Σώζων Παπαβλασόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Πρόεδρος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

O Σώζων Παπαβλασόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον τομέα της Βιβλιομετρίας στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας

Σεπτέμβριος 2004 – Σεπτέμβριος 2007

Διδακτορικό Δίπλωμα στην επιστήμη της Στατιστικής, της Πληροφορικής και των Μαθηματικών Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Ψηφιακές Μέθοδοι Κωδικοποίησης και Χρήσης Μεταδεδομένων ως Εργαλεία Αναγνώρισης Προτύπων», η οποία βαθμολογήθηκε με βαθμό «Άριστα» από την επταμελή εξεταστική επιτροπή στις 27 Σεπτεμβρίου 2007.

BRUNEL UNIVERSITY

Τμήμα Στατιστικής - Επιχειρησιακής Έρευνας

Σεπτέμβριος 1978 – Φεβρουάριος 1980

MSc (Master of Sciences) in Statistics Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: «Line Transect Method of Sampling».

Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σεπτέμβριος 1972 – Ιούλιος 1977

Πτυχίο Μαθηματικών Επιστημών.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Αναπληρωτής Καθηγητής

2016 - Σήμερα

Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιομετρία» (ΦΕΚ 795/26-9-2016, τ.Γ΄) στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας

Επίκουρος Καθηγητής

2015 - 2016

Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιομετρία» (ΦΕΚ 993/07-10-2015, τ.Γ΄) στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας

Επίκουρος Καθηγητής

2012 - 2016

Επίκουρος Καθηγητής, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιομετρία» (ΦΕΚ 1067/12-12-2011,τ.Γ) στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας

Προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας

2010 – 2011

Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Σχολικός Σύμβουλος

2007 – 2010

Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ιονίων Νήσων.

Περιφερειακός Σύμβουλος

2005 – 2006

Περιφερειακός Σύμβουλος Δια Βίου Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Διευθυντής Λυκείου

1996 – 1997

Διευθυντής στο 4ο Ενιαίο Λύκειο Κέρκυρας.

Στατιστικολόγος

1983 – 1985

Στατιστικολόγος στο Υπουργείο Εργασίας, στην Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διδακτική Εμπειρία

Τριτοβάθμια εκπαίδευση:

Διδασκαλία Π.Δ. 407/80

Εαρινό Εξάμηνο 1994 – 1995

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Μάθημα: Πληροφορική.

1996 – σήμερα

Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Μαθήματα:
Πληροφορική Ι
Πληροφορική ΙΙ
Βάσεις Δεδομένων Ι
Βάσεις Δεδομένων ΙI
Βιβλιομετρία
Στατιστική
Πολυμέσα
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες» Μάθημα Σύγχρονα Βιβλιοθηκονομικά Δίκτυα

I.Ε.Κ. Κέρκυρας:

Σεπτέμβριος 1994 – Ιούνιος 1996

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

Σεπτέμβριος 1985 – Ιανουάριος 2012

Προγράμματα

Παράδοση Σεμιναρίων

Μέλος σε Οργανισμούς - Συλόγους

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Κριτής Διεθνών και Ελληνικών Περιοδικών-Συνεδρίων

 1. International Journal of Social Sciences. http://www.waset.org/HumanitiesandSocialSciences.php?page=14
 2. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών της Μαθηματικής Εταιρείας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β και ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ.
 3. 6TH WSEAS International Conference on Applied Mathematics.
 4. Στην Επιστημονική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου CEPE (Computer Ethics Philosophical Enquiry) 2009. http://cepe2009.ionio.gr/index.php/conference- directors/programme-committee.html
 5. Στην Επιστημονική Επιτροπή του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Information Law 2010. http://www.ionio.gr/microsites/ilaw/
 6. Στην Επιστημονική Επιτροπή του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Information Law 2011. http://conferences.ionio.gr/icil2011/committees
 7. Στην Επιστημονική Επιτροπή του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Information Law and Ethics 2012. http://conferences.ionio.gr/icil2012/committees
 8. Στην κριτική επιτροπή του συνεδρίου η πληροφορική στην εκπαίδευση 2013 http://di.ionio.gr/cie/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2&lang=el
 9. Στην κριτική επιτροπή του συνεδρίου η πληροφορική στην εκπαίδευση 2014. http://di.ionio.gr/cie/
 10. Στην Επιστημονική Επιτροπή του πανελλήνιου συνέδριου για τον παιδαγωγό του σήμερα Αθήνα, 10 & 11 Μαΐου 2014. http://neospaidagogos.gr/scientific_committee.html
 11. Στην Επιστημονική Επιτροπή του πανελλήνιου συνέδριου για τον παιδαγωγό του σήμερα Αθήνα, 10 & 11 Μαΐου 2015.
 12. Στην κριτική επιτροπή του συνεδρίου η πληροφορική στην εκπαίδευση 2015. http://di.ionio.gr/cie/
 13. Στην κριτική επιτροπή του συνεδρίου η πληροφορική στην εκπαίδευση 2016. http://di.ionio.gr/cie/
 14. Στην Επιστημονική Επιτροπή του 3ουπανελλήνιου συνέδριου για τον παιδαγωγό του σήμερα Αθήνα, 16 & 17 Απριλίου 2016. http://neospaidagogos.gr/
 15. Στην κριτική επιτροπή του συνεδρίου η πληροφορική στην εκπαίδευση 2017. http://di.ionio.gr/cie
 16. Στην Επιστημονική Επιτροπή του 4ουπανελλήνιου συνέδριου για τον παιδαγωγό του σήμερα Αθήνα, 1 & 2 Απριλίου 2017. http://neospaidagogos.gr
 17. Στην Επιστημονική Επιτροπή του 5th Int.Conf. on Mathematics and Computers in Sciences and Industry. Corfu Island, Greece August 25-27, 2018. http://mcsi-conf.org/committees.html
 18. Στην Επιστημονική Επιτροπή του 5ουπανελλήνιου συνέδριου για τον παιδαγωγό του σήμερα Αθήνα, 28 & 29 Απριλίου 2018. http://neospaidagogos.gr
 19. Program Committee of the 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications 2015.
 20. Program Committee of the 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications 2016.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

Βιβλία

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια