Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Σαράντος Καπιδάκης

Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαφάνειες

Κύρια Βιβλιογραφία

n      Αβούρης Ν., Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή, Διαύλος, 2000

n      Schneiderman B. Designing the User Interface, Addison-Wesley,1998

n      Preece J. et al. Interaction Design, J. Willey &Son,2002

n      Dix A. et al. Human-Computer Interaction, Prentice Hall, 1998

n      www.hcibib.org www.acm.org/sigchi www.useit.com