Προσωπικές Πληροφορίες

 • Επώνυμο: Καλόγερος
 • Όνομα: Ελευθέριος
 • Όνομα Πατέρα: Περικλής
 • Όνομα Μητέρας: Αναστασία
 • Τόπος Γεννησης: Κέρκυρα, Ελλάδα
 • Ημερομηνία Γέννησης: 7 Δεκεμβρίου 1980
 • Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος
 • Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες (12/1/2005 - 12/1/2006)
kalogero@ionio.gr
eleftherios.kalogeros
+(30) 26610 87446
Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49 100, Κέρκυρα

Google Scholar Profile
ResearchGate Profile
DBLP: Computer Science Bibliography
Scopus

Σπουδές

 • 2012 - Σήμερα : Υποψήφιος Διδάκτορας (Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης σε Περιβάλλον Υπολογιστικού Νέφους)
  Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Μανόλης Γεργατσούλης.
 • 2009 - 2011 : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική στην κατεύθυνση Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. (Βαθμός: Άριστα, 7/12/2011).
 • 1998 - 2004 : Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.(Βαθμός: Λίαν Καλώς, 30/9/2004).
 • 1998 : Αποφοίτηση από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Κερκύρας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα και Δραστηριότητες

Semantic Web Linked Data RDF SPARQL queries Ontologies Data Integration Metadata for Libraries, Archives and Museums Cloud Computing Map-Reduce Apache Hadoop Apache Spark NoSQL databases

 • 2012 - Σήμερα, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων (DBIS), Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 • 2002 - 2004, Μέλος του Εργαστηρίου "Φωνής και Προσβασιμότητας" του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφαλής τον Δρ. Γεώργιο Θ. Κουρουπέτρογλου. Συμμετοχή στην ομάδα σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού αξιολόγησης απόδοσης συσκευών προσομοίωσης ποντικιού (IDEA: Input Device Evaluation Application)
 • Κριτής Ερευνητικών Εργασιών σε Επστημονικά Περιοδικά
 • Κριτής Ερευνητικών Εργασιών σε Επστημονικά Συνέδρια (Πηγή: EasyChair)
  • iiWAS 2020, The 22th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • DEXA 2020, The 31st International Conference on Database and Expert Systems Applications
  • TPDL 2020, 24st International Conference on Theory & Practice of Digital Libraries
  • iiWAS 2019, The 21th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • iiWAS 2018, The 20th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • MTSR 2018, International Conference on Metadata and Semantics Research
  • TPDL 2018, 22nd International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries
  • iiWAS 2017, The 19th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • TPDL 2017, 21st International Conference on Theory & Practice of Digital Libraries
  • iiWAS 2016, The 18th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • AI 2016, 29th Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence
  • JCDL 2016, Joint Conference on Digital Libraries 2016
  • SETN 2016, 9th Hellenic Conference on Artificial Intelligence
  • iiWAS 2015, The 17th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • PCI 2015, 19th Panhellenic Conference on Informatics
  • OBD 2015, The International Conference on Open and Big Data
  • iiWAS 2014, 16th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • PCI 2014, 18th Panhellenic Conference on Informatics
  • DL 2014, Digital Libraries 2014
  • iiWAS 2013, The 15th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • MTSR 2013, Metadata and Semantics Research Conference
  • TPDL 2013, International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries 2013
  • ESWC 2013, 10th ESWC 2013 Semantics and Big Data

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διεθνή Περιοδικά (Refereed) - Χρονολογική Κατάταξη

 • J1 E. Kalogeros, M. Gergatsoulis and M. Damigos, “Document-based RDF storage method for parallel evaluation of basic graph pattern queries,” International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (IJMSO), vol. 14, no. 1, pp. 63–80, 2020.

