Τεχνολογίες Διαδικτύου

Valid XHTML 1.0 Strict

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Εαρινό 2018
Πότε/Πού Τετάρτη 19.15-21.00 (Εργαστήριο Γαληνός), Πέμπτη 09.15-11.00 (Αιθ. 3), Πέμπτη 11.15-13.00 (Εργαστήριο Γαληνός)
Βιβλιογραφία
  1. «Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL», 3η έκδοση, Welling, Thomson, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
  2. «Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Υπηρεσιών Ιστού», Sanjiva Weerawatana, Francisco Curbera, Frank Leymann, Tony Storey, Donald F. Ferguson, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008, ISBN: 978-960-461-086-0.
On-line Βιβλία και άλλοι πόροι
  1. Το w3schools Ιστοσελίδα με παραδείγματα και προγραμματισμό σε τεχνολογίες διαδικτύου
  2. Σελίδα στο e-class με τις παρουσιάσεις του μαθήματος και υλικό εδώ
Διδάσκων: Δημήτριος Τσουμάκος
E-mail: dtsouma@ionio.gr
(αναφέρετε μάθημα & ονοματεπώνυμο στο "subject" του e-mail αλλιώς θα αγνοηθεί)

Βαθμολόγηση Μαθήματος

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από βαθμολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων (40%) και της τελικής γραπτής εξέτασης (60%). Eλάχιστη προϋπόθεση για προβιβάσιμο βαθμό είναι η βάση στο γραπτό διαγώνισμα.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις εκπονούνται από ομάδες των 2 ατόμων (ατομικές εργασίες επιτρέπονται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις). Οι εργασίες αφορούν αποκλειστικά 3ο-ετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Φοιτητές μεγαλύτερων ετών θα βαθμολογηθούν από την τελική γραπτή εξέταση σε ποσοστό 100%.
Όλες οι εργασίες επιδεικνύονται την καθορισμένη ημερομηνία και μόνον τότε. Εργασίες εκτός προθεσμίας δεν βαθμολογούνται στην παρούσα ούτε καμιά από τις επόμενες εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους. Ο βαθμός των εργαστηρικών ασκήσεων αποδίδεται μόνον τον Ιούνιο και διατηρείται μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικά πρωτόκολλα διαδικτύου: TCP/IP, HTTP. Προγραμματισμός στον πελάτη (Client-side programming): HTML, HTML5, JavaScript. Γλώσσα python. Προγραμματισμός στον εξυπηρετητή (Server-side programming): Web Servers και PHP. Web Crawlers. Βάσεις δεδομένων στο Διαδίκτυο: MySQL, Apache Web Server, PHP. Web services - SOAP, WSDL, UDDI & REST. Μεταδεδομένα στον παγκόσμιο ιστό: XML, JSON. Cloud Computing και Software-as-a-Service (SaaS). Amazon Web services (AWS). Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Εργαλεία Υλοποίησης

Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν πόρους του εργαστηρίου είτε και προσωπικά μηχανήματα. Ωστόσο, η επίδειξη θα γίνεται στα μηχανήματα του εργαστηρίου. Είναι υποχρέωση των φοιτητών να βεβαιωθούν ότι ο κώδικας που υποβάλλουν και επιδεικνύνουν τρέχει στο λογισμικό του εργαστηρίου και έχει γίνει από τους ίδιους.

Διαλέξεις και Ύλη

Ημερομηνία Θέμα Σημειώσεις
14-15 Φεβ. + Εισαγωγή μαθήματος
+ ΗTML
+ JavaScript
21-22 Φεβ. + ΗTML5 και αποθήκευση δεδομένων
+ TCP/IP και το πρωτόκολλο HTTP
Εργαστήριο στην HTML5
28 Φεβ -1 Μαρ. + Φυλλομετρητές-Εξυπηρετητές Ιστού
+ Web Crawlers
+ Εισαγωγή στην Python
14-15 Μαρ. + Εισαγωγή στην PHP
+ Apache-MySQL-PHP
Εργαλείο XAMPP
Βιβλιοθήκες Python για www/http
21-22 Μαρ. + Ανταλλαγή Δεδομένων & Μεταδεδομένα στο Διαδίκτυο: XML
+ JSON
Εργαστήριο στην επεξεργασία δεδομένων με XML/JSON με PHP/JavaScript
18-19 Απρ. + Υπηρεσίες Διαδικτύου (SOAP, WSDL, UDDI)
25-26 Απρ. + RESTful Web Services Εργαστήριο σε υπηρεσίες REST με PHP
2-3 Μαΐ. + Εισαγωγή στις υπολογιστικές Νεφέλες (Cloud Computing)
+ Διάλεξη από καθηγητή Erasmus+ (PHP)
9-10 Μαΐ. + Amazon Web Services
16-17 Μαΐ. + Ασφάλεια στο Διαδίκτυο