Ιόνιο Πανεπιστήμιο | Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | Μάθημα "Ήχος, Περιβάλλον, Εκπαίδευση"
Επισκέπτης Καθηγητής Δημήτριος Σαρρής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα στοχεύει στο:
α) να κατανοήσουν οι διδασκόμενοι τους βασικούς μηχανισμούς παραγωγής και πρόσληψης του ήχου από διάφορους οργανισμούς καθώς και τον ρόλο που παίζει ο ήχος στη ζωή τους,
β) να αναπτύξουν κριτήρια και δεξιότητες για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας του ηχητικού περιβάλλοντος και
γ) να πειραματιστούν δημιουργικά με σχετικές διδακτικές προσεγγίσεις και υλικό που απευθύνεται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες και πλαίσια.
Στο μάθημα θα γίνει μια εισαγωγή στη βασική ορολογία της ακουστικής οικολογίας ως βοηθητικό εργαλείο για την ανάλυση και αξιολόγηση του ηχητικού περιβάλλοντος.
Οι ήχοι της φύσης και του πολιτισμού θα προστεθούν στην τυπική μουσική 'με νότες' για να εμπλουτίσουν το βασικό υλικό της μουσικής παιδαγωγικής.
Θα συζητηθεί επίσης η σύνδεση της ακουστικής οικολογίας με την περιβαλλοντική αγωγή. Ο ήχος θα προσεγγιστεί εδώ ως γέφυρα για την γνωριμία και συναισθηματική ταύτιση του μαθητή με διάφορα είδη του πλανήτη μας αναδεικνύοντας τις ομοιότητες και διαφορές τους από τον άνθρωπο.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης "Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός"

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Ήχου

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση

Ελληνική Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας

Πρόγραμμα "Διάφανες Σημαίες"

Πρόγραμμα "Ηχοπαιδαγωγική"

Τηλεκπαίδευση Μαθήματος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Etmektsoglou, I. Dionyssioy, Z., Mniestris, A. (2020). A sound-based education. For Listening, Appreciating, and Co-creating the soundscapes we live in. Corfou:  Ionian University.

Hornbostel, E., Sachs, C. (1914). Systematik der Musikinstrumente. Στο Zeitschrift fur Ethnologie. V. 46 (1914). σ.σ. 552 590.

McLuhan, M. (1970). Living in an Acoustic World. Florida: University of South Florida.

Musical Instruments Museums Online (ΜΙΜΟ) (2011). Revision of the Hornbostel Sachs Classification of Musical Instruments by the MIMO Consortium. Musical Instruments Museums Online.

New London Group (NLG) (The) (1996). A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures. Στο  Harvard Educational Review. Vol. 66, No. 1 (Spring, 1996). Harvard College σ.σ. 60 92.


Sachs, C. (1940). The history of Musical Instruments. New York: Norton and Company.

Ετμεκτσόγλου, Ι. (2014). Βασική Ορολογία Ακουστικής Οικολογίας για παιδιά και ενήλικες: Το ηχοτοπίο και οι σημασίες των ήχων του. Κέρκυρα: Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.
Ετμεκτσόγλου, Ι., Διονυσίου, Ζ., Μνιέστρης, Α. (2019). Για μια Εκπαίδευση Βασισμένη στον Ήχο. Ακούγοντας, Κατανοώντας και συν-δημιουργώντας το Ηχοτοποίο στο οποίο ζούμε. Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Θεοδοσίου, Σ., Μπουμπάρης, Ν., Πανόπουλος, Π., Παυλοπούλου, Η., Πουλάκης, Ν., Πούλος, Π.,  Σαρρής, Δ., Τραγάκη, Δ., Τσιμουρής, Γ. (2006). Μουσική, Ήχος, Τόπος. Άρτα: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.

Κανελλόπουλος, Α., Π. (2011). Ο Christopher Small και η ανατροπή του μουσικοπαιδαγωγικού κανόνα. Στο Approaches. Μουσικοθεραπεία και Ειδική Μουσική Παιδαγωγική. τ. 3 (2) 2011. σ.σ. 74 81.

Κοκκίδου, Μ., Διονυσίου, Ζ. (επ.). (2016).  Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και άτυπες μορφές μουσικής διδασκαλίας μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση.
 
Κωστούλα, Τ.   Κεχαγιόγλου, Σ. (2005). Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ήχος και Φύση. Πορόια: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων Σερρών.

Μπουμπάρης, Ν. (2003). Αναλύοντας την ακουσματική εμπειρία   προς μια πολιτισμική κοινωνιολογία του ήχου. Στο Επιστήμη και Κοινωνία. τ. 10. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μπουμπάρης, Ν., Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ματσίνος, Γ. (2018). Ήχος, Θόρυβος, Περιβάλλον. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας. Μυτιλήνη   Κέρκυρα: Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.

Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ετμεκτσόγλου, Ι. (επ.). (2015). 3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας "Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση". 28 29 30 Ιουνίου 2014. Πρακτικά. Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.

Τάτση, Κ., Κεχαγιόγλου, Σ. (επ.) (2005). Ήχος και Φύση. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Κάτω Πορόια: ΥΠΕΠΘ ΕΙΝ.

Τσαφταρίδης, Ν. (2006). Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και κατασκευές με απλά υλικά: Μια προσπάθεια θεωρητικής   Παιδαγωγικής προσέγγισης. Στο  Επιστημονική Επιτροπή Συνεδριακού Θεσσαλίας   Ερευνητικό Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης (επ.). Πρακτικά Συνεδρίου. Βόλος: Επιστημονική Επιτροπή Συνεδριακού Θεσσαλίας   Ερευνητικό Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης.

Τσαφταρίδης, Ν. (2013). Εργαστήρι Μουσικής. Εκπαιδευτικό Υλικό για τα κέντρα δια βίου Μάθησης. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων   Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Τσοκανή, Χ. (2008). Σχετικά με το οικουμενικό στοιχείο στο σύγχρονο μουσικό ήχο. Στο Συλλογικό Πολιτιστική Διαχείριση. Από την ερμηνεία στην διοίκηση. Άρτα: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. σ.σ. 53-66.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δημήτριος (Δημήτρης) Σαρρής διδάσκει στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου από το 2020. Είναι Εκπαιδευτικός Δημοτικών Σχολείων (ΠΕ79.01, ΠΕ80), με διδακτικό έργο σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για το υπό ανάπτυξη Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου στη Μεσσηνία. Έχει διδάξει αντικείμενα Μουσικής, Επικοινωνίας και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΤΕΙ Ηπείρου (σημερινό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Στον τομέα της επιμόρφωσης ενηλίκων έχει συνεργασίες με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο χώρο των Επιστημονικών Ενώσεων, έχει τιμηθεί για το επιστημονικό του έργο σε αυτές, ενώ είναι  ιδρυτικό μέλος της «Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας» και του «Νέου Παιδαγωγού». Στα μουσικοπαιδαγωγικά βιβλία που έχει συγγράψει περιλαμβάνονται, από τη σειρά «Τετράδια Σχολικών Δραστηριοτήτων», οι τόμοι που αφορούν το «Ακουστικό Αποτύπωμα» και το πρόγραμμα «Ηχοπαιδαγωγική», και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός», του οποίου είναι και συντονιστικός υπεύθυνος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στο χώρο αυτό επικεντρώνονται στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών με το μοντέλο «bottom-up», και σε νέους και αποτελεσματικούς τρόπους παρέμβασης της Μουσικής στις σύγχρονες μαθησιακές δυσκολίες και τη σχολική ζωή, μέσα από τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών μουσικού και ηχητικού γραμματισμού.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ


Μονογραφίες

Σαρρής, Δ. (2010). Γνωριμία με τα λαϊκά κρουστά. Αθήνα: Fagotto. ISBN: 978-960-6685-32-3.

Σαρρής, Δ. (2022). Ορεινές σπουδές και Ορεολογία του Ταϋγέτου. Σύγχρονη πραγματικότητα και προοπτικές. Καλαμάτα: Εκδόσεις Ταϋγέτου ISBN:  978-618-86355-0-0.


Βιβλία

Σαρρής, Δ. (2011). Ανακυκλωμένη μουσική. Μουσικά όργανα από μικρές συσκευασίες. Αθήνα: Fagotto. ISBN: 978-960-6685-42-2.

