Για να τρέξουμε το GEA ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

 1. Τρέχουμε την εφαρμογή gea.app απο τη θέση ~/Tools/openFrameworks/repository/ofv0073osxrelease/addons/ofxLua/gea-131012. Μπορείς στη συνέχεια μπορείς να ανοίγεις την εφαρμογή χρησιμοποιόντας το Alfred ή το QuickSilver.
 2. Την ερμηνέυτική γλώσσα Lua για την διαχείρηση της εκτελέσιμης εφαρμογής μπορούμε να την μορφοποιήσουμε μέσα απο δύο περιβάλλοντα. Αυτά είναι το Emacs ή το Terminal.
  1. Terminal
   1. Μεσω του Terminal μπορούμε να στήσουμε έτσι το περιβάλλον ώστε να έχει διάφανο background και να βλέπουμε παράλληλα με τον κώδικα και τα αναπτυσσομενα γραφικά χωρίς να πρέπει να κάνουμε swith στη εφαρμογή gea.app
   2. Έτσι ανοίγουμε το Terminal σε fullscreen mode και τρέχω το emacs μέσω απο αυτόν
  2. Emacs
   1. Το Emacs (για Mac OSX) είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο με τεράστιες δυνατότητας snippet και ευελιξία στη συγγραφή του κώδικα.
 3. Ανοίγουμε ab-initial-script.lua lua script απο τη θέση src/lua-scripts.
 4. Εκτελούμε την function add-scipt (M-x add-script or C-+) μέσω της οποίας περνάει το κώδικα του lua-script που υπάρχει στο τρέχων buffer. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της αποστολής OSC μηνύματος απο το emacs στην εφαρμογή.
 5. Τώρα μπορούμε να τροποποιήσουμε τον κώδικα και στη συνέχεια με την function update-script (M-x-update-function or C-= ).