Περιγραφή των στοιχείων του Dublin Core

Ο παρακάτω είναι ο τεχνικός ορισμός του συνόλου των στοιχείων μεταπληροφορίας του Dublin Core. Η ανάπτυξη της εξελισσόμενης τεχνικής περιγραφής, περιέχοντας κάθε καθορισμένο όρο, στα Αγγλικά βρίσκεται στο http://purl.org/metadata/dublin_core και στα Ελληνικά βρίσκεται στο http://www.ionio.gr/~sarantos/dc/dublincore10.html

Στην περιγραφή των παρακάτω στοιχείων, κάθε στοιχείο έχει ένα περιγραφικό όνομα με σκοπό να μεταφέρει μία αντίληψη γνωστής σημασιολογίας του στοιχείου, καθώς και μία επίσημη ετικέτα μίας λέξης με σκοπό να κάνει πιο απλό τον συντακτικό προσδιορισμό των στοιχείων για κωδικοποιημένα σχήματα.

Παρόλο που κάποια περιβάλλοντα, όπως το HTML, δεν διαχωρίζουν κεφαλαία-μικρά γράμματα, συνιστάται στην πράξη να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις συμβάσεις των κεφαλαίων-μικρών στις ετικέτες των στοιχείων που δίνονται παρακάτω για την αποφυγή σύγχυσης στην περίπτωση που η μεταπληροφορία εξάγεται ή μετατρέπεται σε ένα case-sensitive περιβάλλον, όπως το XML (Extensible Markup Language) http://www.w3.org/TR/PR-xml

Κάθε στοιχείο είναι προαιρετικό ή μπορεί να επαναληφθεί. Επιπλέον, στοιχεία μεταπληροφορίας μπορούν να εμφανιστούν με οποιαδήποτε σειρά, χωρίς να δίνεται σημασία στη σειρά.

Για να προωθήσουμε την καθολική συνεργασία, ένα πλήθος από περιγραφές στοιχείων προτείνει ένα ρυθμισμένο γλωσσάρι για τις αντίστοιχες τιμές των στοιχείων. Υποθέτουμε ότι άλλα συνηθισμένα γλωσσάρια θα αναπτυχθούν για τη συνεργασία σε καθορισμένες τοπικές περιοχές.

Η σημασιολογία ενός στοιχείου μεταπληροφορίας δεν επηρεάζεται από το εάν το στοιχείο είναι εντός του πόρου που περιγράφει.

Τα στοιχεία μεταπληροφορίας χωρίζονται σε τρείς ομάδες που κατά προσέγγιση υποδεικνύουν την κατηγορία ή τον σκοπό της πληροφορίας που αποθηκεύεται μέσα τους: (1) στοιχεία σχετικά κυρίως με το Περιεχόμενο του πόρου, (2) στοιχεία σχετικά κυρίως με την πηγή ως Πνευματική Ιδιοκτησία και (3) στοιχεία σχετικά κυρίως με το Στιγμιότυπο της πηγής.

Περιεχόμενο Πνευματική Ιδιοκτησία Στιγμιότυπο
Τίτλος Δημιουργός Ημερομηνία
Θέμα Εκδότης Τύπος
Περιγραφή Συντελεστής Μορφότυπο
Πηγή Δικαιώματα Κωδικός
Γλώσσα    
Σχέση    
Κάλυψη    

 

1.  Τίτλος      Ετικέτα: "Title"

Το όνομα που δίνεται στον πόρο, συνήθως από τον Δημιουργό ή τον Εκδότη.

2.   Συγγραφέας ή Δημιουργός      Ετικέτα: "Creator"

Το άτομο ή ο οργανισμός που είναι κύρια υπεύθυνος για την δημιουργία του πνευματικού περιεχομένου του πόρου. Για παράδειγμα, συγγραφείς σε περίπτωση γραπτών κειμένων, καλλιτέχνες, φωτογράφοι, ή εικονογράφοι σε περίπτωση οπτικών πόρων.

