Η Επιστήμη της Πληροφόρησης στο Σύγχρονο Περιβάλλον

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας 2007-2008

 

 

Διδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη

 

·       Παρουσίαση μαθήματος από καθ. κ. Μπώκο

 

 ·         Εργασία

·         Εργασία αναφοράς

Zins, Chaim. Knowledge Map of Information Science, Journal of   the  American Society for Information Science and  Technology, 17 January 2007.

 

·        Ενδεικτική βιβλιογραφία

 

·       Διάλεξη 1

·       Διάλεξη 2

·       Διάλεξη 3

·       Διάλεξη 4

·       Διάλεξη 5

·       Διάλεξη 6

·       Διάλεξη 7

·       Διάλεξη 8

·       Διάλεξη 9

·       Διάλεξη 10

·       Διάλεξη 11

 

 

·        Εργασίες φοιτητών