ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα μας

Το διοικητικό συμβούλιό μας ΄Κ.Γεωργάκης' Ανακοινώσεις  Παρατάξεις Επικοινωνία

                                                                                                                                                   ΑΡ.ΠΑ -Ε.Α.Α.Κ

                                                                                                                                                   Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.

                                                                                                                                                   Π.Α.Σ.Π.

                                                                                                                                                   Π.Κ.Σ.

Ο σύλλογος φοιτητών του τμήματος του ιστορίας του Ιονίου πανεπιστημίου ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1985 με την επωνυμία ΄Κώστας Γεωργάκης’. Σκοπός του συλλόγου είναι ο συλλογικός προορισμός και η αγωνιστική προώθηση της θέλησης των φοιτητών πάνω σε θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά. Μέλη του συλλόγου μας είναι όλοι οι φοιτητές του τμήματος, τα οποία χωρίζονται σε τακτικά και επίτιμα. Όργανα του συλλόγου μας είναι το διοικητικό συμβούλιο(επταμελές), η γενική συνέλευση, η ελεγκτική επιτροπή και οι επιτροπές δραστηριοτήτων.