Το ofxLua 1 είναι ένα επίθεμα (addon) στο openFrameworks 2 που αποτελεί μια εργαλειοθήκη για δημιουργικό προγραμματισμό με την C++. Το επίθεμα ofxLua είναι ένα λογισμικό που δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιείς την ερμηνευτική γλώσσα Lua για να προγραμματίζεις σε πραγματικό χρόνο στο oF. Χρησιμοποιεί την luabind 3 βιβλιοθήκη η οποία επιτρέπει δέσιμο (bound) πρότυπων και μεθόδων (classes and function) της C++ με την εφαρμογή lua, επιτρέποντας να τις καλείς μέσω lua scripts.

Το συντακτικό του επιθέματος είναι παρόμοιο με αυτό του oF ελαφρά τροποποιημένο. Παράδειγμα αντί του ofBackground(10,100,100,20) γράφουμε of.background(10,100,100,20).

blog comments powered by Disqus