Προσωπικές Πληροφορίες

 • Επώνυμο: Καλόγερος
 • Όνομα: Ελευθέριος
 • Όνομα Πατέρα: Περικλής
 • Όνομα Μητέρας: Αναστασία
 • Τόπος Γέννησης: Κέρκυρα, Ελλάδα
 • Ημερομηνία Γέννησης: 7 Δεκεμβρίου 1980
 • Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος
 • Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες (12/1/2005 - 12/1/2006)
 • Προσωπική Ιστοσελίδα: https://users.ionio.gr/~kalogero/, [pdf format]
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:
Στοιχεία Επικοινωνίας (ως μέλος Ε.ΔΙ.Π.)
kalogero@ionio.gr, ekalogeros@gmail.com
https://ilam.ionio.gr/gr/staff/444-kalogeros/
eleftherios.kalogeros
+(30) 26610 87410
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 2ος όροφος, γραφείο 2.18, Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα

Σπουδές

 • 2022: Διδακτορικό στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
  (Τίτλος διατριβής στα Ελληνικά: Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης σε Περιβάλλον Υπολογιστικού Νέφους, Επιβλέπων Καθηγητής: Μανόλης ΓεργατσούληςORCID iD icon, Τριμελής Επιτροπή: Μανόλης ΓεργατσούληςORCID iD icon, Χρήστος ΠαπαθεοδώρουORCID iD icon, Τιμολέων ΣελλήςORCID iD icon, Βαθμός: Άριστα, Γλώσσα κειμένου: Αγγλικά, Ημερομηνία δημόσιας υποστήριξης: 6/7/2022, Ημερομηνία Ορκωμοσίας: 21/7/2022, Αρχείο Παρουσίασης [pdf])
  E. Kalogeros (2022) “Data and Knowledge Management in Cloud Computing Environment,” PhD Thesis, Department of Archives, Library Science and Museology, Ionian University, Corfu, Greece.
  doi: 10.12681/eadd/51958. [Keywords: Semantic web, Linked Data, Parallel Query Processing, Distributed Algorithms, RDF, Cloud Computing, MapReduce, Big Data]
 • 2011: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική στην κατεύθυνση Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. (Βαθμός: Άριστα, 7/12/2011).
 • 2004: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Βαθμός: Λίαν Καλώς, 30/9/2004).
 • 1998: Αποφοίτηση από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Κερκύρας.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις [(DBLP .bib file)]

Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (Refereed) Χρονολογική Κατάταξη με Βάση την Ημερομηνία Δημοσίευσης

 • ΙJ2 [Scopus][DBLP] Eleftherios Kalogeros, Manolis Gergatsoulis, Matthew Damigos, Christos Nomikos (2023). “Efficient query evaluation techniques over large amount of distributed linked data”. Information Systems, vol. 115. Elsevier
  doi: 10.1016/j.is.2023.102194. [Keywords: Linked Data, Graph Querying, Big Data, Map-Reduce, Distributed Processing, Cloud Computing, Semantic Web]
 • ΙJ1 [Scopus][DBLP] Eleftherios Kalogeros, Manolis Gergatsoulis, Matthew Damigos (2020). “Document-based RDF storage method for parallel evaluation of basic graph pattern queries”. International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, vol. 14, no. 1, pp. 63–80. Inderscience Enterprises Ltd
  doi: 10.1504/IJMSO.2020.107798. [Keywords: Semantic Web, Parallel Processing, Query Processing, Resource Description Framework, Big Data Applications]

Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με Πρακτικά (Refereed) Χρονολογική Κατάταξη με Βάση την Ημερομηνία Διεξαγωγής των Συνεδρίων

 • ΙC14 [Scopus][DBLP] Lina Bountouri, Matthew Damigos, Markella Drakiou, Manolis Gergatsoulis, and Eleftherios Kalogeros (2023). “The Semantic Mapping of RiC-CM to CIDOC-CRM” in Dion H. Goh, Shu-Jiun Chen, Suppawong Tuarob (eds.) Leveraging Generative Intelligence in Digital Libraries: Towards Human-Machine Collaboration: 25th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2023, Taipei, Taiwan, December 4–7, 2023, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science, vol. 14458, pp. 90-99. Springer Singapore
  doi: 10.1007/978-981-99-8088-8_8. [Keywords: Archival Conceptual Models, RiC-CM, CIDOC-CRM, Semantic Mappings, Ontologies]
 • ΙC13 [Scopus][DBLP] Rémi Uhartegaray, Laurent d'Orazio, Matthew Damigos, Eleftherios Kalogeros (2023). “Scalable Computation of Fuzzy Joins Over Large Collections of JSON Data” in IEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ 2023, Incheon, Republic of Korea, August 13-17, 2023. pp. 1-6. IEEE
  doi: 10.1109/FUZZ52849.2023.10309759. [Keywords: fuzzy join, similarity, trees, JSON, distributed computation]
 • ΙC12 [Scopus][DBLP] Michail Agathos, Eleftherios Kalogeros, Manolis Gergatsoulis, Georgios Papaioannou (2022). “Documenting Architectural Styles Using CIDOC CRM” in Yuen-Hsien Tseng, Marie Katsurai, Hoa N. Nguyen (eds.) From Born-Physical to Born-Virtual: Augmenting Intelligence in Digital Libraries: 24th International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2022, Hanoi, Vietnam, November 30 – December 2, 2022, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, vol. 13636, pp. 345-359. Springer Cham
  doi: 10.1007/978-3-031-21756-2_27. [Keywords: Architectural Style, CIDOC CRM, Ontologies, Cultural Heritage Documentation]
 • ΙC11 [Scopus][DBLP] Eleni Sfyridou, Georgios Papaioannou, Manolis Gergatsoulis, Eleftherios Kalogeros, Konstantinos D. Politis (2023). “Epigraphical Heritage Documentation via CIDOC CRM and CRMtex” in Emmanouel Garoufallou, Andreas Vlachidis (eds.) Metadata and Semantic Research: 16th Research Conference, MTSR 2022, London, UK, November 7–11, 2022, Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol. 1789, pp. 65-76. Springer Cham
  doi: 10.1007/978-3-031-39141-5_6. [Keywords: Epigraphy, Cultural Heritage Documentation, Archaeology, Funerary Inscriptions, CIDOC CRM, CRMtex, Ontologies]
 • ΙC10 [Scopus][DBLP] Eleftherios Kalogeros, Matthew Damigos, Michalis Sfakakis, Sofia Zapounidou, Aggeliki Drakopoulou, Costas Zervopoulos, Gerasimos Martinis, Christos Papatheodorou, Manolis Gergatsoulis (2021). “Digitizing, Transcribing and Publishing the Handwritten Music Score Archives of Ionian Islands Philharmonic Bands” in Emmanouel Garoufallou, María-Antonia Ovalle-Perandones, Andreas Vlachidis (eds.) Metadata and Semantic Research: 15th International Conference, MTSR 2021, Virtual Event, November 29 – December 3, 2021, Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol. 1537, pp. 370–381. Springer Cham
  doi: 10.1007/978-3-030-98876-0_32. [Keywords: Music Score Archives, Linked Data, MARC21, RDA, IIIF, MusicXML, Semantic Web]
 • ΙC9 [Scopus][DBLP] Manolis Gergatsoulis, Georgios Papaioannou, Eleftherios Kalogeros, Ioannis Mpismpikopoulos, Katerina Tsiouprou, Robert Carter (2021). “Modelling Archaeological Buildings Using CIDOC-CRM and Its Extensions: The Case of Fuwairit, Qatar” in Hao-Ren Ke, Chei Sian Lee, Kazunari Sugiyama (eds.) Towards Open and Trustworthy Digital Societies: 23rd International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2021, Virtual Event, December 1–3, 2021, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, vol. 13133, pp. 357–372. Springer Cham
  doi: 10.1007/978-3-030-91669-5_28. [Keywords: Archaeology, Archaeology of Buildings, CIDOC CRM, CRMarchaeo, CRMba, Ontologies, Digital Humanities]
 • ΙC8 [Scopus][DBLP] Manolis Gergatsoulis, Georgios Papaioannou, Eleftherios Kalogeros, Robert Carter (2021). “Representing Archeological Excavations Using the CIDOC CRM Based Conceptual Models” in Emmanouel Garoufallou, María-Antonia Ovalle-Perandones (eds.) Metadata and Semantic Research: 14th International Conference, MTSR 2020, Madrid, Spain, December 2–4, 2020, Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol. 1355, pp. 355–366. Springer Cham.