Σαρρής, Δ. (2016). Προγράμματα, εκπαίδευση και κοινωνία. Σύγχρονα ζητήματα προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Καλαμάτα: Εκδόσεις Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. ISBN: 978-960-88469-6-8.

Σαρρής, Δ. (2017). Εκπαιδεύουσα κοινωνία και εκπαίδευση. Το σχολείο και η κοινωνία στις σχολικές δραστηριότητες. Καλαμάτα: Εκδόσεις Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. ISBN: 978-960-88469-7-5.

Σαρρής, Δ. (2017). Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο. Προτάσεις και πρακτικές για σχολικές δραστηριότητες και προγράμματα. Καλαμάτα: Εκδόσεις Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. ISBN: 978-960-88469-8-2.

Σαρρής, Δ. (2018). Το σχολικό ακουστικό αποτύπωμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων "Διάφανες Σημαίες" "Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο". Καλαμάτα: Εκδόσεις Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. ISBN: 978-618-80548-2-0.


Επιμελημένοι τόμοι

Παπαρρηγόπουλος, Κ., Μνιέστρης, Α. Σαρρής, Δ. (2020). Ήχος, βίωμα, εκπαίδευση. 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018.  Καλαμάτα: Εκδόσεις Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. ISBN: 978-618-80548-5-1.

Αργυρίου, Μ., Σαρρής, Δ. (επ). (2007). Μουσική παιδαγωγική στον 21ο αιώνα. Προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές: Περιλήψεις πρακτικών για το 2ο πανελλήνιο συνέδριο μουσικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα: Διάπλαση: ISBN: 978-960-6638-41-1


Συμμετοχές σε τόμους

Σαρρής, Δ. (2022). Ηχοτοπίο. Στο Τσίρης, Γ., Ακογιούνογλου, Μ., Παπασταύρου, Δ. & Κατοστάρη, Κ. (επ.).  Λεξικό μουσικοθεραπείας: Τόποι διεπιστημονικών συναντήσεων (1η έκδ.). Approaches: Ένα διεπιστημονικό Περιοδικό Μουσικοθεραπείας. σ.σ. 54-55. ISSN: 2459-3338.

Σαρρής, Δ. (2012). Κεφάλαιο ΧΧΧ: Από τον Κύρο Γρανάζη και τον Λούντβιχ  φον Ντρέηκ στον Προκόπη και στον Σπιρτούλη: Ο τεχνολογικός και επιστημονικός εγγραμματισμός στην παιδική ηλικία μέσα από τα κόμικς. Στο Κούρτη, Ευ. (επ.). Παιδική ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Αθήνα: Ηρόδοτος. σ.σ. 155-165. ISBN: 978-960-485-025-9.

Σαρρής, Δ. (2006). «Σαν παλιός υπολογιστής»: διδακτικές προτάσεις μουσικής και αγωγής των μέσων. Στο Συλλογικό, Εκπαίδευση με έκφραση, μουσικές και χρώματα. Διαθεματικότητα στην Τέχνη. Πειραιάς: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. σσ. 69-78. ISBN: 960-89057-3-7.

Σαρρής, Δ. (2006). Ο ήχος ως τόπος, ο τόπος ως ήχος: Ακροαματική Κουλτούρα, εγγράμματες πρακτικές και οι χώροι της καθημερινότητάς μας. Στο Συλλογικό, Μουσική, Ήχος και Τόπος. Άρτα: ΤΕΙ Ηπείρου. σ.σ. 35-58. ISBN: 960-89323-0-0.Άρθρα σε περιοδικά με κριτές

Σαρρής, Δ. (2006). Πνευσίκρουστοι σωλήνες και χαρτόφωνο: μια γνωριμία με τις μουσικές «αναστοχαστικές» κατασκευές. Στο Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα. τ. 1. 1/2006. Αθήνα: Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. σσ. 79-88. ISSN: 1790-773X.

Σαρρής, Δ. (2007). «Άκου να δεις»: Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση μέσα από προγραμματικές δραστηριότητες. Στο Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα. Τ. 3. 1/2007.  Αθήνα: Fagotto - Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. σ.σ. 62-71. ISSN: 1790-773X.

Σαρρής, Δ. (2009). Μουσείο Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων: Από τη θεωρία στην διδακτική πράξη. Στο Πολυφωνία. τ. 15. (Φθινόπωρο 2009). Αθήνα: Κουλτούρα. σσ. 139-144. ISSN: 1109-5482.

