Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας 2007-2008

 

Κατερίνα Τοράκη

 

(Διδάσκουσα)

 

 

 

·         Τεχνολογίες της Πληροφορίας (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών)

·         Η Επιστήμη της Πληροφόρησης στο Σύγχρονο Περιβάλλον  (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών)

·         Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

 (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών)

·         Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών)

·         Θέματα για διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακού

·         Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης (Ε’ Εξάμηνο)

 

Βιογραφικό

 

Επικοινωνία: toraki@ionio.grtoraki@tee.gr