  doi: 10.1007/978-3-030-71903-6_33. [Keywords: Archaeology, Excavation, Context Sheet, Archaeological Documentation, CIDOC CRM, CRMarchaeo, CRMsci, Ontologies]
 • ΙC7 [Scopus][DBLP] Eleftherios Kalogeros, Manolis Gergatsoulis, Matthew Damigos (2019). “Document Based RDF Storage Method for Efficient Parallel Query Processing” in Emmanouel Garoufallou, Fabio Sartori, Rania Siatri, Marios Zervas (eds.) Metadata and Semantic Research: 12th International Conference, MTSR 2018, Limassol, Cyprus, October 23-26, 2018, Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol. 846, pp. 13–25. Springer Cham
  doi: 10.1007/978-3-030-14401-2_2. [Keywords: RDF, Linked Data, Parallel Processing, NoSQL, Document Databases]
 • ΙC6 [Scopus][DBLP] Michail Agathos, Eleftherios Kalogeros, Sarantos Kapidakis (2016). “A Case Study of Summarizing and Normalizing the Properties of DBpedia Building Instances” in Norbert Fuhr, László Kovács, Thomas Risse, Wolfgang Nejdl (eds.) Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 20th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2016, Hannover, Germany, September 5–9, 2016, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, vol. 9819, pp. 398–404. Springer, Cham
  doi: 10.1007/978-3-319-43997-6_33. [Keywords: DBpedia, Wikipedia, Digital Libraries, Semantic Web, Historic Buildings, Monuments, Cultural Heritage, RDF]
 • ΙC5 [Scopus][DBLP] Eleftherios Kalogeros, Manolis Gergatsoulis, Matthew Damigos (2015). “Redundancy in Linked Data Partitioning for Efficient Query Evaluation” in Irfan Awan, Muhammad Younas, Massimo Mecella (eds.) 3rd International Conference on Future Internet of Things and Cloud and 2015 International Conference on Open and Big Data, FiCloud 2015 & OBD 2015, Rome, Italy, August 24-26, 2015. pp. 497–504. IEEE
  doi: 10.1109/FiCloud.2015.36. [Keywords: Linked Data, MapReduce, Graph Querying, Cloud Computing, Semantic Web]
 • ΙC4 [Scopus][DBLP] Matthew Damigos, Manolis Gergatsoulis, Eleftherios Kalogeros (2014). “Distributed evaluation of XPath queries over large integrated XML data” in Sokratis K. Katsikas, Michael Hatzopoulos, Theodoros Apostolopoulos, Dimosthenis Anagnostopoulos, Elias Carayiannis, Theodora A. Varvarigou, Mara Nikolaidou (eds.) PCI 2014, 18th Panhellenic Conference on Informatics, Athens, Greece, October 2-4, 2014. pp. 1-6. ACM
  doi: 10.1145/2645791.2645804. [Keywords: Big Data, XML Integration, XPath, MapReduce]
 • ΙC3 [Scopus][DBLP] Christos Nomikos, Manolis Gergatsoulis, Eleftherios Kalogeros, Matthew Damigos (2014). “A Map-Reduce algorithm for Querying Linked Data Based on Query Decomposition into Stars” in K. Selçuk Candan, Sihem Amer-Yahia, Nicole Schweikardt, Vassilis Christophides, Vincent Leroy (eds.) Proceedings of the Workshops of the EDBT/ICDT 2014 Joint Conference (EDBT/ICDT 2014), Athens, Greece, March 28, 2014. CEUR Workshop Proceedings, vol. 1133, pp. 224–231. CEUR Workshop Proceedings
  Available: free download (pdf). [Keywords: Linked Data, Graph Querying, Map-Reduce, Distributed Processing, Cloud Computing, Semantic Web]
 • ΙC2 [Scopus][DBLP] Manolis Gergatsoulis, Christos Nomikos, Eleftherios Kalogeros, Matthew Damigos (2013). “An Algorithm for Querying Linked Data Using Map-Reduce” in Abdelkader Hameurlain, Wenny Rahayu, David Taniar (eds.) Data Management in Cloud, Grid and P2P Systems: 6th International Conference, Globe 2013, Prague, Czech Republic, August 28-29, 2013, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, vol. 8059, pp. 51–62. Springer, Berlin, Heidelberg
  doi: 10.1007/978-3-642-40053-7_5. [Keywords: Linked Data, Graph Querying, MapReduce, Distributed Processing, Cloud Computing, Semantic Web]
 • ΙC1 [DBLP] Alexandros Pino, Eleftherios Kalogeros, Elias Salemis, Georgios Kouroupetroglou (2003). “Brain Computer Interface Cursor Measures for Motion-Impaired and Able-Bodied Users” in Constantine Stephanidis (ed.) Human-Computer Interaction: Universal Access in HCI: Inclusive Design in the Information Society, Proceedings of HCI International 2003 (the 10th International Conference on Human-Computer Interaction), HCI 2003, Crete, Greece June 22-27, 2003, Volume 4, pp. 1462–1466. Lawrence Erlbaum
  Available: free download (pdf).

Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια/Workshops/Webinars χωρίς Πρακτικά Χρονολογική Κατάταξη με Βάση την Ημερομηνία Διεξαγωγής των Συνεδρίων/Workshops/Webinars

 • IP3 Eleni Sfyridou, Georgios Papaioannou, Manolis Gergatsoulis, Eleftherios Kalogeros, Konstantinos D. Politis (2023). “Representing, Documentation and Modelling Epigraphic Data via CIDOC CRM and its Extensions”. It was presented in the CIDOC 2023 Conference (CIDOC MX23), Mexico, September 24-28, 2023
 • IP2 Eleni Sfyridou, Georgios Papaioannou, Manolis Gergatsoulis, Eleftherios Kalogeros (2023). “Epigraphic Data and Documentation”. It was presented in the International Conference of the Project Zoara/Zughar in the Ghor as-Safi, Jordan: Interdisciplinary Research and Study of the Discoveries of an Early Byzantine and Medieval Islamic Commercial City in Palaestina Tertia - southern Bilad ash-Sham, Corfu, Greece, February 17, 2023
 • IP1 Michalis Sfakakis, Eleftherios Kalogeros, Matthew Damigos, Sofia Zapounidou, Aggeliki Drakopoulou, Costas Zervopoulos, Gerasimos Martinis, Christos Papatheodorou, Manolis Gergatsoulis (2022). “Music Score Archives of Ionian Islands (Greece) Philharmonic Bands”. It was presented in the EuropeanaTech and IIIF Webinar, online event, November 21, 2022 (Βίντεο Παρουσίασης [youtube])

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις στο Computer Research Repository (CoRR) | arXiv.org e-Print Archive - Χρονολογική Κατάταξη με Βάση την Ημερομηνία Δημοσίευσης

 • arXiv1 [DBLP] Eleftherios Kalogeros, Manolis Gergatsoulis, Matthew Damigos, Christos Nomikos (2022). “Efficient query evaluation techniques over large amount of distributed linked data”. arXiv
  doi: 10.48550/ARXIV.2209.05359. [Keywords: Linked Data, Graph Querying, Big Data, Map-Reduce, Distributed Processing, Cloud Computing, Semantic Web]

Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά (Refereed) Χρονολογική Κατάταξη με Βάση την Ημερομηνία Δημοσίευσης

 • GJ1 Ελευθέριος Καλόγερος, Ηλίας Σαλεμής (2005). “Αξιολόγηση Απόδοσης Συσκευών Προσομοίωσης Ποντικιού - Εφαρμογή σε Σύστημα Εγκεφαλικών ΣημάτωνΕπιλεγμένες διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, vol. 2, no. 1, pp. 107–116

Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια με Πρακτικά Χρονολογική Κατάταξη με Βάση την Ημερομηνία Διεξαγωγής των Συνεδρίων

 • GC2 Μανόλης Γεργατσούλης, Ελευθέριος Καλόγερος (Υπό έκδοση). “Aρχειακή Περιγραφή: Σχήματα Μεταδεδομένων, Εννοιολογικά Μοντέλα και Διαλειτουργικότητα” στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Αρχεία-Ιστορία: ένας γόνιμος διάλογος, Κέρκυρα, 11-13 Οκτωβρίου, 2023 (Βίντεο Παρουσίασης [youtube])
 • GC1 Κώστας Ζερβόπουλος, Γεράσιμος Μαρτίνης, Ελευθέριος Καλόγερος, Χρήστος Παπαθεοδώρου, Σφοφία Ζαπουνίδου, Αγγελική Δρακοπούλου, Μιχάλης Σφακάκης, Ματθαίος Δαμίγος, Μανόλης Γεργατσούλης (Υπό έκδοση). “Ψηφιοποίηση, μεταγραφή, Τεκμηρίωση και Προβολή Σημαντικού Τμήματος του Ιστορικού Μουσικού Αρχείου Επτά Φιλαρμονικών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” στο 4o Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Κέντρων Τεκμηρίωσης (Ελληνικό Παράρτημα IAML 2021), Αθήνα, 3–4 Δεκεμβρίου, 2021

Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια/Workshops/Webinars χωρίς Πρακτικά Χρονολογική Κατάταξη με Βάση την Ημερομηνία Διεξαγωγής των Συνεδρίων/Workshops/Webinars

 • GP1 Γεώργιος Παπαϊωάννου, Ελευθέριος Καλόγερος (2022). “Το Σύγχρονο Μουσείο και η Διαχείριση της Πολιτισμικής Πληροφορίας: Νέες Τάσεις και Προοπτικές” στο Συνέδριο της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας "Το Μουσείο της ΙΧΕΚ", 5–6 Νοεμβρίου, 2022

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Technologies)
  Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data), RDF, RDFS, OWL, SPARQL
  Διεθνείς Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: [IJ1, IJ2, ΙC2, ΙC3, ΙC5, ΙC6, ΙC7, arXiv1]
 • Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing)
  MapReduce, NoSQL Βάσεις Δεδομένων (NoSQL databases), Παράλληλη Επεξεργασία Ερωτημάτων (Parallel Query Processing), Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι (Distributed Algorithms), Apache Hadoop, Apache Spark
  Διεθνείς Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: [IJ1, IJ2, ΙC2, ΙC3, ΙC4, ΙC5, ΙC7, IC13, arXiv1]
 • Διαχείριση Ψηφιακών Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα (Digital Data, Information and Knowledge Management in Cultural Contexts), Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital Humanities), Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Digital Libraries), Τεκμηρίωση Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Cultural Heritage Documentation)
  Εννοιολογικά Μοντέλα (Conceptual Models), CIDOC CRM, CRMarchaeo, CRMba, CRMsci, CRMtex, RiC-CM, Ολοκλήρωση Δεδομένων (Data Integration), Διαλειτουργικότητα Μεταδεδομένων (Metadata Interoperability), International Image Interoperability Framework (IIIF)
  Διεθνείς Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: [ΙC6, ΙC8, ΙC9, ΙC10, ΙC11, ΙC12, IC14]

Συν-Συγγραφείς Διεθνών Επιστημονικών Δημοσιεύσεων (Refereed - Με Πρακτικά)

Αλφαβητική Κατάταξη με Βάση το Επίθετο στα Λατινικά

 • Μιχάλης Αγάθος, Michail AgathosORCID iD icon [ΙC6, ΙC12] Ph.D., Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Robert Carter [ΙC8, ΙC9] Visiting Professor in Institute of Archaeology University College London (UCL), and Bahrain Authority for Culture and Antiquities
 • Μαθαίος Δαμίγος, Matthew DamigosORCID iD icon [ΙJ1, IJ2, ΙC2, ΙC3, IC4, ΙC5, ΙC7, ΙC10, IC13, IC14, arXiv1] Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Laurent d'OrazioORCID iD icon [ΙC13] Professor, Univ Rennes, CNRS, IRISA, Lannion, France
 • Μαρκέλλα Δρακιού, Markella DrakiouORCID iD icon [ΙC14] BSc, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Αγγελική Δρακοπούλου, Aggeliki DrakopoulouORCID iD icon [ΙC10] Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Μανόλης Γεργατσούλης, Manolis GergatsoulisORCID iD icon [ΙJ1, IJ2, ΙC2, ΙC3, ΙC4, ΙC5, ΙC7, ΙC8, ΙC9, ΙC10, ΙC11, ΙC12, IC14, arXiv1] Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Σαράντος Καπιδάκης, Sarantos KapidakisORCID iD icon [ΙC6] Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Georgios KouroupetroglouORCID iD icon [ΙC1] Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Γεράσιμος Μαρτίνης, Gerasimos MartinisORCID iD icon [ΙC10] Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Ιωάννης Μπισμπικόπουλος, Ioannis Mpismpikopoulos [ΙC9] BSc, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Λίνα Μπουντούρη, Lina BountouriORCID iD icon [ΙC14] Ph.D., Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Head of Sector at European Commission
 • Χρήστος Νομικός, Christos Nomikos [IJ2, ΙC2, ΙC3, arXiv1] Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Γεώργιος Παπαιωάννου, Georgios PapaioannouORCID iD icon [ΙC8, ΙC9, ΙC11, ΙC12] Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Χρήστος Παπαθεοδώρου, Christos PapatheodorouORCID iD icon [ΙC10] Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Αλέξανδρος Πίνο, Alexandros PinoORCID iD icon [ΙC1] Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Κωνσταντίνος Δ. Πολίτης, Konstantinos D. PolitisORCID iD icon [ΙC11] Ph.D., Αρχαιολόγος, Ελληνική Εταιρεία Σπουδών Εγγύς Ανατολής (Hellenic Society for Near Eastern Studies)
 • Ηλίας Σαλεμής, Elias Salemis [ΙC1] BSc, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μιχάλης Σφακάκης, Michalis SfakakisORCID iD icon [ΙC10] Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Ελένη (Λένα) Σφυρίδου, Eleni (Lena) SfyridouORCID iD icon [ΙC11] Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Κατερίνα Τσιούπρου, Katerina Tsiouprou [ΙC9] BSc, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Rémi Uhartegaray [ΙC13] BSc, Univ Rennes, ENSSAT, Lannion, France
 • Σοφία Ζαπουνίδου, Sofia ZapounidouORCID iD icon [ΙC10] Ph.D., Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Κώστας Ζερβόπουλος, Costas ZervopoulosORCID iD icon [ΙC10] Ph.D., Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μέλος Ερευνητικών Εργαστηρίων