Sarris, D. (2011) Music for Children and Young People with Complex Needs by Adam Ockelford. Book Review. At  Approaches: Music Therapy & Special Music Education. V. 3, No 2, 2011. σ.σ. 113-115.

Σαρρής, Δ. (2010). Τι (άλλο) είναι οι διαδραστικοί πίνακες; Ένα «ρεαλιστικά φανταστικό» σενάριο εκπαιδευτικών δράσεων. Στο i-teacher. τ.1. σ.σ. 102 - 110. Αθήνα: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ. ISSN 1790 – 0964.

Σαρρής, Δ. (2015). Προγραμματιστικός αυτοσχεδιασμός ή κριτική πληροφορική κουλτούρα; Το παράδειγμα μιας καθημερινής "e-training suite" εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Στο i-teacher. τ. 10. (01-2015). Αθήνα: Νέος Παιδαγωγός. σ.σ. 188-201.

Σαρρής, Δ. (2015). "Ο εκπαιδευτικός με τη φωτογραφική μηχανή". Προς μια σύγχρονη θεωρία και πράξη της Εκπαιδευτικής Φωτογραφίας. Στο i-teacher. τ. 11 (05/2015). Αθήνα: Νέος Παιδαγωγός. σ.σ. 208-216.

Σαρρής, Δ. (2016). "Εκπαιδευτικός Μουσείο" Πληροφορικής: Η Κριτική εκπαιδευτική αξία των λειτουργικά απαξιωμένων Τ.Π.Ε. Στο i-teacher. τ.12 (01/2016). Αθήνα: Νέος Παιδαγωγός. σ.σ. 119-129. ISSN: 1792-4146.

Σαρρής, Δ. (2022). "Music(al) disciplinary literacy": Από τον "γραμματισμό πεδίου", στον "μουσικό γραμματισμό πεδίου". Στο Μουσικοπαιδαγωγικά. Τ. 20/2022. σ.σ. 77-95. ISSN: 1790-1618.


Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

Σαρρής, Δ. (2005). Πληροφορική κουλτούρα και εκπαιδευτική τεχνολογία στο μάθημα της μουσικής: Μια διαθεματική προσέγγιση. Στο Γούσιας, Φ. 1ο Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Η Αναγκαιότητα της συστηματικής διδασκαλίας της μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μεθοδολογικές και Βιωματικές προσεγγίσεις από την Α΄  έως και την ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου". 15-17/4. Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ.

Σαρρής, Δ. (2005). Πολιτισμική Διάσταση της Πληροφορικής και Λαϊκή Μουσική: Ένα πλαίσιο προβληματισμού. Στο Γούσιας, Φ. (επ.). 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορική». Πρακτικά. Αθήνα: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ.

Σαρρής, Δ. (2005). Δυνητικό Μουσείο και ψηφιακές εφαρμογές: Παιδαγωγικές και Πολιτισμικές διαστάσεις. Στο Γούσιας, Φ. (επ.). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, «Από το Μαυροπίνακα στις Ευρυζωνικές Δορυφορικές Επικοινωνίες». Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ.

Σαρρής, Δ. (2006). «Σώμα - Ηχογόνο Σώμα»: ρυθμοκινητική αγωγή και μουσικότητα με επίκεντρο την κρούση. Στο Γιαννούλη, Μ., Γκόβας, Ν., Μερκούρη, Α. (επ.) (2006). Θέατρο στην Εκπαίδευση: Δημιουργώντας νέους ρόλους στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. σσ. 245-254. ISBN: 960-88760-2-8.

Σαρρής, Δ. (2006). Ένα Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Τέχνης στο διαδίκτυο: Θεωρία και πράξη της «από υπολογιστή διαμεσολαβημένης κουλτούρας». Στο Γούσιας, Φ. (επ.). 3ο Συνέδριο της ΕΕΕΠ - ΔΤΠΕ, «Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες», 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου. Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ.

Σαρρής, Δ. (2007). «Χορδίζοντας το περιβάλλον»: διαθεματική μεθοδολογία με ηχητικές εποπτικές κατασκευές εμπνευσμένες από την Ακουστική Οικολογία. Στο Αργυρίου, Μ. (επ.). Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της ΕΕΜΑΠΕ, «Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές» Αθήνα 20-22/4. Τ. Β. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ. σ.σ. 160-172. ISBN 978-960-89479-7-9.

