Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Δρ. Μιχαήλ Παναγόπουλος

Το γνωστικό αντικείμενο του Δρ. Μ. Παναγόπουλου σχετίζεται με την αναγνώριση προτύπων σε εικαστικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εφαρμογές.


Ο Δρ. Μιχαήλ Παναγόπουλος γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. στον τομέα της εφαρμογής μεθόδων αναγνώρισης προτύπων και επεξεργασίας εικόνας στην αρχαιολογία και στις τέχνες. Ειδικότερα, έχει εργαστεί ερευνητικά στην μελέτη της τεχνοτροπίας των προϊστορικών τοιχογραφιών της Θήρας και στην ταυτοποίηση χαρακτών αρχαίων αθηναϊκών επιγραφών. Έχει διδάξει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, στο ΙΕΚ Καλαμακίου, στο ΕΜΠ και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.


by Michail Panagopoulos (@mpanagop)