Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας 2007-2008

 

 

Διδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Ενδεικτικά θέματα:

§         Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

§         Συστήματα και τεχνολογίες πληροφοριών για άτομα με αναπηρία

§         Συστήματα βιβλιοθηκών

§         InternetInternet 2 – Web 2

§         Αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών – μηχανές αναζήτησης

§         Κατάλογοι βιβλιοθηκών – OPAC

§         Οργάνωση περιεχομένου – (θεματικές) πύλες

§         Επεξεργασία, τεκμηρίωση, παρουσίαση δεδομένων, καταλογογράφηση, μεταδεδομένα

§         Κοινωνία της πληροφορίας – ηθικά και άλλα ζητήματα – πνευματικά δικαιώματα

§         Εκπαίδευση – εγγραμματοσύνη – προσόντα προσωπικού βιβλιοθηκών

§         Πρότυπα

§         Στρατηγικός σχεδιασμός – αξιολόγηση

§         ..................................................................

 

Σημειώσεις:

·        Μαθήματα βάσης: http://www.ionio.gr/~mpoulos/Courses.htm

·        Συμπληρωματικές διαφάνειες: http://www.ionio.gr/~toraki/infotech_met/infotech_met_metadata.pdf, http://www.ionio.gr/~toraki/infotech_met/infotech_met_library2.pdf.

·         «Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) & Βιβλιοθήκες», διάλεξη από Άννα Κουλικούρδη, βιβλιοθηκονόμο, υποψ. διδ., 6 Μαϊου 2008.

·         «Συνεργασίες βιβλιοθηκών στο ψηφιακό περιβάλλον: μια συστηματική προσέγγιση», διάλεξη από Φίλιππα Τσιμπόγλου, Δρ., Διευθ. Βιβλ. Πανεπιστημίου Κύπρου και Συντ. Έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδ. Βιβλιοθηκών, 13 Μαϊου 2008.

 

Εργασίες

§         Κύρια εργασία με άρθρο αναφοράς: Bahr, Elen. Dreaming of a better ILS, Computers in Libraries,  October 2007, Vol. 27, No 9, pp 10-14. (βλέπε κείμενο εργασίας και λίστα θεμάτων). Παράδοση την Τρίτη 27 Μαϊου 2008.

§         Συζήτηση πάνω στο θέμα που πραγματεύεται ο Μ. Δερτούζος στο βιβλίο του. «Η ανολοκλήρωτη επανάσταση. Οι ανθρωποκεντρικοί υπολογιστές και τι μπορούν να κάνουν για εμάς.», εκδ. Λιβάνη, 2001. (βλέπε Πρόλογο), την Τρίτη 15 Απριλίου 2008. Θα έχουν προετοιμαστεί οι φοιτητές με α/α 1-11.

§         Συζήτηση πάνω στο θέμα που πραγματεύεται ο Albert Manguel στο βιβλίο του «Η ιστορία της; Ανάγνωσης», εκδ. Λιβάνη, 1997 (βλέπε απόσπασμα από το βιβλίο), την Τρίτη 20 Μαϊου 2008. Θα έχουν προετοιμαστεί οι φοιτητές με α/α 12-22. (βλέπε και άλλους σχετικούς τίτλους στην ελληνική).

 

*Εργασίες φοιτητών*