Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Γεώργιος Δ. Μπώκος

 Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος

Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογιών της Πληροφορίας

 

 

Γνωστικό αντικείμενο:

Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών και Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Πλατεία Ελευθερίας, Παλαιά Ανάκτορα, 49100 Κέρκυρα

 Τηλ. 26610-87407, FAX: 26610-87434 , 210-6838488

               e-mail: gbokos@ionio.gr