..

 

Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610-87428
Fax: 26610-87433
Ε
-mail: eflitsas@theo.auth.gr