Computing Platforms: Robotics and Wearables. ACM Transactions on Computing Education 17, 2, 1–22.
 6. Moholdt, T., Weie, S., Chorianopoulos, K., Wang, A.I., and Hagen, K. 2017. Exergaming can be an innovative way of enjoyable high-intensity interval training. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 3, 1, e000258.
 7. Kapenekakis, I. and Chorianopoulos, K. 2017. Citizen science for pedestrian cartography: collection and moderation of walkable routes in cities through mobile gamification. Human-centric Computing and Information Sciences 7, 1, 10.
 8. Garneli, V., Giannakos, M., and Chorianopoulos, K. 2017. Serious games as a malleable learning medium: The effects of narrative, gameplay, and making on students’ performance and attitudes. British Journal of Educational Technology 48, 3, 842–859.
 9. Leftheriotis, I., Chorianopoulos, K., and Jaccheri, L. 2016. Design and implement chords and personal windows for multi-user collaboration on a large multi-touch vertical display. Human-centric Computing and Information Sciences 6, 1, 14.
 10. Chorianopoulos, K. and Talvis, K. 2016. Flutrack.org: Open-source and linked data for epidemiology. Health Informatics Journal 22, 4, 962–974.
 11. Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., and Chrisochoides, N. 2015. Making sense of video analytics: Lessons learned from clickstream interactions, attitudes, and learning outcome in a video-assisted course. The International Review of Research in Open and Distributed Learning 16, 1.
 12. Karydis, I., Avlonitis, M., Chorianopoulos, K., and Sioutas, S. 2014. Identifying Important Segments in Videos: A Collective Intelligence Approach. International Journal on Artificial Intelligence Tools 23, 02.
 13. Gkonela, C. and Chorianopoulos, K. 2014. VideoSkip: event detection in social web videos with an implicit user heuristic. Multimedia Tools and Applications 69, 2, 383–396.
 14. Chorianopoulos, K. 2014. Community-based Pedestrian Mapmaking. The Journal of Community Informatics 10, 3.
 15. Chorianopoulos, K. and Giannakos, M.N. 2014. Design Principles for Serious Video Games in Mathematics Education: From Theory to Practice. International Journal on Serious Games 1, 3, 51–59.
 16. Avlonitis, M. and Chorianopoulos, K. 2014. Video Pulses: User-based modeling of interesting video segments. Advances in Multimedia, 1–9.
 17. Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., Giotopoulos, K.K., and Vlamos, P. 2013. Using Facebook out of habit. Behaviour & Information Technology 32, 6, 594–602.
 18. Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., Inkpen, K., Du, H., and Johns, P. 2013. Understanding childrens behavior in an asynchronous video-mediated communication environment. Personal and Ubiquitous Computing 17, 8, 1621–1629.
 19. Chorianopoulos, K. 2013. Collective intelligence within web video. Human-centric Computing and Information Sciences 3, 1, 10.
 20. Mikalef, K., Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., and Jaccheri, L. 2013. Does informal learning benefit from interactivity? The effect of trial and error on knowledge acquisition during a museum visit. International Journal of Mobile Learning and Organisation 7, 2, 158–175.
 21. Koutsourelakis, C. and Chorianopoulos, K. 2010. Icons in mobile phones Comprehensibility differences between older and younger users. Information Design Journal 18, 1, 22–35.
 22. Banakou, D. and Chorianopoulos, K. 2010. The effects of Avatars Gender and Appearance on Social Behavior in Online 3D Virtual Worlds. Journal of Virtual Worlds Research 2, 5.
 23. Koutsourelakis, C. and Chorianopoulos, K. 2010. Unaided Icon Recognition in Mobile Phones: A Comparative Study with Young Users. The Design Journal 13, 3, 313–328.
 24. Chorianopoulos, K. 2008. User Interface Design Principles for Interactive Television Applications. International Journal of Human-Computer Interaction 24, 6, 556–573.
 25. Chorianopoulos, K. and Spinellis, D. 2007. Coping with TiVo: Opportunities of the networked digital video recorder. Telematics and Informatics 24, 1, 48–58.
 26. Chorianopoulos, K. 2007. Content-Enriched Communication-Supporting the Social Uses of TV. COMMUNICATIONS NETWORK JOURNAL 6, 1, 23–30.
 27. Chorianopoulos, K. and Spinellis, D. 2006. User interface evaluation of interactive TV: a media studies perspective. Universal Access in the Information Society 5, 2, 209–218.
 28. Chorianopoulos, K. 2006. Animated Character Likeability Revisited: The Case of Interactive TV. Journal of Usability Studies 1, 4, 171–184.
 29. Chorianopoulos, K. and Spinellis, D. 2004. User interface development for interactive television: extending a commercial DTV platform to the virtual channel API. Computers & Graphics 28, 2, 157–166.
 30. Chorianopoulos, K. and Spinellis, D. 2004. Affective usability evaluation for an interactive music television channel. Comput. Entertain. 2, 3, 14–14.

