Λίγα λόγια για την Ιστορία
 
Η πρώτη διεπιστημονική ομάδα μελέτης ηχητικού περιβάλλοντος οργανώνεται στις αρχές της δεκαετίας του Υ70 στον Καναδά από τον R. Murray Schafer και πραγματοποιεί το World Soundscape Project. Πολύ σύντομα παρόμοιες ερευνητικές ομάδες αναπτύσσονται παγκοσμίως με αποτέλεσμα την ίδρυση, στις αρχές της δεκαετίας του '90, ενός διεθνούς οργανισμού με την ονομασία Διεθνές Φόρουμ Ακουστικής Οικολογίας (WFAE) που συσπειρώνει το ερευνητικό δυναμικό στον τομέα αυτό με την μορφή της συνομοσπονδίας τοπικών ομάδων έρευνας από όλο τον κόσμο.  
 
Στην Ελλάδα, μία προσπάθεια συστηματικής μελέτης του ηχητικού περιβάλλοντος ξεκινάει το 2005 με μια ερευνητική πρόταση του Εργαστηρίου Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών (ΕΡΗΜΕΕ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και με την υποστήριξη του προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ. Ένας από τους άμεσους στόχους της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας που να δραστηριοποιείται στο πεδίο της Ακουστικής Οικολογίας στη χώρα μας.  Η  "Ομάδα έρευνας ελληνικών ηχοτοπίων" που προέκυψε από αυτήν την πρωτοβουλία  αποτελείται από ερευνητές που ανήκουν στον Τομέα Οικολογίας του Βιολογικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Τμήμα Ακουστικής και Μουσικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στην Ομάδα Ήχου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο ΕΡΗΜΕΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου κ.ά.  
 
Η ομάδα αυτή σχεδίασε και υλοποίησε μια πιλοτική μελέτη ηχητικού περιβάλλοντος με δύο κατηγορίες δράσεων: μία κύρια, που περιέλαβε την χωροχρονική καταγραφή του ηχοτοπίου της Λιμνοθάλασσας Αντινιότη στη Βόρεια Κέρκυρα και τη συσχέτισή του με τα οικολογικά δεδομένα της περιοχής και μια δευτερεύουσα που είχε στόχο τη δειγματοληπτική καταγραφή συγκεκριμένων ηχοτοπίων της Ελλάδας ως βάση για τη συνέχιση της «ηχητικής χαρτογράφησης» του συνόλου της χώρας σε επόμενες ερευνητικές δράσεις.
 
Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής μελέτης, έγινε σαφής, τόσο η ανάγκη της παρουσίασης των πρώτων αποτελεσμάτων της ερευνητικής αυτής προσπάθειας όσο και η ανάγκη έναρξης ενός βαθύτερου προβληματισμού πάνω στο θέμα της ηχητικής διάστασης των οικοσυστημάτων. To "1ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας" που διοργανώνεται για να καλύψει τις ανάγκες αυτές, υποστηρίζεται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και άλλους τοπικούς φορείς.
 
Στην πορεία της υλοποίησής της φάνηκε επίσης η αναγκη οργάνωσης ενός ευρύτερου φορέα που να δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη της μελέτης του περιβαλλοντικού ήχου στην Ελλάδα και να συνεργαστεί με αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό.  Έτσι η «ομάδα έρευνας ελληνικών ηχοτοπίων» αποτέλεσε τον πυρήνα για την ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας».  Η εταιρεία αυτή θα επισημοποιησει την λειτουργία της με την πρώτη της γενική συνέλευση και την εκλογή του πρώτου διοικητικού της συμβουλίου αμέσως μετά το πέρας των εργασιών του 1ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας και θα συζητήσει την ένταξή της στο World Forum for Acoustic Ecology.
Όσοι/ες ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της εταιρείας αυτής  (βλ. Απόσπασμα από το καταστατικό) μπορούν να το δηλώσουν στον γραμματέα του προσωρινού Δ.Σ. της κ. Νικόλα Βαλσαμάκη vals@stef.teicrete.gr.

<<<<