Η έρευνα του ηχητικού περιβάλλοντος είναι ένας νέος τομέας έρευνας με στόχο την μελέτη των ηχοτοπίων, δηλαδή του συνόλου των ήχων που απαντώνται σε ένα χώρο. Η έρευνα αυτή απαιτεί τη συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων και τα αποτελέσματά της έχουν πολλαπλές εφαρμογές σε ένα φάσμα που εκτείνεται από την οικολογία έως τη μουσική. Το 2005 με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ηλεκτροακουστικής Μουσικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, ξεκίνησε στην Ελλάδα μια πιλοτική έρευνα ηχοτοπίων με συμμετοχή 15 ερευνητών από τέσσερα διαφορετικά ανώτατα ιδρύματα και με την υποστήριξη του Προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ του Ε.ΠΕ.Α.ΕΚ.

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα μελέτης ηχοτοπίων η οποία να αναπτύξει κατευθύνσεις και μεθόδους έρευνας του Ελληνικού ηχητικού περιβάλλοντος αλλά ταυτόχρονα και να βαθύνει την λειτουργική σχέση μεταξύ επιστημόνων και καλλιτεχνών μέσα από την όσμωση διαφορετικών τρόπων σκέψης και δράσης. Τελικό σκοπό αυτής της διαδικασίας αποτελεί η προώθηση της γνώσης του ηχητικού περιβάλλοντος και της συνειδητοποίησης του ρόλου του ήχου ως καθημερινό βίωμα.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της πιλοτικής φάσης της έρευνας αυτής, το ΕΡΗΜΕΕ πρότεινε τη συνάντηση όλων αυτών που ασχολούνται με την σχέση του ήχου και του περιβάλλοντος με τη μορφή του 1ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας. Πιστεύουμε ότι η συνεύρεση αυτή θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη αυτού του πεδίου στον ελληνικό χώρο τόσο με την άμεση γνωριμία όσων εργάζονται στο πεδίο αυτό όσο και με την προοπτική των συνεργασιών που, είμαστε σίγουροι ότι, θα προκύψουν στη συνέχεια. Θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμη για την προοπτική αυτή την παρουσία στο συνέδριό μας δύο σημαντικών προσωπικοτήτων της Ακουστικής Οικολογίας, του R.Murray Schafer, του ανθρώπου που βρίσκεται στην απαρχή της ανάπτυξης του διεπιστημονικού αυτού ερευνητικού λόγου και εφευρέτη του βασικού λεξιλογίου του και του Nigel Frayne, του προέδρου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας της Ακουστικής Οικολογίας (World Forum for Acoustic Ecology). Ελπίζουμε να ευδοκιμήσει η προσπάθεια αυτή και να τη δούμε σύντομα να καρποφορεί σε σημαντικές δράσεις κατανόησης και προστασίας του, ολοένα υποβαθμιζόμενου, ηχητικού περιβάλλοντος.

Ευχαριστούμε όλους τους συνέδρους για την συμμετοχή τους στις εργασίες του 1ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας. Ευχαριστούμε επίσης τους φορείς που στηρίζουν το συνέδριο αυτό, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, τον Δήμο Κερκυραίων, την Διαδημοτική Επιχείρηση Λιμνοθάλασσας Αντινιότη και το Υπουργείο Παιδείας.