Department of Audio and Visual Arts of the Ionian University

Master Of Audiovisual Arts In The Digital Era


Christina Kapetaniou
Ακολουθώ μια δημιουργική πειραματική πρακτική εξερεύνησης του εαυτού.

Μέσω του πειραματισμού με την παραμόρφωση στοχεύω να δείξω τις διαρκείς αλλαγές που μπορεί κανείς να ενσωματώσει στην ύπαρξή του, αναπτύσσοντας πολυσήμαντα τον «εαυτό» πέρα από την ύλη, δίνοντας έμφαση στο άυλο σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη του «είναι».

Πέραν κάθε υλικότητας του ανθρώπου, του «φαίνεσθαι», ερευνώ το «είναι» ως περιβάλλον, τον άνθρωπο ως ενσωμάτωση νερού.

Τα δονούμενα, διαθλώμενα, αντανακλώμενα περιβάλλοντα επικοινωνούν τον τρόπο με τον οποίο οι συνεχείς αλλαγές μετατρέπονται σε συνδετικούς κρίκους ενεργοποιώντας μια αδιάκοπη εξέλιξη, ένα συνεχές γίγνεσθαι.


"SELF-ORIENTED PORTALS" (pdf)

Για να δείτε την εφαρμογή χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A (Konami Code) ή πατήστε εδώ
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Konami Code μέσα στο project για να βρείτε την ισορροπία σας...

Το έργο «Self – Oriented Portals» διαμορφώνει αισθητηριακές εμπειρίες για τους θεατές – ηθοποιούς που θα ενεργοποιήσουν το κέντρο της συναισθηματικής νοημοσύνης τους. Ίσως, τότε, οι θεατές – ηθοποιοί να εξελίξουν αυτήν την πρώτη ενεργοποίησή τους ενσωματώνοντας στοιχεία και αναδημιουργώντας πολλά νέα όσον αφορά την δική τους ύπαρξη- περιβάλλον-ατμόσφαιρα. Έτσι, αυτά τα βιώματα εμπειριών μπορούν κάποια στιγμή να κινητοποιήσουν την συναισθηματική νοημοσύνη του εγκέφαλου να αντιληφθεί την τέταρτη διάσταση του χώρου, διαμορφώνοντας την αίσθηση αυτής, όπως αντίστοιχα συμβαίνει με την αισθητηριακή αντίληψη της τρίτης διάστασης ενός χώρου.

Και στις δύο περιπτώσεις ο ανθρώπινος εγκέφαλος πλάθει την αίσθηση της ύπαρξης του «χώρου» και συνεπώς, την ατμόσφαιρά αυτής. Έτσι, πλάθει και την ατμόσφαιρα των «Self – Oriented Portals».

Όλο το έργο πρόκειται για μια ατμόσφαιρα που μπορεί να ιδωθεί μέσω της αίσθησης της ατμόσφαιρας που αποτελεί κάθε ένα άτομο που θα συνευρεθεί σε αυτήν την μεγαλύτερη χώρο-χρονική ατμόσφαιρα μαζί με το έργο. Στόχος, η συνειδητοποίηση της διασύνδεσης του «είναι» και του «φαίνεσθαι» με τη σχέση του ιδιωτικού-δημοσίου στο χρόνο.

Συχνά μπορεί κανείς να διαμορφώσει μια αίσθηση ενός περιβάλλοντος ή μιας ατμόσφαιρας και πιο διευρυμένα, του χρόνου. Όμως, πόσο αυτό είναι άραγε αλήθεια και πόσο αντανάκλαση της ψευδαίσθησης.

Ο ψηφιακός χώρος δημιουργεί παράλληλους χωροχρόνους και την αίσθηση της ύπαρξης αυτών στιγμιαία και διαρκώς μεταβαλλόμενα. Αυτοί οι διαρκώς μεταβαλλόμενοι χώρο-χρόνοι παρουσιάζουν έναν διαρκή επαναπροσδιορισμό του «είναι» αλλά και την διαρκή πάλη του με το «φαίνεσθαι». Επιπλέον κάθε θεατής επηρεάζει το έργο με τις πορείες που ακολουθεί.

Οι θεατές θα μπορούν να εισέρχονται στα portals ψηφιακά, τα οποία αποτελούν περάσματα σαν μήτρες προς τη γέννηση του εαυτού. Ο έσω χώρος ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα για έξω. Σε κάθε portal υπάρχει και μια ζωγραφιά σχετική με την παραμόρφωση που προκαλείται στο capture. Υπάρχει ένας ημιδιάφανος κύκλος σε κάθε portal ο οποίος οδηγεί στο capture. Η περιήγηση γίνεται μόνο με το αριστερό κουμπί του ποντικιού του υπολογιστή ώστε να ο θεατής να επιτύχει εμβύθιση.

