Ένα κουαρτέτο ζωντανου κώδικα (live coding). Τέσσερεις καλλιτέχνες παράγουν την σύνθεση ήχου και τα γραφικά γραφοντας και εκτελώντας κώδικα σε πραγματικό χρόνο.

Για την σύνθεση του ήχου χρησιμοποιούμε SuperCollider και ChucK σε συνδυασμό με αναλογικούς συνθετητές συνδεδεμένους με τους υπολογιστές με εξαρτήματα συναρμολογημένα από μέλη της ομάδας. Για την σύνθεση των γραφικών χρησιμοποιούμε Lua και openFrameworks. Ο συντονισμός γίνεται μέσω OSC.

members

  • Iannis Zannos
  • Dakis Trentos
  • Vaggelis Tsatsis
  • Aris Bezas

Some videos in my vimeo account:

I use the following hand-made machine based on openFrameworks

and here there is a short of demos with interactive sketches:

Posted on .
blog comments powered by Disqus