Σημαντικό μέρος της επικοινωνίας μέσω open sound control (osc) αποτελεί η δομή των μηνυμάτων. Στέλνοντας ένα μήνυμα για παράδειγμα απο το supercollider στο openframeworks του τύπου: sendmsg("msgname", "astring", [anarrary1 anarray2], 23, 23.6); το πρώτο srting απο τελεί το όνομα του μηνύματος και τα υπόλοιπα οι παράμετροι του μηνύματος.

Posted on .
blog comments powered by Disqus