Συνέδρια

 1. Deliyannis, I., Symianakis, S., and Chorianopoulos, K. 2018. ActionTrip: automating egocentric video production through gestural interaction and landmark awareness. Proceedings of the 22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics, ACM, 127–132.
 2. Merkouris, A. and Chorianopoulos, K. 2018. Programming touch and full-body interaction with a remotely controlled robot in a secondary education STEM course. Proceedings of the 22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics, ACM, 225–229.
 3. Merkouris, A. and Chorianopoulos, K. 2017. Programming Human-Robot Interactions in Middle School : The Role of Mobile Input Modalities in Embodied Learning. International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (IMCL2017), Springer, 146–153.
 4. Kravvaris, D., Kermanidis, K.L., and Chorianopoulos, K. 2015. Ranking educational videos: The impact of social presence. 2015 IEEE 9th International Conference on Research Challenges in Information Science (RCIS), IEEE, 342–350.
 5. Giannakos, M.N., Garneli, V., and Chorianopoulos, K. 2015. Exploring the Importance of Making in an Educational Game Design. ICEC 2015, Springer.
 6. Garneli, V., Giannakos, M.N., and Chorianopoulos, K. 2015. Computing education in K-12 schools: A review of the literature. 2015 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), IEEE, 543–551.
 7. Merkouris, A. and Chorianopoulos, K. 2015. Introducing Computer Programming to Children through Robotic and Wearable Devices. WiPSCE 2015: The 10th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, ACM.
 8. Leftheriotis, I., Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., and Jaccheri, L. 2015. Interaction Space of Chords on a Vertical Multi-touch Screen. Proceedings of the 2015 International Conference on Interactive Tabletops & Surfaces - ITS ’15, ACM Press, 355–360.
 9. Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., and Chrisochoides, N. 2014. Collecting and making sense of video learning analytics. 2014 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) Proceedings, IEEE, 1–7.
 10. Chorianopoulos, K., Giannakos, M.N., and Chrisochoides, N. 2014. Design Principles for Serious Games in Mathematics. Proceedings of the 18th Panhellenic Conference on Informatics - PCI ’14, ACM Press, 1–5.
 11. Chorianopoulos, K., Giannakos, M.N., Chrisochoides, N., and Reed, S. 2014. Open Service for Video Learning Analytics. 2014 IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies, IEEE, 28–30.
 12. Rautiainen, M., Heikkinen, A., Sarvanko, J., Chorianopoulos, K., Kostakos, V., and Ylianttila, M. 2013. Time shifting patterns in browsing and search behavior for catch-up TV on the web. Proceedings of the 11th european conference on Interactive TV and video - EuroITV ’13, ACM Press, 117–120.
 13. Ilioudi, C., Chorianopoulos, K., and Giannakos, M.N. 2013. Comparing the camera shot styles of video lectures: Close-up versus broad framing of whiteboard and lecturer. 7th International Conference in Open and Distance Learning 2013, 1–7.
 14. Garneli, V., Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., and Jaccheri, L. 2013. Learning by Playing and Learning by Making. 4th International Conference on Serious Games Development and Applications (SGDA 2013), Trondheim, Norway on 25-27 September 2013., 76–85.
 15. Makris, D., Euaggelopoulos, K., Chorianopoulos, K., and Giannakos, M.N. 2013. Could you help me to change the variables ? Comparing instruction to encouragement for teaching programming. WiPSCE ’13, November 11-13, 2013, Aarhus, Denmark.
 16. Mikalef, K., Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., and Jaccheri, L. 2012. Do Not Touch the Paintings! The Benefits of Interactivity on Learning and Future Visits in a Museum. ICEC 2012, Springer, 553–561.
 17. Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., and Jaccheri, L. 2012. Math is not only for Science Geeks : Design and Assessment of a Storytelling Serious Video Game. In Proceedings of the 2012 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, IEEE Computer Society, 418–419.
 18. Leftheriotis, I., Chorianopoulos, K., and Jaccheri, L. 2012. Tool support for developing scalable multiuser applications on multi-touch screens. Proceedings of the 2012 ACM international conference on Interactive tabletops and surfaces - ITS ’12, ACM Press, 371–374.
 19. Leftheriotis, I. and Chorianopoulos, K. 2011. User Experience Quality in Multi-Touch Tasks. 3rd ACM SIGCHI symposium on Engineering interactive computing systems (EICS ’11), 277–282.
 20. Du, H., Inkpen, K., Chorianopoulos, K., et al. 2011. VideoPal: Exploring Asynchronous Video-Messaging to Enable Cross-Cultural Friendships. ECSCW 2011: Proceedings of the 12th European Conference on Computer Supported Cooperative Work, 24-28 September 2011, Aarhus Denmark, Springer London, 273–292.