Σαρρής, Δ. (2007). Φτιάχνοντας μια «ομάδα μεταήχων» («Metasound Group Project»): Μια εκπαιδευτική δραστηριότητα για τις ηχογόνες κατασκευές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μνιέστρης, Α. κ.α. (επ). 1ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, Ακουστική Οικολογία στην Ελλάδα Σήμερα. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. σ.σ. 11-12.

Σαρρής, Δ. (2007). «Σιωπηρές Εργασίες», «διάπλασις» και «άσκησις της ακοής»: Το ηχητικό τοπίο στο ελληνικό σχολείο του 20ου αιώνα. Στο Αργυρίου, Μ. (επ.). Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της ΕΕΜΑΠΕ, «Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές» Αθήνα 20-22/4. Τ. Β. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ. σ.σ. 56-62. ISBN 978-960-89479-7-9.

Σαρρής, Δ. (2007). «Μια εικόνα χίλιες λέξεις, ένα σκίτσο πόσες;» Μάθηση, γνώση και εγγραμματισμός στα κόμικς της καθημερινότητας. Στο Συλλογικό, «Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας». Πρακτικά Συνεδρίου. Ιωάννινα: Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Σαρρής, Δ. (2007). Παιδικά αναγνώσματα για την πληροφορική και την τεχνολογία: οι πολιτισμικές διαστάσεις των διδακτικών προτεραιοτήτων μέσα στο χρόνο. Στο Γούσιας, Φ. (επ.). 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών με θέμα "Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση" .6-7/10, Πειραιάς. Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ.

Sarris, D. (2007). «Digital Abacus» and «Manual Computers» in the classroom: Teaching Interdisciplinary Computing Culture and Sound Composition Origins. At SMC-07 4th Sound and Music Computing Conference. 1-13 July 2007 Lefkada, Greece.

Σαρρής, Δ. (2008). «Πόση Θεωρία, πόσο Βίωμα»; Ζητήματα προτεραιοτήτων στην καλλιτεχνική μετεκπαίδευση μέσα από ένα παράδειγμα της ειδικότητας μουσικής αγωγής. Στο Συλλογικό, 6η Διεθνής Συνδιάσκεψη του Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. "Θέατρο και Εκπαίδευση στο κέντρο της σκηνής". Αθήνα 29-30/03. Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα: Θέατρο στην Εκπαίδευση.

Σαρρής, Δ. (2008). Ας παίξουμε «άλλη» (other) μουσική: δημιουργικότητα μέσα από μια θεωρία και πρακτική για τα αυτοσχέδια μουσικά όργανα. Στο Συλλογικό, 6η Διεθνής Συνδιάσκεψη του Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. "Θέατρο και Εκπαίδευση στο κέντρο της σκηνής". Αθήνα 29-30/03. Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα: Θέατρο στην Εκπαίδευση.

Σαρρής, Δ. (2008). «Χωράει ο υπολογιστής στα παραμύθια»; Η (παρα)μυθική διάσταση των επικοινωνιακών τεχνολογιών και οι λαϊκές αφηγήσεις. Στο Γούσιας, Φ. (επ.). 5ο Συνέδριο της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «ΤΠΕ και Εκπαίδευση». Πειραιάς, 5-6 Οκτωβρίου. Αθήνα: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ.

Σαρρής, Δ. (2009). Υπάρχει «Αυτοσχέδιο Εκπαιδευτικό Υλικό»; Μια διερεύνηση βασισμένη στο παράδειγμα του μαθήματος μουσικής. Αργυρίου, Μ., Καμπύλης, Π. (επ). 3ο Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική πράξη: θεωρία και εφαρμογή στη Μουσική Εκπαίδευση». 8-10/5, Πειραιάς. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ.

Σαρρής (2009). Επικοινωνία «μεγάλων προσδοκιών» σε εξέλιξη; Μια διερεύνηση για την κοινωνική δικτύωση στον κυβερνοχώρο. Στο Συλλογικό Πρακτικά Β΄ διεθνούς συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), «Η κοινωνία της διακινδύνευσης: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα. Αθήνα: 5-7 Νοεμβρίου 2009. Αθήνα: ΕΚΕ.

