τελευταια ενημερωση: 01.06.09
 
 

Το Τμήμα Mουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει
από το ακ.έτος 2004-05 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου.
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε απόφοιτους των πανεπιστημίων της Eλλάδας ή ισότιμων του εξωτερικού και σε πτυχιούχους των ΤΕΙ.
Postgraduate studies in the Music department of the Ionian University on in the Arts and Technologies of sound .