Σαράντος Καπιδάκης


Σαράντος Καπιδάκης
Καθηγητής
Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης
Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
Τηλ. 26610-87413, 697-2473957, Φαξ 26610-87441
email: sarantos at ionio.gr

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές: Τετάρτη 12:00 - 13:00, και Πέμπτη 15:00 - 16:00

Οι σελίδες στο Web του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης (http://dlib.ionio.gr).

Οι σελίδες στο Web του μαθήματος Ηλεκτρονική Δημοσίευση (και http://www.ionio.gr/~tab475).

Οι σελίδες στο Web του μαθήματος Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (και http://www.ionio.gr/~tab322).

Οι σελίδες στο Web του μαθήματος Μεταδεδομένα (και http://www.ionio.gr/~tab398).

Οι σελίδες στο Web του μαθήματος Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (και http://www.ionio.gr/~tab375).

Οι σελίδες στο Web του μεταπτυχιακού μαθήματος Ηλεκτρονική Δημοσίευση (και http://www.ionio.gr/~tab575).

Οι σελίδες στο Web του μεταπτυχιακού μαθήματος Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (και http://www.ionio.gr/~tab522).

English version of (most of) this page

My CV and publications (Βιογραφικό στα Ελληνικά / Αγγλικά)

My Publications in Full Text (Πλήρη κείμενα δημοσιεύσεων) (http://www.ionio.gr/~sarantos/repository)

The Dublin Core document (v1.0) in greek (http://www.ionio.gr/~sarantos/dc/dublincore10.html)

Selected Source code by Sarantos Kapidakis

RPM package (http://www.ionio.gr/~sarantos/xsrc/xfsft-1.0.3-1.i386.rpm) of the xfsft true-type font server by Juliusz Chroboczek, built for RedHat5.2. It conflicts with the current version of the xfs RPM package.

Ημερίδα σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 2002