 21. Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., Johns, P., Inkpen, K., and Du, H. 2011. Childrens Interactions in an Asynchronous Video Mediated Communication Environment. Human-Computer Interaction – INTERACT 2011, Springer Berlin Heidelberg, 199–206.
 22. Chorianopoulos, K., Leftheriotis, I., and Gkonela, C. 2011. SocialSkip: Pragmatic Understanding within Web Video. 9th european conference on European interactive television conference (EuroITV ’11), 25–28.
 23. Kravvaris, D., Thanou, E., and Chorianopoulos, K. 2011. Evaluation of Tip-Activated and Push-Button Infrared Pens for Interactive Whiteboards. Informatics (PCI), 2011 15th Panhellenic Conference on, 287–291.
 24. Leftheriotis, I. and Chorianopoulos, K. 2011. Multi-user Chorded Toolkit for Multi-touch Screens. 3rd ACM SIGCHI symposium on Engineering interactive computing systems (EICS ’11), 161–164.
 25. Chorianopoulos, K. and Polymeris, G. 2010. A case study of the deployment of cultural probes in remote schools. 7th Pan-Hellenic Conference with International Participation «ICT in Education», University of Peloponnese, Korinthos, Greece, 23-26 September 2010, 185–188.
 26. Giannakos, M.N., Giotopoulos, K.K., and Chorianopoulos, K. 2010. In the face (book) of the daily routine. Proceedings of the 14th International Academic MindTrek Conference on Envisioning Future Media Environments - MindTrek ’10, ACM Press, 153–157.
 27. Chorianopoulos, K. and Cesar, P. 2009. Taking Social TV beyond chatting: How the TV viewer adds value to the Network. MCIS 2009., 39.
 28. Banakou, D., Chorianopoulos, K., and Anagnostou, K. 2009. Avatars Appearance and Social Behavior in Online Virtual Worlds. 2009 13th Panhellenic Conference on Informatics, IEEE, 207–211.
 29. Chorianopoulos, K. 2009. Evaluating the social effects of distant education beyond the desktop computer. 5th International Conference on Open and Distance Learning (ICODL), Hellenic Open University Press, 117–121.
 30. Oumard, M., Mirza, D., Kroy, J., and Chorianopoulos, K. 2008. A cultural probes study on video sharing and social communication on the internet. Proceedings of the 3rd international conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts - DIMEA ’08, ACM Press, 142–148.
 31. Riecke, R., Juers, A., and Chorianopoulos, K. 2008. Interaction Design in Television Voting: A Usability Study on Music TV and Input Devices. Proceedings of the 6th European conference on Changing Television Environments, Springer Berlin Heidelberg, 268–272.
 32. Cesar, P. and Chorianopoulos, K. 2008. Interactivity and user participation in the television lifecycle. Proceeding of the 1st international conference on Designing interactive user experiences for TV and video - uxtv ’08, ACM Press, 125–128.
 33. Chorianopoulos, K. 2007. Interactive TV design that blends seamlessly with everyday life. Proceedings of the 9th conference on User interfaces for all, Springer-Verlag, 43–57.
 34. Chorianopoulos, K. 2007. Ambient and social TV: a conceptual design that connects everyday life in a sporadic community. 3rd IET International Conference on Intelligent Environments, 2007. IE 07., 585–588.
 35. Chorianopoulos, K. and Rieniets, T. 2007. City of collision: an interactive video installation to inform and engage. IET Conference Publications, 502–509.
 36. Chorianopoulos, K., Lekakos, G., and Spinellis, D. 2003. The Virtual Channel Model for Personalized Television. Proceedings of the 1st European Conference on Interactive TV (EuroITV 2003), 9.
 37. Chorianopoulos, K., Lekakos, G., and Spinellis, D. 2003. Intelligent user interfaces in the living room. Proceedings of the 8th international conference on Intelligent user interfaces - IUI ’03, ACM Press, 230–232.
 38. Chorianopoulos, K. and Spinellis, D. 2003. A Metaphor for Personalized Television Programming. UNIVERSAL ACCESS THEORETICAL PERSPECTIVES, PRACTICE, AND EXPERIENCE, Springer-Verlag, 187–194.
 39. Livaditi, J., Vassilopoulou, K., Lougos, C., and Chorianopoulos, K. 2003. Needs and gratifications for interactive TV implications for designers. 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2003. Proceedings of the, IEEE, 9 pp.
 40. Lekakos, G., Papakyriakopoulos, D., and Chorianopoulos, K. 2001. An integrated approach to interactive and personalized TV advertising. Personalized TV 01.
 41. Bozios, T., Lekakos, G., Skoularidou, V., and Chorianopoulos, K. 2001. Advanced Techniques for Personalized Advertising in a Digital TV Environment: The iMEDIA System. eBusiness and eWork Conference, Citeseer, 1025–1031.
 42. Lekakos, G., Chorianopoulos, K., and Spinellis, D. 2001. Information Systems in the Living Room: A Case Study of Personalized Interactive TV Design. ECIS 2001, 319–329.