Screenshots

Course Project 1 Proportionally Resized Image

Προβολή μιας εικόνας χρησιμοποιώντας P5.
Κατα την αυξομοίωση του μεγέθους του παραθύρου, αυξομοιώνεται το μέγεθος της εικόνας αναλογικά, χωρίς όμως να αλλάζει ο λόγος πλάτος/ύψος της εικόνας,
συνεπώς, χωρίς παραμόρφωση της εικόνας.


Project 2 Interactive Keyboard

Προβολή δύο εικόνων που αλληλοκαλύπτονται και διάδραση με τα πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας P5.
Η μια εικόνα κινείται με τα πλήκτρα W A S D.
Η άλλη εικόνα κινείται με τα βελάκια (arrow keys).
Στο πάτημα κάθε πλήκτρου ακούγεται ήχος. Σκοπός είναι ο πειραματισμός με τα imput events της P5 και η αλληλεπίδραση με αυτά-χρήση τους στον κώδικα


Project 3 Gallery

Aφορά τη δημιουργία μιας βασικής Gallery - Παράδειγμα.


Project 4 _ HTML

Aφορά τη δημιουργία μιας βασικής HTML ιστοσελίδας.
Η υλοποίησή του είναι η παρούσα ιστοσελιδα.
Christina KapetaniouPersonal Experiment 1
CaptureVideoFirst
Personal Experiment 2
Green Smoke
Personal Experiment 3

Green Waves

Personal Experiment 4
Distortion Net
Personal Experiment 5
LOW Density Pink Waves
Personal Experiment 6
Dense Pink Waves

Personal Experiment 10
Paint Face Bright
Personal Experiment 11
Running Painting
Personal Experiment 12
projectwaving 1
Personal Experiment 13
projectwaving 2
Personal Experiment 14
projectwaving 3mix
Personal Experiment 15
projectwaving 4mix

"STANDING EXISTENCE" (pdf)
Arduino code - Ultrasonic sensor and LCD display (.ino file)
Arduino code και processing (αρχικό version του project που δουλεύει με processing αντί για P5)

Εφαρμογές του project
Για να δείτε τις εφαρμογές πατήστε στον σύνδεσμο ή μπορείτε να σκανάρετε το αντίστοιχο QR codeΤο έργο «Λιμνάζουσα Ύπαρξη (Standing Existence)» πρόκειται για μια χειροποίητη κατασκευή που έχει τη δική της αυτόνομη προσωπικότητα και δια-δρα με το θεατή.

Ζούμε έναν δημόσιο βίο με έναν τελείως ιδιωτικό τρόπο και σχεδόν απομονωμένοι, αποχαυνωμένοι, αδρανείς ζούμε μια εμπειρία θανάτου. Ακόμη και αν πρόκειται για πνευματικό θάνατο δεν μπορεί το πνεύμα να διαχωριστεί από το σώμα, συνεπώς είναι και σωματική αδράνεια. Ουσιαστικά, έχουμε μια αλυσιδωτή αντίδραση οπού το ένα «θρέφει» το άλλο με «ατροφία». Έτσι, η δυναμική της κίνησης, της δράσης εξασθενεί, «ατροφεί». Η κίνηση μετατρέπεται σε ακινησία, απραξία, λιμνάζουσα ύπαρξη. Πως να υπάρξειάραγε δια-δράση;

Αυτό το έργο, λοιπόν, αφορά μια εικονική ενεργοποιημένη ύπαρξη που έχει σκοπό να ξεκινήσει μια πιθανή αλυσιδωτή αντίδραση, αντίστροφη από αυτήν της απραξίας μέσω της δια-δράσης.


Downloads
p5.serialcontrol - P5 serial communication software download - Απαραίτητη εφαρμογή για επικοινωνία της P5 με to serial port. Εγκαθιστάται τοπικά στον υπολογιστή που είναι συνδεμένο το arduino.

Image gallery


Video gallery

"Humane Σενάριο" (pdf)

Παράρτημα (Software που χρησιμοποιήθηκε - pdf)

Storyboard

Video gallery

Image gallery - Train of thought

"Εργασίες" (pdf)

Video gallery

Μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό της εργασίας στο pCloud

"Ambience" (pdf)

Η κυκλικότητα αναιρεί τη διφυή φύση όπως το φως τις αιχμηρές γωνίες.

Το σώμα και οι αισθήσεις γίνονται περιβάλλον -χώροι. Μια ύπαρξη, λοιπόν, είναι ένα περιβάλλον νερού και συνεπώς ένα περιβάλλον πολυμορφίας. Αυτή η ενσωμάτωση του νερού στην ύπαρξη διαμορφώνει την ευπλαστότητα της ως περιβάλλον που ενσωματώνει και ενσωματώνεται, ως άυλη και υλική ατμόσφαιρα. Ουσιαστικά η ύπαρξη διαμορφώνει την εξέλιξή της, την κίνηση της στο χωρο-χρόνο με ορατά και μη ορατά γίγνεσθαι.

