Δημήτριος Σαρρής ________________________english

Διδάσκων, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Μουσική Παιδαγωγική
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Μουσικών Σπουδών

 

• Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, Μάθημα: Ήχος, Περιβάλλον, Εκπαίδευση.

• Eκπαιδευτικό Εργαστήριο Ήχου.

• Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας

• Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης: "Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός.

• International Network for Sound in Education

 

© 2020-2021