Συμπόσια

 1. Chorianopoulos, K. 2018. Immortality and resurrection of the digital self. Proceedings of the Digital Culture and AudioVisual Challenges (DCAC) Interdisciplinary Creativity in Arts and Technology, Ionian University, 4.
 2. Hagen, K., Chorianopoulos, K., Wang, A.I., Jaccheri, M.L., and Weie, S. 2016. Gameplay as Exercise Designing an Engaging Multiplayer Biking Exergame. CHI 2016 Adjunct Proceedings.
 3. Takoulidou, E. and Chorianopoulos, K. 2015. Crowdsourcing experiments with a video analytics system. IISA.
 4. Chorianopoulos, K. and Pardalis, K. 2015. Mapito.org: Open Geographic Platform for Locative Media Apps. Hybrid City.
 5. Hagen, K., Weie, S., Chorianopoulos, K., Wang, A.I., and Jaccheri, L. 2015. Pedal Tanks A Multiplayer Exergame Based on Teamwork and Competition. ICEC 2015, Springer.
 6. Leftheriotis, I., Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., and Jaccheri, L. 2015. Investigating the Potential of a Two-finger Chord Button in Multi-touch Applications. Proceedings of the 2015 International Conference on Interactive Tabletops & Surfaces - ITS ’15, ACM Press, 337–342.
 7. Garneli, V., Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., and Jaccheri, L. 2015. Serious Game Development as a Creative Learning Experience: Lessons Learnt. 2015 IEEE/ACM 4th International Workshop on Games and Software Engineering, IEEE, 36–42.
 8. Chorianopoulos, K., Giannakos, M.N., and Chrisochoides, N. 2014. Open system for video learning analytics. Proceedings of the first ACM conference on Learning @ scale conference - L@S ’14, ACM Press, 153–154.
 9. Talvis, K., Chorianopoulos, K., and Kermanidis, K.L. 2014. Real-Time Monitoring of Flu Epidemics through Linguistic and Statistical Analysis of Twitter Messages. 9th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, IEEE, 83–87.
 10. Chorianopoulos, K. and Giannakos, M.N. 2013. Merging learner performance with browsing behavior in video lectures. WAVe 2013 The Workshop on Analytics on Video-based Learning, 38–42.
 11. Armeni, I. and Chorianopoulos, K. 2013. Pedestrian navigation and shortest path: Preference versus distance. Workshop Proceedings of the 9th International Conference on Intelligent Environments IE’13, July 16-19, 2013, Athens, Greece, IOS, 647–652.
 12. Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., Ronchetti, M., Szegedi, P., and Teasley, S. 2013. Analytics on video-based learning. LAK ’13 Proceedings of the Third International Conference on Learning Analytics and Knowledge, ACM, 283–284.
 13. Giannakis, K., Chorianopoulos, K., and Jaccheri, L. 2013. User Requirements for Gamifying Sports Software. 3rd International Workshop on Games and Software Engineering: Engineering Computer Games to Enable Positive, Progressive Change (GAS), IEEE, 22–26.
 14. Ilioudi, C., Giannakos, M.N., and Chorianopoulos, K. 2013. Investigating Differences among the Commonly Used Video Lecture Styles. WAVe 2013 The Workshop on Analytics on Video-based Learning, 21–26.
