Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας

 

ΤΑΒ Β329  Συστήματα θεματικής πρόσβασης

 

 

Διδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη

 

 

o       Περιεχόμενα μαθήματος

 

o       Σημειώσεις

 

o       Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πρότυπα

 

o       Θεματική πρόσβαση  (μερικοί ιστότοποι)

 

o       Παραδείγματα θησαυρών στο Διαδίκτυο

 

o       Εργασία