Για να εγκαταστήσεις βιβλιοθήκες στην Processing πρέπει να τις κατεβάσεις και να τις τοποθετήσεις στο φάκελο "libraries"(αν δεν υπάρχει τον δημιουργείς) που βρίσκεται στο Processing sketchbook. Για να βρείς την τοποθεσία του Processing sketchbook στον υπολογιστή σου, άνοιξε τα preferences και κοίταξε "Sketchbook location" στην κορυφή.

Links που μιλάνε σχετικά με το θέμα:

Posted on .
blog comments powered by Disqus