Προσωπικό Καλλιτεχνικό Έργο

Συμμετοχή σε ευρωπαικά πρόγραμμα:

 • AMBIANT
 • EASTN

Υποστήριξη Εργαστηρίων

 • TEC411 - Introduction to Programming II
 • TEC611 - Human Machine Interafces
 • AVA820 - Algorithmic Sound Synthesis
 • AVA940 - Human Machine Interaction
 • AVA540 - Interactive AudioVisuals
 • VIS734 - Visualize Sound

feedback

Abstract animation

 • Norman McLaren - Pas de Deux
 • Larry Cuba
 • Star Wars
 • Algorithmic animations
Posted on .
blog comments powered by Disqus