Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

·         Αρχική Σελίδα

·         Βιβλιοθήκη

·         Άρθρα on-line

·         "Ζητήματα Νεοελληνικής Μουσικής Ιστορίας": Πρακτικά

·         Φοιτητικές και Πτυχιακές Εργασίες

·         Ηχητικά Αρχεία

·         Εκδόσεις

·         Νέα

·         Συνδέσεις

Α. Γενικά

Η Βιβλιοθήκη του ΕΕΜ λειτουργεί από την 1/6/2008 και βρίσκεται στη Δυτική Πτέρυγα των Παλαιών Ανακτόρων στην Κέρκυρα.

 Β. Περιεχόμενο Συλλογής Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής

        1. Συλλογές

 Η Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής περιλαμβάνει:

 1. Έντυπο υλικό: 

·        (μονογραφίες, παρτιτούρες),

·        περιοδικές εκδόσεις

·        πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες)

·        "γκρίζα" βιβλιογραφία (Διδακτορικές Διατριβές, Πτυχιακές Εργασίες) 

Βλ. αναλυτικά: Κατάλογος Υλικού (Βιβλίο Εισαγωγής)

2.Ηχητικό υλικό (δίσκους βινυλίου, δίσκους ακτίνας, κασέτες και μαγνητοταινίες) 

·        οπτικοακουστικό υλικό (dvd, videotapes

3.Αρχειακό υλικό:

α. Αρχείο Ελλήνων Συνθετών

o    Αρχείο Αντωνίου

o    Αρχείο Γαούτση

o    Αρχείο Καλαφάτη

o    Αρχείο Ροϊμπη

o    Αρχείο Ρομποτή

o    Αρχείο Παπαϊωάννου

o    Αρχείο Κομποθέκλα

β. Αρχείο Προγραμμάτων Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

4. ΠαλαιότυπαΠαλαίτυπα)  

Οι θεματικές κατηγορίες του υλικού καλύπτουν κυρίως τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των επιστημών που θεραπεύει γενικά το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και ειδικότερα το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής. 

Γ. Πολιτική Κατάρτισης και Ανάπτυξης της Συλλογής 

  1. Ανάπτυξη της συλλογής

 

Η Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής εμπλουτίζεται κυρίως με δωρεές. Αυτές γίνονται αποδεκτές εφόσον το περιεχόμενο τους εντάσσεται στην πολιτική προμηθειών της Βιβλιοθήκης, εμπλουτίζουν τη συλλογή και ανταποκρίνονται στο σκοπό της Βιβλιοθήκης.

 Συγκεκριμένα :

·        4.000 τεκμήρια είναι δωρεά του Καθηγητή Χάρη Ξανθουδάκη, διευθυντή του Εργαστηρίου Ελλ. Μουσικής.

·        1300 τεκμήρια είναι δωρεά του συνθέτη Θεόδωρου Αντωνίου

 Η συλλογή επίσης εμπλουτίζεται από δωρεές ιδιωτών, οι οποίοι φθάνουν τους 50 τίτλους ετησίως κατά μέσο όρο.

2. Διατήρηση Υλικού  

Στην προσπάθεια διατήρησης του υλικού της βιβλιοθήκης του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής  η συλλογή είναι μη δανειζόμενη. Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση του αρχειακού υλικού και των παλαιοτύπων. Επιτρέπεται ωστόσο η αναπαραγωγή με scanner ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή του ζητούμενου υλικού.

Επίσης η βιβλιοθήκη στην προσπάθεια της να διατηρηθεί το αρχειακό υλικό του Εργαστηρίου έχει προμηθευθεί περιβλήματα (αρχειακά κουτιά) όπου και φυλάσσονται τα παλαιότυπα. Παράλληλα έχει προχωρήσει σε ψηφιοποίηση των παλαιών ελληνικών περιοδικών εκδόσεων (πριν το 1950).

 Δ. Οργάνωση και διαχείριση της Συλλογής του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής  

  • Το υλικό του Εργαστηρίου Ελλ. Μουσικής καταχωρίζεται στο βιβλίο εισαγωγής όπου και λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό εισαγωγής.
  • Η καταλογογράφηση του υλικού γίνεται σύμφωνα με τους AACR (Anglo-American Cataloguing Rules).
  • Η ταξινόμηση γίνεται με βάση το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY
  • Η θεματική ευρετηρίαση γίνεται με βάση τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSHLibrary of Congress Subject Headings).

 Η βιβλιοθήκη ακολουθεί τις τελευταίες εκδόσεις ως προς τους κανόνες καταλογογράφησης, ευρετηρίασης και ταξινόμησης.

Ε. Κοινό της βιβλιοθήκης του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής

1.      Εσωτερικοί χρήστες

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου θεωρούνται αυτοδικαίως και μέλη της βιβλιοθήκης του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής. Συγκεκριμένα: 

·        Μέλη ΔΕΠ και λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού

·        Επίσημα εγγεγραμμένοι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, υπότροφοι και οι εξ ανταλλαγών προερχόμενοι

·        Διοικητικό και άλλες κατηγορίες προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου

·        Ομότιμοι και επίτιμοι καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

2. Εξωτερικοί χρήστες  

·        Απόφοιτοι του Ιονίου Πανεπιστημίου

·        Ειδικοί μελετητές και ερευνητές σε θέματα που άπτονται της επιστήμης που θεραπεύει το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής

·        Δάσκαλοι και καθηγητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων από την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων

·        Μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής-επιστημονικής κοινότητας, καθώς και εταιρείες και οργανισμοί (εκδοτικοί οργανισμοί, δήμοι, πολιτιστικοί οργανισμοί, κλπ.). 

Ζ. Προσφερόμενες υπηρεσίες

 

·        Πρόσβαση στον online κατάλογο της Βιβλιοθήκης καθώς και σε καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών, σε βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.

·        Διαδανεισμός

·        Παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών

·        Αναπαραγωγή υλικού   

Φόρμα Άδειας Χρήσης για το υλικό του ΕΕΜ

ΣΤ. Αναζήτηση 

Η αναζήτηση υλικού, πληροφορίας, θέματος, κλπ. από τους χρήστες γίνεται μέσω του αυτοματοποιημένου καταλόγου, απευθείας από τη συλλογή ελεύθερης πρόσβασης και με τη βοήθεια του προσωπικού της βιβλιοθήκης του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής, όπου αυτό είναι αναγκαίο. 

Η. Πολιτική Δανεισμού  

Η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής είναι μη δανειστική για τα μέλη της. 

Θ.  Ωράριο Λειτουργίας 

Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Εργαστηρίου ακολουθεί τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης που ισχύει για όλα τα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου και διαμορφώνεται ανάλογα: 

Συγκεκριμένα η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής λειτουργεί 

Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 – 14:30  

Σάββατο-Κυριακή & Αργίες η βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή 

Επικοινωνία 

Υπεύθυνη Συλλογής & Γραμματειακή Υποστήριξη:  Μαρία Ασλανίδη 

Τηλ.: 26610 87731

e-mail: aslanidi@ionio.gr