Επιστροφή

Προπτυχιακά μαθήματα

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική»

Τμήμα Ιστορίας & Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»