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές

Κριτής Ερευνητικών Επιστημονικών Εργασιών (Reviewer) σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια

 • Κριτής Επιστημονικών Ερευνητικών Εργασιών σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (Πηγή: Inderscience Online Journals)
  • International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (IJMSO), [years: 2023 (2), 2022, 2020, 2017]
 • Κριτής Επιστημονικών Ερευνητικών Εργασιών σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια (Χρονολογική Κατάταξη, Πηγή: EasyChair & EquinOCS - Springer Nature Submission System)
  • MTSR 2023, 17th International Conference on Metadata and Semantics Research
  • AJCAI2023, 36th Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence
  • iiWAS 2023, The25th International Conference on Information Integration and Web Intelligence
  • DEXA 2023, The 34th International Conference on Database and Expert Systems Applications
  • MTSR 2022, 16th International Conference on Metadata and Semantics Research
  • iiWAS 2022, The 24th International Conference on Information Integration and Web Intelligence
  • TPDL 2022, 26th International Conference on Theory & Practice of Digital Libraries
  • DEXA 2022, The 33rd International Conference on Database and Expert Systems Applications
  • MTSR 2021, 15th International Conference on Metadata and Semantics Research
  • iiWAS 2021, The 23rd International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • PRICAI 2021, The 18th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence
  • DEXA 2021, The 32nd International Conference on Database and Expert Systems Applications
  • TPDL 2021, 25th International Conference on Theory & Practice of Digital Libraries
  • iiWAS 2020, The 22th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • DEXA 2020, The 31st International Conference on Database and Expert Systems Applications
  • TPDL 2020, 24th International Conference on Theory & Practice of Digital Libraries
  • iiWAS 2019, The 21th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • iiWAS 2018, The 20th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • TPDL 2018, 22nd International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries
  • iiWAS 2017, The 19th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • TPDL 2017, 21st International Conference on Theory & Practice of Digital Libraries
  • iiWAS 2016, The 18th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • AI 2016, 29th Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence
  • JCDL 2016, Joint Conference on Digital Libraries 2016
  • SETN 2016, 9th Hellenic Conference on Artificial Intelligence
  • iiWAS 2015, The 17th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • PCI 2015, 19th Panhellenic Conference on Informatics
  • OBD 2015, The International Conference on Open and Big Data
  • iiWAS 2014, 16th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • PCI 2014, 18th Panhellenic Conference on Informatics
  • DL 2014, Digital Libraries 2014
  • iiWAS 2013, The 15th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services
  • MTSR 2013, 7th Metadata and Semantics Research
  • TPDL 2013, International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries 2013
  • ESWC 2013, 10th ESWC 2013 Semantics and Big Data

Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών

Χρονολογική Κατάταξη - (Από τo ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