 15. Aasbakken, M., Chorianopoulos, K., and Jaccheri, L. 2012. Evaluation of User Engagement and Message Comprehension in a Pervasive Software Installation. 2nd International Workshop on Games and Software Engineering Realizing User Engagement with Game Engineering Techniques , ICSE 2012 workshop, IEEE, 27–30.
 16. Avlonitis, M., Chorianopoulos, K., and Shamma, D.A. 2012. Crowdsourcing user interactions within web video through pulse modeling. Proceedings of the ACM multimedia 2012 workshop on Crowdsourcing for multimedia - CrowdMM ’12, ACM Press, 19.
 17. Giannakos, M.N., Chorianopoulos, K., Jaccheri, L., and Chrisochoides, N. 2012. This Game Is Girly! Perceived Enjoyment and Student Acceptance of Edutainment. Edutainment 2012, Springer, 89–98.
 18. Du, H., Inkpen, K., Tang, J., et al. 2011. VideoPal : An Asynchronous Video Based Communication System to Connect Children from US and Greece. Adjunct Proceedings of CSCW 2011.
 19. Du, H., Inkpen, K., Tang, J., et al. 2011. VideoPal : System Description. Adjunct Proceedings of CSCW 2011, 1–2.
 20. Chorianopoulos, K., Fernández, F.J.B., Salcines, E.G., and de Castro Lozano, C. 2010. Delegating the visual interface between a tablet and a TV. Proceedings of the International Conference on Advanced Visual Interfaces - AVI ’10, ACM Press, 418.
 21. Chorianopoulos, K. and Tsaknaki, V. 2010. CELL: Connecting Everyday Life in an archipeLago. workshop Mind the Gap — Towards Seamless Remote Social Interaction (10th Advanced Visual Interafaces conference AVI 2010).
 22. Spiridonidou, A., Kampi, I., and Chorianopoulos, K. 2010. Exploring everyday life in remote schools: A large-scale study with cultural probes and affinity diagrams. workshop on Digital Technologies and Marginalized Youth, IDC 2010.
 23. Willis, K.S., Chorianopoulos, K., Struppek, M., and Roussos, G. 2007. Shared encounters workshop. CHI ’07 extended abstracts on Human factors in computing systems - CHI ’07, ACM Press, 2881–2884.
 24. Teran, M., Chorianopoulos, K., Willis, K.S., and Colini, L. 2006. Dousing for Dummies : methods for raising public awareness of ambient communications. Adjunct Proceedings of British Human Computer Interaction conference 2006, 11-15 September 2006, London., 1–3.
 25. Chorianopoulos, K., Barria, J., Regner, T., and Pitt, J. 2005. Cross Media Digital Rights Management for Online Music Stores. First International Conference on Automated Production of Cross Media Content for Multi-Channel Distribution (AXMEDIS’05), IEEE, 257–260.
 26. Chorianopoulos, K. and Spinellis, D. 2003. Usability design for the home media station. Proceedings of the 10th HCI International Conference, 439–443.
 27. Chorianopoulos, K. 2003. The digital set-top box as a virtual channel provider. CHI ’03 extended abstracts on Human factors in computing systems (CHI ’03), ACM Press, 666–667.