Sarris, D. (2009). "How much experience, how much theory"? On priorities in art professional training via an example from music education. Στο Govas, N. (επ). Theatre and Education at Centre Stage. Proceedings from the 6th Athens International Theatre/Drama & Education Conference. Athens:Hellenic Theater/Drama and Education Network. σ.σ. 268-272. ISBN: 978-960-98466-4-6.

Σαρρής, Δ. (2009). Κατασκευή και Χρήση Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων στην εκπαίδευση: Προσεγγίσεις και εφαρμογές. Στο Κοκκίδου, Μ. & Διονυσίου, Ζ. (επ.). Πρακτικά του 6ου Διεθνούς συνεδρίου της ΕΕΜΕ "Μουσική: Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει". Θεσσαλονίκη: ΕΕΜΕ. σσ. 1093-1098.

Σαρρής, Δ. (2009). "Ο υπολογιστής ως μουσικό όργανο, το μουσικό όργανο ως υπολογιστής": Νέες τεχνολογίες και "παλιές" πρακτικές στη μουσική μαθητεία και παραγωγή. Στο Γούσιας, Φ. (επ.). Σχολείο 2.0. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου 17-18 Οκτωβρίου. Πειραιάς: Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη  διάδοση των   Τ. Π. Ε.  στην  Εκπαίδευση. σ.σ. 460-470. ISBN: 978-960-88368-7-7.

Σαρρής, Δ. (2010). «Ταξιδεύοντας στην ‘Οργανοτοπία’»: η μεταμάθηση μέσα από την εκπαιδευτική κατασκευή μουσικών οργάνων. Στο Συλλογικό, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 7, 8 και 9 Μαΐου 2010. "Μαθαίνω πώς να μαθαίνω". Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.). ISSN: 1790-8574.

Σαρρής. Δ. (2010). «Μια ‘Επιστημούπολη’  στο σχολείο»: εκπαιδευτικές δράσεις εστιασμένες στην πολιτισμική διάσταση της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Στο Γούσιας, Φ. Το μέλλον της Μάθησης. Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ.

Τσαφταρίδης, Ν., Σαρρής, Δ. (2011). «Η μουσική, το παιχνίδι και τα μαθηματικά. Ποιος βοηθάει ποιόν; Μια διερεύνηση διεπιστημονικών διδακτικών προσεγγίσεων». Στο Συλλογικό Πρακτικά 9ου Διήμερου διαλόγου για τη διδασκαλία των μαθηματικών. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Αθήνα 15-16 Απριλίου. Αθήνα: ΕΚΠΑ. 

Σαρρής, Δ. (2014). Θεωρία ή Πράξη; Η συμβολή του γραμματισμού στην εκπαίδευση για τον ήχο και τη μουσική, μέσα από το παράδειγμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Γούσιας, Φ. (επ.). Τα πρακτικά του Συνεδρίου "Νέος Παιδαγωγός" Αθήνα 3 και 4 Μαΐου 2014. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση. σ.σ. 292-302. ISBN: 978-960-99435-5-0.

Σαρρής, Δ. (2014). "Προγραμματιστικός αυτοσχεδιασμός" ή κριτική πληροφορική κουλτούρα; το παράδειγμα μιας καθημερινής "e-training suite" εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Στο Γούσιας, Φ. (επ.). Τα πρακτικά του Συνεδρίου "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε." Αθήνα, 22 και 223 Νοεμβρίου 2014. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση. σ.σ. 2270-2283. ISBN: 978-960-99435-6-7

Σαρρής, Δ. (2015). «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός»:  Ο ήχος στις σχολικές δραστηριότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ετμεκτσόγλου, Ι. (επ.). 3ο Συνέδριο Ακουστικής ΟΙκολογίας "Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση" 28-29-30 Ιουνίου 2014. Πρακτικά. Αθήνα - Κέρκυρα. Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας. σ.σ. 207-214. ISBN: 987-618-81399-1-6. σ.σ. 61-69.

