ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - >PDF>

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2007
Ιονικό Πολιτιστικό Κέντρο

9:30 Εγγραφή συνέδρων
10:30 Έναρξη - Χαιρετισμοί

11:15-12:30 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΧΟΤΟΠΙΩΝ Ι
Συντονίζει ο Γιάννης Ματσίνος
1. Το ερευνητικό πρόγραμμα «Μελέτη επιλεγμένων ελληνικών ηχοτοπίων»
Ανδρέας Μνιέστρης
2. Η έννοια του ηχοτοπίου. Ανάλυση των χαρακτηριστικών και οι δυνατότητες εφαρμογών
του για τον προσδιορισμό του ακουστικού περιβάλλοντος.
Ιωάννης Δ. Παντής, Ανδρέας Μνιέστρης, Αντώνης Μαζάρης,
Κίμωνας Παπαδημητρίου, Ιωσήφ Τζανόπουλος, Γεώργιος Φραγκίσκος,
Ευαγγελία Δράκου, Γιάννης Ματσίνος, Νικόλαος Βαλσαμάκης, Χρήστος Κουτσοδημάκης.
3. Προσθέτοντας τον ήχο στο τοπίο. Η μελέτη χωρο-χρονικών
μεταβολών του αναδυόμενου ηχοτοπίου.

Αντώνης Μαζάρης, Γιάννης Ματσίνος , Κίμωνας Παπαδημητρίου,
Ανδρέας Μνιέστρης, Γιώργος Χατζηγιαννίδης,
Δημήτρης Μαϊόγλου, Ιωάννης Δ. Παντής
4. Αποτύπωση και χαρτογραφική απόδοση των φασματικών
χαρακτηριστικών του ηχοτοπίου Αντινιότη

Κίμων Παπαδημητρίου, Χρήστος Κουτσοδημάκης , Ιωάννης Δ. Παντής
5. Μελέτη των χωροχρονικών μεταβολών της μορφολογίας του
ηχοτοπίου στη λιμνοθάλασσα Αντινιότη

Γιώργος Χατζηγιαννίδης, Αντώνης Μαζάρης, Κίμωνας Παπαδημητρίου,
Ιωσήφ Τζανόπουλος, Ιωάννης Δ. Παντής

12:30-13:00 Διάλειμμα

13:00-14:00 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΧΟΤΟΠΙΩΝ ΙΙ
Συντονίζει η Ιωάννα Ετμεκτσόγλου
1. Σύγκριση της οπτικής και της ακουστικής αντίληψης του τοπίου
της Αντινιότης με βάση τους παράγοντες διαμόρφωσής του

Δημήτρης Μαϊόγλου, Κίμωνας Παπαδημητρίου, Ιωάννης Δ. Παντής
2. Χωρο-χρονικές μεταβολές της έντασης των διαφορετικών συχνοτήτων του
ακουστικού φάσματος σε ένα υγροτοπικό ηχοτοπίο
Ιωσήφ Τζανόπουλος, Αντώνης Μαζάρης, Κίμωνας Παπαδημητρίου, Ευαγγελία Δράκου,
Νικόλαος Βαλσαμάκης, Χρήστος Κουτσοδημάκης, Γιάννης Ματσίνος,
Ανδρέας Μνιέστρης, Ιωάννης Δ. Παντής
3. Μεθοδολογία αναπαραγωγής πολυμεσικών αρχείων σε χαρτογραφικό περιβάλλον με σκοπό την
οπτικοακουστική περιγραφή τοπίων – Εφαρμογή στον αστικό χώρο της Βέροιας
Μαριάννα Καρακώστα, Μιλτιάδης Λάζογλου, Στέλλα Μανίκα, Αφροδίτη Μπασιούκα,
Ιωάννα Παπαχρήστου - Άννα, Ελένη Ρίστα, Κίμων Παπαδημητρίου.
4. Η χρήση της βιοακουστικής για τη μελέτη της βιοκοινότητας των ωδικών πουλιών (Passeriformes)
στην προστατευόμενη περιοχή του Γράμμου
Παρασκευή Γεροφωκά

16:00 Ομιλία Nigel Frayne

17:15-18:00 ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Συντονίζει ο Ανδρέας Μνιέστρης
1. Η αποτύπωση του αστικού ηχοτοπίου ως βοήθημα στη
κινητικότητα και στο προσανατολισμό των ατόμων με
πρόβλημα όρασης

Παπαδόπουλος Κ., Κίμων Παπαδημητρίου, Δημήτρης Μαϊόγλου,
Ευαγγελία Δράκου, Α. Κουστοκλένη, Γιώργος Χατζηγιαννίδης, Ιωάννης Δ. Παντής
2. Ήχος και απώλεια ακοής: Σε τί βαθμό αφορά τους μουσικούς
Λουκία Γκόντζου, Γιώργος Σιτώτης
3.Η Ακουστική Οικολογία στο Δημοτικό σχολείο ως μέσον
για αντιληπτική μάθηση και περιβαλλοντική αγωγή.