Σεμινάρια και ομιλίες

 1. Chorianopoulos, K. and Giannakos, M.N. 2013. Usability design for video lectures. Proceedings of the 11th european conference on Interactive TV and video - EuroITV ’13, ACM Press, 163–164.
 2. Chorianopoulos, K. 2012. Crowdsourcing user interactions with the video player. Proceedings of the 18th Brazilian symposium on Multimedia and the web - WebMedia ’12, ACM Press, 13.
 3. Chorianopoulos, K., Jaccheri, L., and Nossum, A.S. 2012. Creative and open software engineering practices and tools in maker community projects. Proceedings of the 4th ACM SIGCHI symposium on Engineering interactive computing systems - EICS ’12, ACM Press, 333–334.
 4. Cesar, P. and Chorianopoulos, K. 2006. Interactive digital television and multimedia systems. Proceedings of the 14th annual ACM international conference on Multimedia - MULTIMEDIA ’06, ACM Press, 7.

Κεφάλαια βιβλίων

 1. Chorianopoulos, K., Shamma, D.A., and Kennedy, L. 2013. Social Video Retrieval: Research Methods in Controlling, Sharing, and Editing of Web Video. In: N. Ramzan, R. van Zwol, J.-S. Lee, K. Clüver and X.-S. Hua, eds., Social Media Retrieval. Springer, 3–22.
 2. Chorianopoulos, K. and Rieniets, T. 2010. Shared-Screen Interaction: Engaging Groups in Map-Mediated Nonverbal Communication. In: Shared Encounters. Springer, 81–98.
 3. Willis, K.S., Roussos, G., Chorianopoulos, K., and Struppek, M. 2010. Shared Encounters. In: K.S. Willis, G. Roussos, K. Chorianopoulos and M. Struppek, eds., Shared Encounters. Springer London, London, 1–15.
 4. Chorianopoulos, K. 2010. Scenarios of Use for Sociable Mobile TV. In: A. Marcus, A.C. Roibás and R. Sala, eds., Mobile TV: Customizing Content and Experience. Springer London, London, 243–254.
 5. Lekakos, G. and Chorianopoulos, K. 2009. Personalized Advertising Methods in Digital Interactive Television. In: M. Pagani, ed., Encyclopedia of Multimedia Technology and Neworking. IGI Press, 1142–1147.

Αναφορές

 1. Chorianopoulos, K. and Giannakos, M.N. 2012. Practices and technologies for collaborative informal learning in Remote Schools. Ionian University, Greece, Corfu.
 2. Chorianopoulos, K. 2004. Virtual television channels: Conceptual model, user interface design and affective usability evaluation. {PhD} Athens University of Economics and Business, 198. http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/17648.

Διδασκαλία μαθημάτων

Για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων χρησιμοποιούμε το σύστημα Github, το οποίο εκτός από την συνεργατική ανάπτυξη κώδικα, διευκολύνει την συνεργασία και επικοινωνία ομάδων ανάπτυξης έργων λογισμικού.