 • ΠΕ4 Χριστίνα Μπουέτι (Σε εξέλιξη) “Περιγραφή Μέρους Αρχείου του Κακουργιοδικείου Κέρκυρας Περιόδου 1729-1866 με Χρήση του Εννοιολογικού Μοντέλου Records in Contexts”. Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • ΠΕ3 Γεωργία Χαρδαλιά (Σε εξέλιξη) “Τεκμηρίωση Επιγραφών με χρήση του CIDOC CRM”. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • ΠΕ2 Μαρκέλλα Δρακιού (Σε εξέλιξη) “Εννοιολογικά Μοντέλα για την Αναπαράσταση Αρχειακής Πληροφορίας”. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • ΠΕ1 Ευανθία Λέφα (2022) “Το IIIF Πρωτόκολλο και η Διάθεση Ψηφιακών Τεκμηρίων”. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διδακτική Εμπειρία

 • Δεκέμβριος 2009 - Σήμερα, μέλος Ε.ΔΙ.Π. με εφαρμοσμένο/διδακτικό έργο στην πληροφορική, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  • Τρέχον Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Περιγραφές Μαθημάτων ΠΠΣ) (2015-Σήμερα)
   • Πληροφορική
   • Βάσεις Δεδομένων
   • Εικονικά Μουσεία
   • Γλώσσες Σημειοθέτησης
   • Εισαγωγή Στα Μεταδεδομένα
   • Πρότυπα Κωδικοποίησης Μουσειακών Μεταδεδομένων
   • Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας
  • Παλιότερα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (2010-2015)
   • Πληροφορική I
   • Πληροφορική II
   • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
   • Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας
   • Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων
   • Μεταδεδομένα Ψηφιακών Τεκμηρίων
   • Σύγχρονα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
   • Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες (2012-2018)
   • Πληροφοριακά Συστήματα Πολιτισμικών Φορέων
   • Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών
   • Μεταδεδομένα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
   • Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης
 • Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας) (Συνολικά 602 ώρες)
  • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού V (Client-Server Computing, RDBMS), της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
   (Συνολικά 56 ώρες Θεωρία, Εκπαιδευτική περίοδος 2005-2006, Δ' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Back Office - Office Automation), της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου
   (Συνολικά 84 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2006-2007, Α' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Βάσεις Δεδομένων, της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου
   (Συνολικά 28 ώρες Θεωρία, Εκπαιδευτική περίοδος 2006-2007, Β' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού Visual Basic, της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου
   (Συνολικά 42 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2006-2007, B' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Γλώσσες SQL/4GL σε περιβάλλον ORACLE, της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου
   (Συνολικά 84 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2007-2008, Γ' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Ανάπτυξη Κατανεμημένων Δικτυακών Εφαρμογών σε Περιβάλλον ORACLE, της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου
   (Συνολικά 70 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2007-2008, Δ' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών, της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου
   (Συνολικά 42 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2007-2008, Δ' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Λειτουργικά Συστήματα I, της Ειδικότητας Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής
   (Συνολικά 28 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2008-2009, Α' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού II (Γλώσσα Προγραμματισμού C - Μέρος 1), της Ειδικότητας Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής
   (Συνολικά 84 ώρες Εργαστήριο και Θεωρία (4Ε-2Θ), Εκπαιδευτική περίοδος 2008-2009, Β' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού IIΙ (Γλώσσα Προγραμματισμού C - Μέρος 2), της Ειδικότητας Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής
   (Συνολικά 56 ώρες Εργαστήριο και Θεωρία (2Ε-2Θ), Εκπαιδευτική περίοδος 2009-2010, Γ' Εξάμηνο)
  • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού V (Web Development - PHP), της Ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Internet
   (Συνολικά 28 ώρες Θεωρία, Εκπαιδευτική περίοδος 2010-2011, Γ' Εξάμηνο)
 • Επιμορφωτικά Σεμινάρια - Προγράμματα
  • 2008: Εκπαιδευτής στο έργο εκπαίδευσης του ΕΠΕΑΕΚ (Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.ΙΣ.) "Γυναικεία Εκπαίδευση & Νεανική Επιχειρηματικότητα - Στόχος Ισότητας" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 18/2/2008 - 29/3/2008 συνολικής διάρκειας 50 ωρών.
 • Κέντρα Εκμάθησης Πληροφορικής
  • 2006 - 2009: Κέντρα Εκμάθησης Πληροφορικής INTERED Κέρκυρας
   • Χρήση Ms Windows, Ms Office, Internet (Ύλη E.C.D.L.) σε τμήματα ενηλίκων και παιδιών
   • Χρήση Λειτουργικού Συστήματος Linux
   • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
   • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων (Ms Access, MySQL)
   • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων (HTML, χρήση προγραμμάτων WYSIWYG, CSS, Joomla)
 • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Συνολικά 1431 ώρες)
  • 2005 - 2009: Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 • Πράξη: Διατήρηση και Προβολή της Μουσικής Κληρονομιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω της Ψηφιακής Διαχείρισης του Αρχείου των Φιλαρμονικών της (Preservation and Prominence of the Musical Heritage of the Region of Ionian Islands Prefecture through the Management of the Digital Archives of the Philharmonic Orchestras of the Region), η οποία υλοποιήθηκε από το εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους (ΟΠΣ 5031251), χρονικής διάρκειας 11/02/2019 - 31/12/2023, Ιστοσελίδα Έργου
  Συμμετοχή στο υποέργο: Υλοποίηση και Λειτουργία Αποθετηρίου και συγκεκριμένα στα Πακέτα εργασίας:
  - Πακέτο εργασίας 4: Σχεδίαση και ανάπτυξη αποθετηρίου από 15/06/2019 μέχρι 10/12/2020 με ειδικότερη απασχόληση: Σχεδιασμός αποθετηρίου, Υλοποίηση αποθετηρίου
  - Πακέτο εργασίας 7: Δημοσιοποίηση του έργου και των δραστηριοτήτων των Φιλαρμονικών από 07/11/2020 μέχρι 31/12/2020 με ειδικότερη απασχόληση: Ανάπτυξη θεματικής πύλης και 01/11/2022 μέχρι 31/10/2023 με ειδικότερη απασχόληση: Δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιοποίησης του έργου
  - Πακέτο εργασίας 3: Μεταγραφή από 01/09/2021 μέχρι 10/12/2021 με ειδικότερη απασχόληση: Έλεγχος και Οργάνωση Μεταγεγραμμένου Αρχειακού Υλικού
 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία (χρονικής διάρκειας 01/11/2017 - 31/10/2021)
  - από 01/09/2020 μέχρι 31/12/2020 και από 01/04/2021 μέχρι 30/06/2021 και από 01/08/2021 μέχρι 31/08/2021 με ειδικότερη απασχόληση: Οργάνωση και τεχνική υποστήριξη δράσεων διάχυσης
 • Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας για τη δημιουργία μουσείου του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς (χρονικής διάρκειας 21/04/2016 - 31/12/2018) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παπαθεοδώρου Χρήστο, Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
  - από 16/06/2016 μέχρι 30/06/2016 με ειδικότερη απασχόληση: Μελέτη και κοστολόγηση εξοπλισμού και τεχνικών μερών για το υπό δημιουργία μουσείο
  - από 01/08/2018 μέχρι 31/08/2018 με ειδικότερη απασχόληση: Συμβολή στα παραδοτέα του έργου και του σχεδιασμού υπηρεσιών εικονικού μουσείου - εικονικής ξενάγησης
 • Συμμετοχή στο έργο ΘΑΛΗΣ με τίτλο Τεχνικές Διαχείρισης Ασάφειας για Προβλήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολογιστών με κωδικό 68/1109 (ΕΛΚΕ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» κατά την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/9/2015, με επιστημονική υπεύθυνο την Δρ. Φώτω Αφράτη, Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
  Συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας:
  • Υλοποίηση και βελτιστοποίηση ερωτημάτων σε περιβάλλον MapReduce (πακέτο εργασίας 3.2)
  • Αναπαράσταση και επερώτηση αβέβαιης πολυδιάστατης ημιδομημένης πληροφορίας (πακέτο εργασίας 2.4)
 • Συμμετοχή στο έργο "ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, απασχόληση στο αντικείμενο: "Ανάπτυξη προσβάσιμης δικτυακής πύλης (portal) σχετικά με τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για ΑμεΑ", 1/2/2004-30/5/2004, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΓΓΕΤ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Κουρουπέτρογλου.
 • Ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης μετεωρολογικών δεδομένων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ" του ΕΠΕΑΕΚ, 1/1/2003-30/5/2003, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής. Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Δέσποινα Δεληγιώργη.

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

 • Πρόγραμμα ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, 2004.
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενήλικων, διάρκειας 100 ωρών. (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Περίοδος 19/11/2007-31/5/2008.

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά : Κάτοχος First Certificate in English, University of Cambridge.