3.   Θέμα και Λέξεις Κλειδιά      Ετικέτα: "Subject"

Το θέμα αυτού του πόρου. Τυπικά, το θέμα θα είναι εκφρασμένο σαν λέξεις κλειδιά ή φράσεις που περιγράφουν το θέμα ή το περιεχόμενο του πόρου. Παροτρύνεται η χρήση καθορισμένων γλωσσαρίων και επίσημων σχημάτων ταξινόμησης.

4.   Περιγραφή      Ετικέτα: "Description"

Μία αυτούσια περιγραφή του περιεχομένου του πόρου, που περιέχει περιλήψεις σε περίπτωση γραπτών κειμένων ως αντικειμένων ή περιγραφές περιεχομένων στην περίπτωση οπτικών πόρων.

5.   Εκδότης      Ετικέτα: "Publisher"

Η υπεύθυνη οντότητα που έκανε διαθέσιμο τον πόρο στην παρούσα μορφή, όπως ένας εκδοτικός οίκος, ένα τμήμα πανεπιστημίου, ή μία συνεταιρική οντότητα.

6.   Συντελεστής      Ετικέτα: "Contributor"

Το πρόσωπο ή ο οργανισμός που δεν προσδιορίζεται στο στοιχείο Δημιουργός που έχει συμβάλει πνευματικά σημαντικά στον πόρο αλλά η συνεισφορά του είναι δευτερεύουσα σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που προσδιορίζεται στο στοιχείο Δημιουργός (για παράδειγμα, εκδότης, μεταφραστής και εικονογράφος).

7.   Ημερομηνία      Ετικέτα: "Date"

Μία ημερομηνία σχετική με τη δημιουργία και τη διαθεσιμότητα του πόρου. Τέτοια ημερομηνία δεν πρέπει να συγχιστεί με αυτή που είναι στο στοιχείο Περιεχόμενο, η οποία θα συσχετιστεί με τον πόρο μόνο στο βαθμό που το πνευματικό περιεχόμενο είναι κατά κάποιον τρόπο κοντά στην ημερομηνία. Η συνιστώμενη καλύτερη τακτική ορίζεται από το ISO 8601 [Σχήματα Ημερομηνίαs και Χρόνου] (βασισμένο στο ISO8601), W3C Τεχνική Σημείωση, http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime που περιέχει (ανάμεσα σε άλλα) ημερομηνίες σε σχήμα YYYY και YYYY-MM-DD. Σ'αυτό το σχήμα, για παράδειγμα, η ημερομηνία 1994-11-05 αντιστοιχεί στη 5 Νοεμβρίου 1994.

8.   Τύπος Πόρου      Ετικέτα: "Type"

Η κατηγορία του πόρου, όπως home page, μυθιστόρημα, ποίημα, αναφορά εργασίας, τεχνική αναφορά, έκθεση, λεξικό. Για χάρη της λειτουργικότητας, ο Τύπος πρέπει να επιλεχθεί από ένα απαριθμημένο σύνολο που είναι προς το παρόν υπό εξέλιξη στη σειρά ημερίδων.

9.   Μορφότυπο      Ετικέτα: "Format"

Η μορφή των δεδομένων του πόρου που χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει το software και πιθανόν το hardware που μπορεί να χρειαστεί για την έκθεση ή την λειτουργία της πηγής. Για χάρη της λειτουργικότητας, η Μορφή πρέπει να επιλεχθεί από ένα απαριθμιμένο σύνολο που είναι προς το παρόν υπό εξέλιξη στη σειρά ημερίδων.

10.   Κωδικός Πόρου      Ετικέτα: "Identifier"

Μία φράση ή αριθμός που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μοναδικά τον πόρο. Παραδείγματα για πόρους δικτύου περιέχουν URLs ή URNs (όταν χρησιμοποιείται). Aλλοι καθολικά μοναδικοί κώδικες, όπως το International Standard Book Numbers (ISBN) ή άλλα επίσημα ονόματα είναι επίσης υποψήφια για αυτό το στοιχείο.