Σαρρής, Δ. (2015). «Οι μικροί οικο-ηχο-λόγοι στο γυμναστήριο ακοής»: Πρακτικές για μια αγωγή στον ήχο. Στο Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ετμεκτσόγλου, Ι. (επ.). 3ο Συνέδριο Ακουστικής ΟΙκολογίας "Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση" 28-29-30 Ιουνίου 2014. Πρακτικά. Αθήνα - Κέρκυρα. Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας. σ.σ. 207-214. ISBN: 987-618-81399-1-6.

Σαρρής, Δ. (2015). "Εκπαιδευτικός Μουσείο" Πληροφορικής: Η Κριτική εκπαιδευτική αξία των λειτουργικά απαξιωμένων Τ.Π.Ε. Στο Γούσιας, Φ. (επ.). Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε" Τα πρακτικά του Συνεδρίου. Αθήνα, 7 και 8 Νοεμβρίου 2015. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευσησ.σ. 567 - 577. ISBN: 978-960-99435-8-1.

Σαρρής, Δ. (2016). Κριτικός πληροφορικός γραμματισμός - Κριτικός ψηφιακός γραμματισμός: Περιεχόμενο και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Στο Γουσιας, Φ. (επ.). Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. Τα πρακτικά του Συνεδρίου - Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016. Αθήνα: Νέος Παιδαγωγός. σ.σ. 2931 - 2943. ISBN: 978-618-82301-1-8.

Σαρρής, Δ. (2016). Ψηφιακές πρακτικές συλλογικής αξιοποίησης των Σχολικών Δραστηριοτήτων στο Εκπαιδευτικό Έργο. Στο Συλλογικό 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης. Τρίπολη: Παν. Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Σπουδών (1-2/11). Πρακτικά.

Σαρρής, Δ. (2020). «Ταξίδι στην πολιτεία του ήχου»: ηχο-κεντρικές εκπαιδευτικές πρακτικές για την δυναμική της τάξης. Στο Μνιέστρης, Α, Παπαρρηγόπουλος, Κ.,  Σαρρής, Δ. (2020). Ήχος, βίωμα, εκπαίδευση. 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018. Καλαμάτα: Εκδόσεις Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. σ.σ. 127-136. ISBN: 978-618-80548-5-1.


Άρθρα σε περιοδικά με πρόσκληση

Σαρρής, Δ. (2002). Πολιτισμική Αγωγή (Cultural Education). Στο περιοδικό Ανταπόκριση, τ. 36. 04/2002. Αθήνα: Π.Ε.Ψ.Α.Σ.Ε. ΕΛ.ΤΑ. σ.σ. (Γ)1-2.

Σαρρής, Δ. (2002). Μορφή: μια θεμελιώδης έννοια για την κατανόηση της μουσικής. Στο Ανταπόκριση. τ. 36. 04/2002. Αθήνα: Π.Ε.Ψ.Α.Σ.Ε. ΕΛ.ΤΑ. σ.σ. 3-4.

Σαρρής, Δ. (2010). Από την Διαχείριση του Πολιτισμού, στον «Πολιτισμό της Διαχείρισης»: ανιχνεύοντας όρια και ορισμούς. Στο Πολύτονον. Τ. 38 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2010). Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Μουσουργών. σ.σ. 42-43.Εισηγήσεις σε ημερίδες και συνέδρια με πρόσκληση

Σαρρής, Δ. (2015). Πόσο ευάλωτη είναι μια κοινωνία που δεν μεριμνά για τα κοινωνικά ευάλωτα μέλη της; Μια εκπαιδευτική προσέγγιση. Πρακτικά Ημερ.: «Παιδιά και οικογένειες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Προσεγγίσεις, Θεσμοί, Δράσεις». Καλαμάτα: Παιδικά Χωριά SOS.

Σαρρής, Δ. (2016). Είναι τα σκουπίδια (κάτι από) το μέλλον της Μουσικής; Μια κοινωνικοπολιτισμική και εκπαιδευτική προσέγγιση. Εισήγηση στην ημερίδα: «διαχείριση Απορριμμάτων – από την ενημέρωση στη δράση». Καλαμάτα: ΚΠΕ Καλαμάτας.

Σαρρής, Δ. (2016). Θα μπορούσε ένας έπαινος να είναι... κακοποίηση; Μια εκπαιδευτική προσέγγιση των παιδικών βιωμάτων. Εισήγηση στην Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Μη Βίας 2/10. Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος - Τ.Ε. Μεσσηνίας: Καλαμάτα.