Ιωάννα Ετμεκτσόγλου

18:00-18:15 Διάλειμμα

18:15-18:45 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συντονίζει ο Θεόδωρος Λώτης
1. Το Ηχητικό Τοπίο του Ρεθύμνου
Αλέξανδρος Δασκαλάκης, Κατερίνα Τζεδάκη, Στέλλα Πασχαλίδου
2. Ακουστική Οικολογία και Δραδαστικά Περιβάλλοντα: Ένα νέο μέσο καλλλιτεχνικής
διαμαρτυρίας κατά της ηχορρύπανσης
.
Αναστασία Γεωργάκη, Βασίλης Μπάτσικας

19:00-19:30 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Συντονίζει η Αναστασία Γεωργάκη
1 Σύνθεση ηχοτοπίων στον τρισδιάστατο χώρο: Τεχνικές και
διαθέσιμες τεχνολογίες

Ανδρέας Φλώρος, Χρήστος Τσακώστας, Παναγιώτης Βλάμος
2. Εφαρμογές του Συστήματος SR (Soundscape Reconstructor) για Οικολογική Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση
Κώστας Στρατουδάκης

20:30 Ιόνιος Ακαδημία
Προβολή βίντεο με έργα του R. Murray Schafer

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2007
Ιονικό Πολιτιστικό Κέντρο

10:00 Ομιλία R. Murray Schafer

11:30-12:30 ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Συντονίζει η Μιράντα Καλδή
1. Κραυγές και Ψίθυροι: Μια παιδαγωγική πρακτική της μουσικής στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία
Νικόλας Τσαφταρίδης
2. Ο Σχολικός Χώρος και το Ηχητικό του Περιβάλλον
Βασιλική Ζεπάτου, Νικόλαος Σπυρέλλης
3. Φτιάχνοντας μια «Ομάδα Μεταήχων» (“Metasound Group
Project”): Μια εκπαιδευτική δραστηριότητα για τις
ηχογόνες κατασκευές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δημήτρης Σαρρής
4. Ακουστική Οικολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για
άτομα με ειδικές ανάγκες

Χαρίκλεια Μινώτου, Ιωάννης Δ. Παντής, Ανδρέας Μνιέστρης, Στέφανος Παρασκευόπουλος.

12:30-12:45 Διάλειμμα

12:45-13:30 ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΧΟΤΟΠΙΩΝ
Συντονίζει ο Παναγιώτης Πανόπουλος
1. Ηχοτοπίο. Τοπίο για αντιπαράθεση.
Θεόδωρος Λώτης
2. Θέματα διαχείρισης, επεξεργασίας και δόμησης στη σύνθεση ηχοτοπίων
Παναγιώτης A. Κόκορας
3. Σύνθεση Live Ηλεκτροακουστικής Μουσικής με χρήση
δικτυακά

διασυνδεδεμένων ηχοτοπίων. Αισθητικά και τεχνικά θέματα
Κατερίνα Τζεδάκη, Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Παναγιώτης Κουτλεμάνης, Πέτρος Γαστεράτος

16:00-16.45 ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ Ι
Συντονίζει ο Ιωάννης Δ. Παντής
1. Εθνογραφικά Ηχοτοπία: Ακουστική οικολογία και ανθρωπολογία
του ήχου

Πάνος Πανόπουλος
2. Aπό το ηχοτοπίο στο μουσικό τοπίο: ανιχνεύοντας τα στοιχεία μιας
σύνθετης οικολογίας

Δανάη Στεφάνου
3. Μελετώντας και Συνθέτοντας Ηχοτοπία: Πολιτισμικές Θεωρίες
και Πρακτικές

Νίκος Μπουμπάρης

16:45-17:00 Διάλειμμα

17:00-17.30 ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΙ
1. Μουσική Ενέργεια – Βιόσφαιρα –Επιβίωση: Μουσική Δημιουργία
και Περιβάλλον

Κωνσταντίνος Κακαβελάκης
2. Μια Διερεύνηση των Αλληλεπιδράσεων Ραδιοφώνου και Ηχητικού Περιβάλλοντος
Σπύρος Γαλανόπουλος

20:00 Ιόνιος Ακαδημία
Συναυλία Ηλεκτροακουστικής Μουσικής με συνθέσεις ηχοτοπίων

21:30 Δεξίωση