Κάθε τέτοιο περιβάλλον – ατμόσφαιρα διαμορφώνει τόπους – συνθήκες – μνήμες - συναισθηματικά αποτυπώματα. Μια τέτοια συνθήκη αποτελεί νέο ερέθισμα, ικανό να κινητοποιήσει εκ νέου μια αλυσιδωτή αντίδραση προς την εξέλιξη όντας το ίδιο προϊόν μιας αντίστοιχης δια-δρασης. Το νερό ως μέθοδος αποτελεί την κινητήρια δύναμη της δράσης αυτής.

Συχνά, μπορεί κανείς να διαμορφώσει μια αίσθηση ενός περιβάλλοντος, ή μιας ατμόσφαιρας και πιο διευρυμένα, του χρόνου. Όμως, πόσο είναι άραγε αλήθεια και πόσο αντανάκλαση της ψευδαίσθησης;

Στόχο αποτελεί η συνειδητοποίηση της διασύνδεσης του «είναι» και του «φαίνεσθαι» με το παρόν και την ψευδαισθητική σχέση του παρελθόντος μέλλοντος.


Ambience video gallery


Course exercises
Ερωτήσεις (pdf)


Χαρτοπροσωπογραφία - Moodboard (pdf)


Aυτοπορτραίτο video gallery

AMBIENCE


The installation, “AMBIENCE”, sets a space of spatial levels extended via the usage of audiovisual technologies. It allows spectators to move, influencing their sensory and spatial experience, which constructs their perception of the reality, of their “selves” and their “personas” in parallel space-times. The impetus of connectivity of the self is the realization of their water embodiment and in a more broadened view, the continuous search between self and persona.

That said, “AMBIENCE” is this “place” of simultaneous ambiences which influences different perspectives and is influenced by spectators’ movement in a bidirectional manner.

This environment comprises a plethora of places, conditions, memories, emotional imprints, and atmospheres synchronously as an array of stimuli capable of activating the infinite process of “becoming”. Such an abundance of perspectives raises awareness for the interconnection between both “self” and nature and the illusory relationship between “self”, “persona” and the past - present - future

The present moment determines the relations between art and spect-actors, who as they move, discover the constant fluidity of the work, their selves and cosmos. Every existence is a water environments that exudes simultaneous ambiences.
AMBIENCE PRESENTATION

This is the AMBIENCE presentation by its creator, Christina Kapetaniou, via EASTN-DC Open Day Presentations , in AV-Fest 30/10/2021


VR DEMONSTRATION

The following link leads to a VR demonstration of AMBIENCE. During this fraustrating period I decided to expand Ambience installation from a physical space to a virtual one. Thus, this is one of the possible ways of installing AMBIENCE.

Better open it with Firefox browser.It may takes some time to load so please be patient.

Entering the VR you can navigate your avatar via WASD and ARROW keys. You may press F along with navigation keys to fly if you stack in an in between situation.

Press again F to walk ...


HERE ARE VIDEOS USED IN AMBIENCE INSTALLATION ALONG WITH THEIR DESCRIPTIONSTHE TRILOGY OF 4

Four worlds for the project "The Trilogy of four". The "Trilogy of four" comprises four videos that present four different worlds with four different perspectives of existences in them.


Glimpses of the entire Existence partially seen through the Light. Such an unforeseen view to hear. Colourful shapes savagely prosper in Light. Through their overexposure, this entire Existence is shaped into Light. The light embodiment breaks through the body exposing its rough edges up to the last flesh border, where the overexposed existence lives-up.Glimpses of the entire Body, partially disrupt Light. Their colour shapes severely spreaded within Light. Through the lighting of this, the unforeseen illuminates. Embodying fluidity, The Light Body shaped into Light movement Lights up. Try to touch this Light Body…Glimpses of the whole Body, Such partially figured Water. The unforeseen humidity to be smelled... savage formation of light within Water much as…. Water springs from existence. Water exists outwardly, as a whole Environment. a greater Body of Water, formed of becoming selves. This water embodiment hydrates the Self. Oh, what a Smell!
Glimpses of Light Silently forged into Darkness, the unforeseen to be seen Light Shapes severely spreaded through the darkness of this silent body the Body of Darkness the more silent the Darkness, the stronger the Light… It stares at me the silent Light of My Darkness Yours as well...LIQUID DISPLACEMENT

I explore the juxtaposition between nature's responses and these of people in terms of their ongoing transformations. Unlike nature, which incorporates such changes into its survival mechanisms, humans interpret them as interference in their existence. I follow a creative practice rooted in experimentation. One of my experiments concerns the possibilities of changes that shape and develop the "self" in a multifaceted manner beyond matter, emphasizing the immaterial and the deformation for the discovery of our spirituality. This is an environment that is still trying to shape into... An existence that has not yet found that element to embody and become an environment open to interconnections. This meets water and begins a process of evolution, during which existence struggles and balances between drowning or being born. A journey that has no end because its value is the path.


LIVE CAPTURE GRAPHIC EXAMPLES

It will be record live video to transmit live capture graphics on the one mirror side via an object detection algorithm as part of open-source technology for quantitative. In the below link there are some examples of live capture graphics I created using processig or P5.


experiments here