Θεόδωρος Ανδρόνικος


 

Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Γνωστικό Αντικείμενο

«Διαδικτυακός Προγραμματισμός, Παράλληλος Προγραμματισμός και Μοντέλα Υπολογισμού».
 

Σπουδές

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στη συνέχεια Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Προγράμματα


Επιτροπές & Θέσεις Διοίκησης

  • Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (10/10/2018 - 9/10/2021).
  • Εκπρόσωπος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ (2018 - σήμερα).
  • Μέλος Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
  • Μέλος Επιτροπής Κατατάξεων του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.


Ώρες Συνεργασίας

Τρίτη: 10:00 - 12:00
Τετάρτη: 13:00 - 15:00
Γραφείο 14, Παλαιά Ανάκτορα


Επικοινωνία

Τηλ: +30 26610 87712

Φαξ: +30 26610 87766

E-mail: andronikos@ionio.gr

Ιστοσελίδα: http://www.ionio.gr/~andronikos

English Homepage: http://www.ionio.gr/~andronikos/english