Η χρήση των συντομέυσεων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον προγραμματιστή και ακόμη περισσότερο για εκείνον που προγραμματίζει επι σκηνής με σκοπό να δημιουργήσει το πρόγραμμα με το οποίο θα παίζει γραφικά ή μουσική. Για το σύστημα που αναπτύσσω χρησιμοποιώ το σύστημα του YASnippet 1 που επιτρέπει την δημιουργία συντομέυσεων. Παραδείγμα μέσω του ακόλουθου κώδικα, που αποθηκέυουμε σε συγκεκριμένο φάκελο ανάλογα σε τι mode δουλέυουμε:

Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί και ένα repository στο github με τα snippets που έχω δημιουργήσει (https://github.com/igoumeninja/lua-mode).

# name: create oF template
# key: oframe
# --

function setup()
  of.setWindowTitle("liveCoding_1")
  of.background(0)
end
----------------------------------------------------
function update()

end
----------------------------------------------------
function draw()
   of.fill()
   of.setColor(100,0,130,100)
   of.rect(0,0,of.getWidth(), of.getHeight())
end

όταν πληκτορολογούμε oframe και στη συνέχεια TAB εμφανίζει στον κώδικα μας το βασικό frame ενός lua-script για το openFrameworks.

Λεξικό συντομεύσεων

Συντέμευση Περιγραφή
defun  
oframe  
time  
   

log

 • [2013-10-31 Thu 13:41]: Δημιουργία του post
 • [2014-01-29 Wed] Προσθήκη του repo
blog comments powered by Disqus