11.   Πηγή      Ετικέτα: "Source"

Πληροφορίες για έναν δεύτερο πόρο από τον οποίο ο παρόν πόρος απορρέει. Ενώ γενικά συστήνεται τα στοιχεία να περιέχουν πληροφορία σχετικά με τον παρόν πόρο μόνο, αυτό το στοιχείο μπορεί να περιέχει την ημερομηνία, τον δημιουργό, τον κωδικό ή άλλα δεδομένα για έναν δεύτερο πόρο όταν θεωρείται σημαντικό για την ανακάλυψη του παρόν πόρου. Συνιστάται περισσότερο στην πράξη να χρησιμοποιείται το στοιχείο Σχέση αντί αυτού. Για παράδειγμα είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται μία Πηγή του 1603 στην περιγραφή μίας διασκευής του 1996 ενός έργου του Σέξπιρ, αλλά είναι προτιμότερο αντ' αυτού να χρησιμοποιηθεί η Σχέση "IsBaseOn" με αναφορά σε έναν ξεχωριστό πόρο του οποίου η περιγραφή περιέχει την Ημερομηνία 1603. Η Πηγή δεν είναι κατάλληλη αν ο παρόν πόρος είναι στη πρωταρχική μορφή.

12.   Γλώσσα      Ετικέτα: "Language"

Η γλώσσα του πνευματικού περιεχομένου του πόρου. Όπου πρακτικά, το περιεχόμενο αυτού του πεδίου πρέπει να συμφωνεί με το RFC 1766 [Επιγραφές για τον Προσδιορισμό Γλωσσών, http://ds.internic.net/rfc/rfc1766.txt ]; παραδείγματα περιλαμβάνουν τα gr, en, de, es, fi, fr, ja, th, και zh.

13.   Σχέση      Ετικέτα: "Relation"

Ένα ανγνωριστικό ενός δεύτερου πόρου και η σχέση του στο παρόν πόρο. Αυτό το στοιχείο επιτρέπει τη δήλωση συνδέσμων μεταξύ σχετικών πόρων και περιγραφών πόρων. Παραδείγματα περιέχουν μια έκδοση μίας εργασίας (IsVersionOf), μία μετάφραση μίας εργασίας (IsBasedOn), ένα κεφάλαιο ενός βιβλίου (IsPartOf) και μια διαμόρφωση των δεδομένων σε μία εικόνα (IsFormatOf). Για χάρη της λειτουργικότητας, οι σχέσεις πρέπει να επιλεχθούν από ένα απαριθμημένο σύνολο που είναι προς το παρόν υπό εξέλιξη στη σειρά ημερίδων.

14.   Κάλυψη      Ετικέτα: "Coverage"

Τα χαρακτηριστικά χώρου ή χρόνου του πνευματικού περιεχομένου του πόρου. Η Κάλυψη χώρου αναφέρεται στην υλική περιοχή (π.χ. celestial sector) χρήση συντεταγμένων (π.χ. γεωγραφικό μήκος και πλάτος) ή θέτει ονόματα που είναι από μία καθορισμένη λίστα ή συλλαβίζονται πλήρως. Η χρονική κάλυψη αναφέρεται στο γιατί ο πόρος σχετίζεται και όχι στο πότε δημιουργήθηκε ή έγινε διαθέσιμος (το τελευταίο που αναφέρθηκε ανήκει στο στοιχείο Ημερομηνία). Χρησιμοποιείτε την ίδια μορφή ημερομηνία/χρόνου (συχνά ένα εύρος) μορφή [Μορφές Ημερομηνίας και Χρόνου (βασισμένα στο ISO8601), W3C Τεχνική Σημείωση, http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime] όπως συνιστάται για το στοιχείο Ημερομηνία ή χρονικών περιόδων που προέρχονται από μία καθορισμένη λίστα ή συλλαβίζονται πλήρως.

15.   Δικαιώματα Χρήσης      Ετικέτα:"Rights"

Μία δήλωση δικαιωμάτων χρήσης, έναν κωδικό που οδηγεί σε μία δήλωση δικαιωμάτων χρήσης ή έναν κωδικό που οδηγεί σε μία υπηρεσία παροχής πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης του πόρου.