Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας

 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας

 

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών

 

Διδάσκοντες:    Κατερίνα Τοράκη http://www.ionio.gr/~toraki

 

Γιάννης Παπαδάκης http://www.ionio.gr/~papadakis/

 

 

·         Περιεχόμενα μαθήματος

 

·          Εργασία

 

·         Διαλέξεις

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Βιβλιογραφικές πηγές:

 

·         Ενδεικτική βιβλιογραφία (συνολικά)

 

·         Χρήση – Χρηστικότητα: Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 

·         "Interpretive" Approaches to Information Systems and Computing, European Journal of Information Systems, Special Issue, September 2004, Volume 13, Number 3. http://www.palgrave-journals.com/ejis/journal/v13/n3/index.html