Διεθνή Συνέδρια (Refereed) - Χρονολογική Κατάταξη

 • C7 E. Kalogeros, M. Gergatsoulis and M. Damigos, “Document based RDF storage method for efficient parallel query processing,” in Metadata and Semantic Research, MTSR2018, Limassol, Cyprus, 2018, pp. 13–25.
 • C6 M. Agathos, E. Kalogeros, and S. Kapidakis, “A Case Study of Summarizing and Normalizing the Properties of DBpedia Building Instances,” in Research and Advanced Technology for Digital Libraries, TPDL 2016, Hannover, Germany, 2016, vol. 9819, pp. 398–404.
 • C5 E. Kalogeros, M. Gergatsoulis, and M. Damigos, “Redundancy in Linked Data Partitioning for Efficient Query Evaluation,” in 3rd International Conference on Future Internet of Things and Cloud, FiCloud 2015, Rome, Italy, pp. 497–504.
 • C4 M. Damigos, M. Gergatsoulis, and E. Kalogeros, “Distributed evaluation of XPath queries over large integrated XML data,” in Proceedings of the 18th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2014, Athens, Greece, 2014, pp. 1–6.
 • C3 C. Nomikos, M. Gergatsoulis, E. Kalogeros, and M. Damigos, “A Map-Reduce algorithm for querying linked data based on query decomposition into stars,” in Proceedings of the Workshops of the EDBT/ICDT 2014 Joint Conference (EDBT/ICDT 2014), Athens, Greece, 2014, vol. 1133, pp. 224–231.
 • C2 M. Gergatsoulis, C. Nomikos, E. Kalogeros, and M. Damigos, “An Algorithm for Querying Linked Data Using Map-Reduce,” in Data Management in Cloud, Grid and P2P Systems, GLOBE 2013, Prague, Czech Republic, 2013, vol. 8056, pp. 51–62.
 • C1 A. Pino, E. Kalogeros, E. Salemis, and G. Kouroupetroglou, “Brain computer interface cursor measures for motion-impaired and able-bodied users,” in Universal Access in HCI: Inclusive Design in the Information Society, Crete, Greece, 2003, vol. 4, pp. 1462–1466.

Άλλες Δημοσιεύσεις

 • A1 Ε. Καλόγερος και Η. Σαλεμής, “Αξιολόγηση Απόδοσης Συσκευών Προσομοίωσης Ποντικιού - Εφαρμογή σε Σύστημα Εγκεφαλικών Σημάτων,” Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, vol. 2, no. 1, pp. 107–116, 2005.

Διδακτική Εμπειρία

 • Δεκέμβριος 2009 - Σήμερα, μέλος Ε.ΔΙ.Π. με εφαρμοσμένο/διδακτικό έργο στην πληροφορική, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Τρέχων Ακαδημαϊκό Έτος (2020 - 2021)
  • Πληροφορική
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Εικονικά Μουσεία
  • Γλώσσες Σημειοθέτησης
  • Εισαγωγή Στα Μεταδεδομένα
  • Πρότυπα Κωδικοποίησης Μουσειακών Μεταδεδομένων
 • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (Συνολικά 602 ώρες)
  • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού V (Client-Server Computing , RDBMS)
   της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
   (Συνολικά 56 ώρες Θεωρία, Εκπαιδευτική περίοδος 2005-2006, Δ' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Back Office - Office Automation)
   της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
   (Συνολικά 84 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2006-2007, Α' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Βάσεις Δεδομένων
   της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
   (Συνολικά 28 ώρες Θεωρία, Εκπαιδευτική περίοδος 2006-2007, Β' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού Visual Basic
   της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
   (Συνολικά 42 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2006-2007, B' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Γλώσσες SQL/4GL σε περιβάλλον ORACLE
   της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
   (Συνολικά 84 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2007-2008, Γ' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Ανάπτυξη Κατανεμημένων Δικτυακών Εφαρμογών σε Περιβάλλον ORACLE
   της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
   (Συνολικά 70 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2007-2008, Δ' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών
   της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
   (Συνολικά 42 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2007-2008, Δ' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Λειτουργικά Συστήματα I
   της Ειδικότητας Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
   (Συνολικά 28 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2008-2009, Α' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού II (Γλώσσα Προγραμματισμού C - Μέρος 1)
   της Ειδικότητας Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
   (Συνολικά 84 ώρες Εργαστήριο και Θεωρία (4Ε-2Θ), Εκπαιδευτική περίοδος 2008-2009, Β' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού IIΙ (Γλώσσα Προγραμματισμού C - Μέρος 2)
   της Ειδικότητας Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
   (Συνολικά 56 ώρες Εργαστήριο και Θεωρία (2Ε-2Θ), Εκπαιδευτική περίοδος 2009-2010, Γ' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού V (Web Development - PHP)
   της Ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Internet στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
   (Συνολικά 28 ώρες Θεωρία, Εκπαιδευτική περίοδος 2010-2011, Γ' Εξάμηνο)
 • Επιμορφωτικά Σεμινάρια - Προγράμματα
  • 2008: Εκπαιδευτής στο έργο εκπαίδευσης του ΕΠΕΑΕΚ (Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.ΙΣ.) "Γυναικεία Εκπαίδευση & Νεανική Επιχειρηματικότητα - Στόχος Ισότητας" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατα την περίοδο από 18/2/2008 - 29/3/2008 συνολικής διάρκειας 50 ωρών.
 • Κέντρα Εκμάθησης Πληροφορικής
  • 2006 - 2009: Κέντρα Εκμάθησης Πληροφορικής INTERED Κέρκυρας
   • Χρήση Ms Windows, Ms Office, Internet (Ύλη E.C.D.L.) σε τμήματα ενηλίκων και παιδιών
   • Χρήση Λειτουργικού Συστήματος Linux
   • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
   • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων (Ms Access, MySQL)
   • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων (HTML, χρήση προγραμμάτων WYSIWYG, CSS, Joomla)
 • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Συνολικά 1431 ώρες)
  • 2005 - 2009: Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 • Συμμετοχή στο έργο Διατήρηση και προβολή της Μουσικής Κληρονομιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω της Ψηφιακής Διαχείρισης των Αρχείου των Φιλαρμονικών της (Preservation and Prominence of the Musical Heritage of the Region of Ionian Islands Prefecture through the management of the digital archives of the Philarmonic Orchestras of the Region) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014- 2020», (ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου) στο διάστημα από 11/05/2019 έως 10/08/2021 με επιστημονικό υπεύθυνο με επιστημονικούς υπεύθυνους τους Δρ. Χρήστο Παπαθεοδώρου και Δρ. Εμμανουήλ Γεργατσούλη. Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας: ΠΕ1: Μουσικολογική Μελέτη, ΠΕ4: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αποθετηρίου και ΠΕ7: Δημοσιοποίηση του έργου και των δραστηριοτήτων των φιλαρμονικών.
 • Συμμετοχή στο έργο ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία, «ΕΣΠΑ 2014- 2020», (ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου) στο διάστημα από 01/09/2020 έως 31/12/2020 με επιστημονικό υπεύθυνο με επιστημονικό υπεύθυνο το Δρ. Μιχάλη Σφακάκη. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας: Δράσεις διάχυσης και εκπαίδευσης στη χρήση και αξιοποίηση υποδομών Γλωσσικών Πόρων και Υπηρεσιών.
 • Συμμετοχή στο έργο Μελέτη Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας για τη δημιουργία μουσείου του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου) στο διάστημα από 16/06/2016 έως 30/06/2016 με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Γεώργιο Παπαϊωάννου καθώς και στο διάστημα από 01/08/2018 έως 31/08/2018 με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Χρήστο Παπαθεοδώρου.
 • Συμμετοχή στο έργο ΘΑΛΗΣ με τίτλο Τεχνικές Διαχείρισης Ασάφειας για Προβλήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολογιστών με κωδικό 68/1109 (ΕΛΚΕ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» κατά την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/9/2015, με επιστημονική υπεύθυνο την Δρ. Φώτω Αφράτη, Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
  Συμμετοχή στην υλοποίηση των παρακάτων πακέτων εργασίας:
  • Υλοποίηση και βελτιστοποίηση ερωτημάτων σε περιβάλλον MapReduce (πακέτο εργασίας 3.2)
  • Αναπαράσταση και επερώτηση αβέβαιης πολυδιάστατης ημιδομημένης πληροφορίας (πακέτο εργασίας 2.4)
 • Συμμετοχή στο έργο "ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, απασχόληση στο αντικείμενο: "Ανάπτυξη προσβάσιμης δικτυακής πύλης (portal) σχετικά με τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για ΑμεΑ", 1/2/2004-30/5/2004, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΓΓΕΤ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Κουρουπέτρογλου.
 • Ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης μετεωρολογικών δεδομένων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ" του ΕΠΕΑΕΚ, 1/1/2003-30/5/2003, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής. Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Δέσποινα Δεληγιώργη.

Επιμοφωτικά Σεμινάρια

 • Πρόγραμμα ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, 2004.
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενήλικων, διάρκειας 100 ωρών. (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Περίοδος 19/11/2007-31/5/2008.

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά : Κάτοχος First Certificate in English, University of Cambridge.