|         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ          |         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          |          ΟΡΓΑΝΩΣΗ         | | ENGLISH ||

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-6
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ωρα εναρξης 11.00
-- Bernard Fort, 'Field recording'
-- Lelio Camilleri, ’Everyday life sounds: real world in electroacoustic composition
-- Katharina Ebner, 'City Sounds in Film'
-- Colin Black, 'Exploring Acoustic Environments and Culture Through Sonic Art'

oι διαλέξεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα