Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Σαράντος Καπιδάκης

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης

Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαφάνειες σύντομης επισκόπησης Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Διαφάνειες περιεχομένου του μαθήματος Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Διαφάνειες διαδικασιών του μαθήματος

Οδηγίες εργασιας 1

Οδηγίες εργασιας 2

Οδηγίες ονομασίας αρχείων για αποστολή

Οδηγίες εργαστηρίων

Υλικό για διάβασμα:

The Digital Library Toolkit (Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat) March 2003

Άλλο σχετικό υλικό:

Digital Libraries, W. Arms

Digital Library Source Book, E. Fox

How to Build a Digital Library by Ian H. Witten, David Bainbridge

The Digital Library Toolkit (Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat) Σε μορφή HTML, March 2000

Links / Digital Libraries

Μερικές Digital Libraries

PADI - Preserving Access to Digital Information

Digital Dilemma: Intellectual Property Study by the National Academies' Committee on Intellectual Property Rights and the Emerging Information Infrastructure για διαφορετική θεώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων (έστω και κατα το Αμερικάνικο δίκαιο - σύνταγμα). Επίσης, σχετικό περιοδικό και σχετικό άρθρο