Αρχική

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

Βιογραφικά

Χώρος

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Παλαιό Φρούριο, Πέτρινο Κτήριο

Αίθουσα 103

Κέρκυρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «1η Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Νέων Ερευνητών»

Κέρκυρα, 17-18 Μαρτίου 2018

 

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει την «1η Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Νέων Ερευνητών» του στην Κέρκυρα το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018.

Στην πρώτη αυτή διοργάνωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του ΤΜΣ/ΙΠ, καθώς και οι κατέχοντες ήδη μεταπτυχιακό τίτλο του ΤΜΣ/ΙΠ και οι νέοι διδάκτορές του (απονομή διδακτορικού τίτλου τα τελευταία πέντε έτη). Αφορά δε κυρίως τους κλάδους της Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας, χωρίς φυσικά να αποκλείονται συμμετοχές και από άλλους τομείς των Μουσικών Σπουδών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος καθηγητή, δύνανται να συμμετέχουν και απόφοιτοι του προπτυχιακού κύκλου σπουδών. 

Στόχος της παραπάνω επιστημονικής συνάντησης είναι η δημιουργία μόνιμου βήματος παρουσίασης στη μουσικολογική κοινότητα της Ελλάδος της ερευνητικής εργασίας των συμμετεχόντων, όπως η εργασία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του ΤΜΣ/ΙΠ. Παραλλήλως, επιθυμεί να προβάλει και να ενισχύσει την επιστημονική δουλειά των διδακτόρων του ΤΜΣ/ΙΠ, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την υποστήριξη της διατριβής τους.

Για τους παραπάνω λόγους, η θεματική της πρώτης αυτής επιστημονικής συνάντησης είναι ανοικτή και όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετέχουν με παρουσίαση, δύνανται να επιλέξουν είτε θέμα που να σχετίζεται με την (εν εξελίξει ή ολοκληρωμένη) μεταπτυχιακή εργασία τους ή διδακτορική διατριβή τους είτε θέμα σχετιζόμενο με τις τωρινές ερευνητικές ενασχολήσεις τους.

Οι παρουσιάσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 20 λεπτά, ενώ μόνο στην περίπτωση της συναυλιακής διάλεξης (lecture recital) o χρόνος παρουσίασης δύναται να φτάσει τα 30 λεπτά. Αυτονοήτως στους συμμετέχοντες θα παρέχεται η δυνατότητα χρήσης προβολέα δεδομένων (powerpoint projector) και ηχοσυστήματος.

Προβλέπεται η δημοσίευση επιλεγμένων παρουσιάσεων σε μορφή ebook ή σε σχετικές με το θέμα τους εκδόσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για συμμετοχή στην παραπάνω επιστημονική συνάντηση καλούνται να στείλουν περίληψη της παρουσίασής τους (όριο: 250 λέξεις) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όριο: 150 λέξεις) στο tmsiustudyday2018@gmail.com μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2018.

 

Επιστημονική Επιτροπή

Πάνος Βλαγκόπουλος

Δημήτρης Γιανέλος

Κώστας Καρδάμης

Ευστάθιος Μακρής

Αναστασία Σιώψη

 

Οργανωτική Επιτροπή

Στέλλα Κουρμπανά

Μαρία Παχνιστή

Κώστας Σαμπάνης

Κώστας Σουέρεφ

Κατερίνα Τσιούκρα