Ηλεκτρονική Δημοσίευση

Σαράντος Καπιδάκης και Μανόλης Γεργατσούλης

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης

Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαφάνειες σύντομης επισκόπησης Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης

Διαφάνειες περιεχομένου του μαθήματος Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης

Διαφάνειες διαδικασιών του μαθήματος

Οδηγίες ανάληψης και εκπόνησης της εργασίας

Οδηγίες ονομασίας αρχείων για αποστολή

Υλικό για διάβασμα:

Electronic Publishing Standards

Άλλο σχετικό υλικό:

The Journal of Electronic Publishing

PADI - Preserving Access to Digital Information

Digital Dilemma: Intellectual Property Study by the National Academies' Committee on Intellectual Property Rights and the Emerging Information Infrastructure για διαφορετική θεώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων (έστω και κατα το Αμερικάνικο δίκαιο - σύνταγμα). Επίσης, Σχετικό άρθρο